Երևանի Խրիմյան Հայրիկի անվան հ.10 հիմնական դպրոց

Ուսուցչի պաշտոնի թափուր տեղի մրցույթ

posted by yerevan10 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Ուսուցչի պաշտոնի թափուր տեղի մրցույթ-ում

Տնօրենի պաշտոնավարման աշխատանքային գործող պայմանագրի ժամկետը.

posted by yerevan10 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Տնօրենի պաշտոնավարման աշխատանքային գործող պայմանագրի ժամկետը.-ում

2018թ-ի փետրվարի 23-ի թափուր տեղի մրցույթի հայտարարություն

posted by yerevan10 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018թ-ի փետրվարի 23-ի թափուր տեղի մրցույթի հայտարարություն-ում

Ձյունե թագուհին

posted by yerevan10 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Ձյունե թագուհին-ում

Ուսուցչի թափուր պաշտոնի մրցույթի հայտարարություն

posted by yerevan10 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Ուսուցչի թափուր պաշտոնի մրցույթի հայտարարություն-ում

Տնօրեն

Տնօրեն

posted by yerevan10 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Տնօրեն-ում

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

images

posted by yerevan10 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ-ում

Հանրային քննարկումներ

                                       

                                                       ՔԱՂՎԱԾՔ

ԵՐևԱՆԻ  ԽՐԻՄՅԱՆ ՀԱՅՐԻԿԻ ԱՆՎԱՆ Հ.10 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ

28.09.2017 Թ-ԻՆ ԿԱՅԱՑԱԾ ՄԱՆԿԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ  ԹԻՎ 1  ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

 

 

        Լսեցին     —    Դպրոցի    2018 թ-ի  բյուջեի  նախագծի   նախնական

տարբերակի   հանրային    քննարկում    կազմակեր-

պելու  մասին   դպրոցի     տնօրեն Գ.Ն.Մարտիրոսյանի

հաղորդումը:

      Որոշեցին   — 

 1.      Ի գիտություն ընդունել  դպրոցի  2018 թ-ի բյուջեի   նախագիծը:

2.    Բյուջետային գործընթացին  անհրաժեշտ  ուղղվածություն

տալու, բյուջեի մշակման աշխատանքների  վերջնական

արդյունքների   արդյունավետությունն   ապահովելու

նպատակով  նախագիծը տեղադրել  դպրոցի   կայք էջում

և  կազմակերպել հանրային քննարկում՝ նախագծի   վե-

րաբերյալ    առաջարկություններ  և  դիտողություններ

ստանալու   նպատակով:

 

                                                Դպրոցի    տնօրեն   Գ.Ն.Մարտիրոսյան

                                         

                                    ՔԱՂՎԱԾՔ

 

                       ԵՐևԱՆԻ   ԽՐԻՄՅԱՆ   ՀԱՅՐԻԿԻ   ԱՆՎԱՆ   Հ.10   ՀԻՄՆԱԿԱՆ   ԴՊՐՈՑԻ

                                         ԾՆՈՂԱԿԱՆ  ԽՈՐՀՐԴԻ  02.10.2017 Թ-ԻՆ ԿԱՅԱՑԱԾ

                                                      ՆԻՍՏԻ ԹԻՎ 2 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

 

            Լսեցին —        Երևանի  Խրիմյան  Հայրիկի անվան հ.10 հիմնական դպրոցի     2018 թ-ի    բյուջեի

նախագծի   նախնական        տարբերակի   հանրային    քննարկում

կազմակերպելու   մասին    դպրոցի     տնօրեն

Գ.Ն.Մարտիրոսյանի  հաղորդումը:

 

            Որոշեցին-             Բյուջետային գործընթացին անհրաժեշտ ուղղվածությունտալու,  բյուջեի   մշակման                                   աշխատանքների  վերջնական

արդյունքների   արդյունավետությունն  ապահովելու

նպատակով նախագիծը տեղադրել դպրոցի կայք  էջում

և կազմակերպել  հանրային քննարկումներ ՝նախագծի

վերաբերյալ առաջարկություններ ևդիտողություններ

ստանալու նպատակով:

 

 

                                                                                                                                         Ծնող  խորհրդի նախագահ՝Գ.Ք.Հարությունյան

 

 

                                           ՔԱՂՎԱԾՔ

 

                      ԵՐևԱՆԻ   ԽՐԻՄՅԱՆ   ՀԱՅՐԻԿԻ   ԱՆՎԱՆ   Հ.10   ՀԻՄՆԱԿԱՆ   ԴՊՐՈՑԻ

                                  ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ   ԽՈՐՀՐԴԻ  02.10.2017 Թ-ԻՆ ԿԱՅԱՑԱԾ

                                                     ՆԻՍՏԻ ԹԻՎ 2 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

 

            Լսեցին —        Երևանի  Խրիմյան  Հայրիկի անվան հ.10 հիմնական դպրոցի     2018 թ-ի    բյուջեի    նախագծի   նախնական   տարբերակի

հանրային   քննարկում    կազմակերպելու   մասին

դպրոցի    տնօրեն   Գ.Ն.Մարտիրոսյանի  հաղորդումը:

 

           Որոշեցին-  Բյուջետային գործընթացին անհրաժեշտ ուղղվածություն

տալու,  բյուջեի   մշակման  աշխատանքների  վերջնական

արդյունքների   արդյունավետությունն  ապահովելու

նպատակով նախագիծը տեղադրել դպրոցի կայք  էջում

և կազմակերպել  հանրային քննարկումներ ՝նախագծի

վերաբերյալ առաջարկություններ ևդիտողություններ

ստանալու նպատակով:

 

 

                                                                                                Աշակերտական   խորհրդի  նախագահ՝  Լ.Ջ.Մկրտչյան

 

 

 

 

                                                     ՔԱՂՎԱԾՔ

 

                                                  ԵՐևԱՆԻ   ԽՐԻՄՅԱՆ   ՀԱՅՐԻԿԻ   ԱՆՎԱՆ   Հ.10   ՀԻՄՆԱԿԱՆ   ԴՊՐՈՑԻ

                                                              ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ   ԽՈՐՀՐԴԻ  03.10.2017 Թ-ԻՆ ԿԱՅԱՑԱԾ

                                                                                      ՆԻՍՏԻ ԹԻՎ 2 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

 

                         Լսեցին —        Երևանի  Խրիմյան  Հայրիկի անվան հ.10 հիմնական դպրոցի     2018 թ-ի    բյուջեի    նախագծի   նախնական   տարբերակի

հանրային   քննարկում    կազմակերպելու   մասին  դպրոցի    տնօրեն   Գ.Ն.Մարտիրոսյանի  հաղորդումը:

 

                       Որոշեցին-    Բյուջետային գործընթացին անհրաժեշտ ուղղվածություն  տալու,  բյուջեի   մշակման  աշխատանքների  վերջնական

արդյունքների   արդյունավետությունն  ապահովելու  նպատակով նախագիծը տեղադրել դպրոցի կայք  էջում

և կազմակերպել  հանրային քննարկումներ ՝նախագծի  վերաբերյալ առաջարկություններ ևդիտողություններ

ստանալու նպատակով:

 

 

                                                                                           Դպրոցի  կառավարման    խորհրդի  նախագահ՝  Լ..Մ.Համբարձումյան

                       

                       

posted by yerevan10 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հանրային քննարկումներ-ում

Տեղեկություններ Խրիմյան Հայրիկի անվան հ.10 հիմնական դպրոցի ֆինանսական հաշվետվությունների մասին

images (2) images (3)

Դպրոցի 2017 թվականի երրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունները

posted by yerevan10 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Տեղեկություններ Խրիմյան Հայրիկի անվան հ.10 հիմնական դպրոցի ֆինանսական հաշվետվությունների մասին-ում

ԴՊՐՈՑԻ ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

 

ՀՀ  ԵՐԵՎԱՆԻ   ԽՐԻՄՅԱՆ  ՀԱՅՐԻԿԻ  ԱՆՎԱՆ

Հ.10      ՀԻՄՆԱԿԱՆ    ԴՊՐՈՑԻ

ՆԵՐՔԻՆ  ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ   ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

( Հիմք ՝ ՀՀ ԱՕ գլուխ 21 հոդված 218 ,գլուխ 17 հոդված 142  կետ 1 և

ՀՀ կառավարության 2008 թ-ի հունվարի 31-ի N 196 –Ն որոշման N5 կետ)

 

2017-2018  ուստարի

   

Ներքին       կարգապահական        կանոններ

 

Սա  ներքին  իրավական ակտ է ,որը տնօրենի ներկայացմամբ  հաստատվում  է  դպրոցի խորհրդի կողմից:

 1. ՀՀ   Երևանի    Քաղաքապետարանի   < <Խրիմյան   Հայրիկի   անվան   հ.10   հիմնական    դպրոց >> պետական   ոչ  առևտրային  կազմակերպությունը (այսուհետ՝ Դպրոց)

1.1    Շահույթ  ստանալու   նպատակ  չհետապնդող  ,իրավաբանական  անձի   կարգավիճակ   ունեցող ,հանրակրթական   տարրական    և  հիմնական   ընդհանուր           ծրագրեր      իրականացնող   ուսումնական   հաստատություն   է:

 1.2   Դպրոցի    հիմնադիրը    Հայաստանի    Հանրապետությունն է ՝  ի  դեմս  Հայաստանի

Հանրապետության  կառավարության  (այսուհետ՝  Հիմնադիր:)

 1.3    Դպրոցի  կառավարումն   իրականացնում  են

 • Հիմնադիրը
 • Լիազորված պետական   մարմինը՝ՀՀ  ԿԳ նախարարությունը
 • Երևանի քաղաքապետարանը
 • Դպրոցի խորհուրդը
 • Գործադիր մարմինը՝ տնօրենը (այսուհետ ՝ Տնօրեն )

 

1.4   Դպրոցն  իր  գործունեության  ընթացքում   ղեկավարվում   է   ՀՀ  օրենսդրությամբ,

          դպրոցի   կանոնադրությամբ(այսուհետ ՝ Կանոնադրություն),Կանոններով,     սահ-

մանված   կարգով   ընդունված    ներքին   իրավական    այլ    ակտերով  (այսուհետ՝     Ակտեր),պաշտոնական  հրահանգներով,որոշումներով, հրամաններով:

1.5  Դպրոցում   արգելվում   է   քաղաքական  և  կրոնական  կազմակերպությունների

       ստեղծումն   ու  գործունեությունը:

      Դպրոցը  սահմանված   կարգով  տիրապետում,  տնօրինում   և   օգտագործում  է

սեփականության    իրավունքով   իրեն  պատկանող  գույքը:

Դպրոցը   ֆինանսավորում   է  հիմնադիրը:  Դպրոցի   ֆինանսական      միջոցները           գոյանում   են   պետական   հատկացումներից ,ծնողի   հետ   կնքվող  ուսումնառու-

թյան  պայմանագրով  նախատեսված  ուսումնական լրավճարներից    և   ՀՀ  օրենսդրությամբ     չարգելված ,  Կանոնադրությանը   չհակասող      գործունեությունից ստացված     այլ   աղբյուրներից   (հիմնադրի     սահմանած   կարգով     վճարովի   կրթական    ծառայությունների   մատուցումից     ստացված    միջոցներ,բարեգոր-

ծական  նպատակային     ներդնումներ,     նվիրատվություններ  )

 

Իրավական  հիմք

Կանոնները    տնօրենի   ներկայացմամբ   հաստատում   է   խորհուրդը:Կանոննե-

րում   փոփոխությունները   կատարվում   են  նույն  կարգով :

Կանոնները  կազմելիս  հիմք են ընդունվել.

 • Աշխատանքային օրենսգիրքը
 • ՀՀ  Օրենսդրությունը
 • Կանոնադրությունը
 • Զարգացման ծրագիրը

 

Կանոններին ,ներքին  իրավական այլ ակտերին Աշխատողը  ծանոթանում է  ստորա-

գրությամբ՝դրանք  ընդունելուց  երեք օրվա  ընթացքում:

Կանոնները    նախատեսում   են   նաև    հրահանգների ,   պլանների    ընդունում:

Կանոնները, դրանց փոփոխությունները,դպրոցի  ղեկավարի սահմանած կարգով   հը-

րապարակվում    են   և   փակցվում    դպրոցի   շենքում:

 1. Ընդհանուր դրույթներ 

Սույնով  սահմանվում է   Երևանի  Խրիմյան Հայրիկի անվան հ.10 հիմնական դպրոց

պետական   ոչ   առևտրային   կազմկաերպության /այսուհետ՝ Դպրոց  / ներքին

աշխատանքային   կարգապահական  կանոնները /այսուհետ՝ Կանոններ/

Կանոնները   կանոնակարգում  են  Դպրոցի

 • աշխատողների աշխատանքի   ընդունման    և   ազատման(կրճատման)  կարգը
 • Աշխատողների   հիմնական   իրավունքները
 • Աշխատողների   հիմնական    պարտականությունները
 • Տնօրենության     հիմնական   իրավունքները
 • Տնօրենության հիմնական   պարտականությունները
 • Աշխատանքային ժամանակը  և նրա   օգտագործումը
 • Աշխատանքային հաջողությունների     համար   խրախուսանքը
 • Պատասխանատվություն՝ աշխատանքային կարգապահության խախտումների

դեպքում

Կանոններին  պարտավոր են   պարտադիր    ենթարկվել    հաստատության    բոլոր   աշխատողները:

Աշխատանքային     ներքին  կարգապահական   կանոնները   նպատակ    ունեն  բարձրացնելու      աշխատանքային      կատարողական        կարգապահությունը  , աշխատանքի    որակն   ու    արտադրողականությունը ,  նպաստելու աշխատաժամանակի      առավել     արդյունավետ     օգտագործմանը:

Աշխատանքային  կարգապահությունը   ոչ  միայն աշխատանքային ներքին կարգապահական կանոնների  պահպանումն է , այլև  գիտակցական և բարեխիղճ  վերաբերմունքը    աշխատանքի    նկատմամբ:

Աշխատանքային կարգապահությունն ապահովվում է  արդյունավետ աշխատանքի   համար  անհրաժեշտ կազմակերպական և տնտեսական պայմանների ստեղծման,  բարեխիղճ   աշխատանքի  խրախուսման  միջոցով:

Աշխատանքային կարգապահությունը   խախտողների նկատմամբ   կիրառվում  են

կարգապահական     ներգործության     միջոցներ:

Աշխատանքային կարգապահությունն ապահովվում է  արդյունավետ աշխատանքի   համար  անհրաժեշտ կազմակերպական և տնտեսական պայմանների ստեղծման,  բարեխիղճ   աշխատանքի  խրախուսման  միջոցով:

Աշխատանքային կարգապահությունը   խախտողների նկատմամբ   կիրառվում  են

կարգապահական     ներգործության     միջոցներ:

Դպրոցն  առաջնորդվում է

 • Երևանի   Քաղաքապետի    հաստատած   Կանոնադրությամբ
 • Դպրոցի 2015-2020 թթ. Զարգացման  ծրագրով

1.1  Դպրոցի   գործունեության   առարկան հանրակրթական  տարրական և հիմնական,

ընդհանուր,  նախասիրական   լրացուցիչ կրթական ծրագրերի  իրականացումն է:

 

Դպրոցի      գործունեության    նպատակներն    ու     խնդիրները   որոշված    են       Կանոնադրությամբ  ,  Զարգացման    ծրագրով:

1.2    Դպրոցի   կառուցվածքը   հանդիսանում   է  կանոնների   անբաժան  մասը:Դպրոցում  պետական  աջակցությամբ  իրականացվող  ծրագրերը   դպրոցի   կառուցվածքային  մեթոդ   միավորորումներն  են:

1.3    Մ/մ    գործունեությունը    կարգավորվում   է

ՀՀ   օրենսդրությամբ

Կանոնադրությաամբ

1.4    Տնօրենը  մ/մ ղեկավարի  հայտի  հիման  վրա  յուրաքանչյուր  ուստարվա համար

սահմանված  կարգով   մ/մ   օգտագործմանն    է    հանձնում   անհրաժեշտ   գույք

և   տարածք:

1.5    Դպրոցի  առարկայական   մասնախմբերի  ներկայացմամբ  ուսումնական    պլան-

ները,  առարկայական   ծրագրերը,   ուսումնական   տարում   գործածվող  ուսում-

նական   ձեռնարկների   և  մեթոդական   ուղեցույցների  ցանկը   հաստատում    է

Խորհուրդը:

 1.6     Դպրոցի   կրթական  գործունեությունը  իրականացվում է  Զարգացման  ծրագրի

շրջանակներում:

 1.7     Դպրոցում  իրականացվում  են  պետական աջակցությամբ կրթական  ծրագրեր,

մրցույթներ,  դրամաշնորհային    ծրագրեր: Ծրագրերը   սահմանված    կարգով

Տնօրենի  ներակյացմամբ  հաստատում   է   Խորհուրդը:

 1.8    Դպրոցում  ուսուցման   լեզուն   գրական   հայերենն  է :

Դպրոցի   մասնագիտական  զարգացման  ծրագրի կազմումը, դասավանդողների

կատարելագործումը  և  ուսումնական ծրագրերի   մշակումը իրականացնում են

դպրոցի   առարկայական   մասնագիտական   խմբերի    ղեկավարները    և    ան-

դամները:

 1.9      Մանսախմբերը    ղեկավարում   են    դպրոցի    առաջատար   դասավանդողները:

Մասնախմբերի    աշխատանքները      ղեկավարում   է    դպրոցի   փոխտնօրենը:

Մասնախմբերի  ցանկը,մասնախմբերի  ղեկավարներին և  մասնաժողովի  կազմը,

մասնախմբերի    և   մասնաժողովի    աշխատակարգը    Տնօրենի   ներկայացմամբ

հաստատում է  Խորհուրդը:

1.10     Ուսումնական   պլանով   սահմանվում   են

 • Դասավանդվող առարկաները և  դասընթացները(ուսումնական  պարապմունքների  տեսակները)
 • Դասավանդվող առարկաների  և  դասընթացների   ծավալը
 • Կազմակերպումը
 • Սովորողներ արձակուրդների    ժամկետներն   ու   տևողությունը

 1.11     Դպրոցի   ուսումնական   պարապմունքները   կազմակերպվում   են  դպրոցի

Տնօրենի   հաստատած    միասնական    ժամատախտակով :   Ուսումնական

պարապմունքների    սկիզբը  և  ավարտը    որոշվում    է   ժամատախտակով:

Ուսումնական  պարապմունքների   և ամսվա ներդպրոցական  վերահսկո-

ղություն ,    դասամիջոցների    ժամանակացույց:

 

                              Ժամատախտակ

Դասաժամ սկիզբ վերջ դասամիջոց
I 830 915 5 րոպե
II 920 1005 5 րոպե
III 1010 1055 10 րոպե
IV 1105 1150 5 րոպե
V 1155        1240 5 րոպե
VI 1245 1330 5 րոպե
VII 1335 1420 5 րոպե
VIII 1425 1510 5 րոպե
IX 1515 1600

 

1.12   Դպրոցում   սահմանված   կարգով    ձևավորվել   և   գործում են

 • Դպրոցի մանկխորհուրդը
 • Աշակերտական   խորհուրդը
 • Ծնողական  խորհուրդը
 • Հոգաբարձուների խորհուրդը
 • Տնօրենին կից վարչական խորհուրդը, որի կազմը և աշխատակարգը որոշում է Տնօրենը(Տնօրեն, փոխտնօրեններ, արհմիության   նախագահ,  ծնող

խորհրդի  նախագահ, հաշվապահ)

 

Տնօրենության    հիմնական   իրավունքները   և  պարտականությունները

 Տնօրենը

ա) իրականացնում   է  դպրոցի   գործունեության   ղեկավարումը    և    կրում  պատասխանատվություն    օրենքների,   այլ   իրավական   ակտերի,հիմնադրի,  ԿԳ    նախարարության   և դպրոցի    խորհրդի  հրամանների, որոշումների,   Կանոնադրության,      Կանոնների,    ակտերի  և   կնքված  պայմանագրերի    պահանջների     իրականաց-

ման  , պահանջները    չկատարելու    կամ   ոչ   պատշաճ   կատարելու    համար:

բ)  առանց   լիազորագրի   հանդես  է  գալիս   դպրոցի  անունից, ներկայացնում  նրա

շահերը  և  կնքում   գործարքներ:

գ)  կազմում  և  ներկայացնում  է  հաստատման կառավարման  խորհրդին <<Հեռանկարային   զարգացման   պլանը >>

դ)  օրենսդրությամբ, հիմնադրի  և  նախարարության  որոշումներով  և  դպրոցի   կանոնադրությամբ   սահմանված   կարգով   տնօրինում   է  դպրոցի   գույքը,   այդ   թվում՝

ֆինանսական    միջոցները   դպրոցի   խորհրդի  հետ   համաձայնեցված , տալիս    է

դպրոցի   անունից   հանդես   գալու   լիազորագրեր

ե)  սահմանված     կարգով    աշխատանքի    ընդունում    և  աշխատանքից   ազատում  է

Աշխատողներին  (կնքում և լուծում աշխատանքային   պայմանագրեր),նրանց  նկատմամբ   կիրառում   խրախուսման   միջոցներ  և  կարգապահական  տույժեր:

զ)  կատարում  է աշխատանքի բաշխում  աշխատակազմի և տնօրենության  անդամների

միջև,խորհրդի  հաստատմանն է ներկայացնում իր աշխատակազմի    կառուցվածքը ,

աշխատանքային  պլանը:

է)   աջակցում   է    դպրոցի մանկավարժական, ծնողական  և այլ  խորհուրդների   աշխատանքներին:

ը)  Դպրոցի  կրթական ծրագրերի ծախսերի   նախահաշիվները   սահմանված    կարգով  ներկայացնում   է  Դպրոցի    կառավարման   խորհրդի   հաստատմանը:

թ)   տնօրենության    հետ    համատեղ   կազմում    է  ներդպրոցական  վերահսկողության  պլանը   և    դպրոցի    աշխատանքների     ժամանակացույցը:

ժ)  իրականացնում    է    օրենսդրությանը   չհակասող  և  դպրոցի  կառավարման     մյուս  մարմիններին    չվերապահված    այլ     լիազորություններ:

ի)    Կազմակերպում   է  կառավարման  խորհրդի   որոշումների   կատարումը: համակարգում    է   դպրոցում   իրականացվող    ծրագրերի   գործունեությունը:

լ)  ներկայացնում   է  դպրոցը  պետական   մարմիններում,ՀՀ  և  օտարերկրյա  կազմակերպություններում:

խ)   Տնօրենի բացակայության  դեպքում սահմանված կարգով նրա լիազորություններն իրականացնում  է  փոխտնօրենը:

ծ)  խրախուսում  է  լավագույն   աշխատողներին:

կ)   սովորողների նկատմամբ  կիրառում է խրախուսման միջոցներ և կարգապահական

տույժեր:

հ)  Դպրոցի   բոլոր   աշխատողները    աշխատանքի   ներկայանալիս  , ինչպես

նաև  ավարտին,ներկայանում  են  փոխտնօրենին կամ   ստորագրում են  հաշվե-

մատյանում:

ձ)   ապահովում   է Կանոնների,  աշխատանքի  պաշտպանության և  անվտանգության       տեխնիկայի   պահպանումը:

ղ)   Տնօրենի  իրավունքներն ու  պարտականությունները որոշված  է  օրենսդրությամբ,

կանոնադրությամբ, Կանոններով,  Հրահանգով,  Ակտերով:

ճ)  կառավարում   է   գիտամեթոդական   աշխատանքները :

մ)  պարտավոր   է   աշխատանքային   վեճը    Աշխատողի   համաձայնությամբ

եռօրյա  ժամկետում  դնել   դպրոցի   խորհրդի   քննարկմանը  ու  լուծմանը:

յ)  կազմում   է   դպրոցի    հեռանկարային,  ժամանակացուցային   պլանները:

ն)  կազմակերպում   է   ներդպրոցական   վերահսկողություն:

 

 

Կառավարման      խորհրդի     իրավունքներն    ու   պարտականությունները

 

 • ԿԳ նախարարության սահմանած    մրցույթի   անցկացման  կարգի   համաձայն

ընտրում է   Տնօրեն, հաստատում  նրա հետ կնքվող  աշխատանքային պայմանա-

գիրը, սահմանում   Տնօրենի   վարձատրության    կարգը:

 • Տնօրենի ներկայացմամբ  հաստատում  է  փոխտնօրենի,   մ/մ   նախագահի  հետ

կնքվող   աշխատանքային   պայմանագիրը,  սահմանում    վարձատրության  կարգը:

 • Հաստատում է  դպրոցի  զարգացման   ծրագիրը ,վերահսկում է  դրա  կատարումը, որոշում   է    մասնակցել   արտաքին   գնահատմանը,   քննարկում   է   ներքին

և  արտաքին  գնահատման  արդյունքները:

 • Համագործակցում է   ծնողխորհրդի   նախագահի   հետ:
 • Որոշում է   ընդունում  Դպրոցի  աուդիտն  անցկացնելու մասին  և   հաստատում

աուդիտն    իրականացնողի    վարձատրության  չափը:

 • Հաստատում է  Կանոնները,Դպրոցի  յուրաքանչյուր   աշխատողի   համար   պաշտոնական  հրահանգները(այսուհետ՝ Հրահանգներ),Դպրոցի  ծախսերի ամենամյա

նախահաշիվը, ֆինանսատնտեսական  և այլ   գործունեության    մասին   հաշվետվությունները:

 • Սահմանված կարգով   որոշում   է Դպրոցի  շահույթի  տնօրինման   ուղղություն-

ները, չափաքանակները   և  կարգը,   լրավճարների, հավելավճարների  և  պարգե-

վավճարների    կարգերը:

 • Հաստատում է  Դպրոցի   դասավանդողների,  մասնաճյուղերի    ղեկավարների

թափուր  տեղը   զբաղեցնելու    համար   մրցույթի   պայմանները:

 • Սահմանված կարգով    քննում   է  աշխատանքային   վեճերը  և  որոշումներ  ըն-  դունում,  պատասխանում   Աշխատողների    դիմում-բողոքներին:
 • Իրականացնում է  օրենքով  հիմնադրի կողմից   իրեն   վերապահված   և  ակտե-

րով   որոշված   այլ   լիազորություններ:

 • Հաստատում է  <<Դպրոցի  ուսուցչի  թափուր տեղի  համար  մրցույթ>>-ի  կարգը:
 • Քննարկում է  հոգաբարձուների  խորհրդի  կողմից  ներկայացված նախահաշիվը,

ինչպես   նաև   նպատակային    ծրագրերը:

 • Կազմակերպում է  <<Լավագույն աշակերտ >> մրցույթը
 • Կազմակերպում  է  <<Լավագույն   ծնող>>մրցույթը:

Աշխատաժամանակը     դպրոցում: Աշխատաժամանակի    ռեժիմը

 

 • Պայմանագիրը աշխատակցի   և  կազմակերպության  միջև   կազմվում է գրավոր:
 • Աշխատանքային պայմանագրերի    դադարեցումը  (պայմանագրի    լուծարումը)

ըստ  ԱՕ-ի:

 • Դպրոցում  աշխատանքային   շաբաթը   հնգօրյա   է (ԿԳ   նախարարարությունը տեղեկացված  է):
 • Աշխատանքային (ուսումնական )  անհրաժեշտության    դեպքում    դասա-  վանդողի   ուսումնական   պարապմունքների  ծավալի   փոփոխության   մասին  տնօրենն    առաջնորդվում   է    անհատական    իրավական     ակտով (համաձայնագիր):Ուսուցիչներինը  և ուսումնաօժանդակ անձնակազմինը  տարբեր  համաձայնագրեր   են:
 • Դպրոցի գիշերային պահակների և առանձին աշխատողների աշխատաժամանա-

կը    որոշվում   է   աշխատանքային   պայմանագրով:

Աշխատաժամանակի    կառաուցվածքը   և    Աշխատողի    գործառույթները

որոշվում    են   հրահանգով  և   պլանով:

 • Աշխատաժամանակի նորմալ տևողությունը  չի  կարող անցնել  շաբաթական  40

ժամից:

 • Ամենօրյա աշխատաժամանակի   տևողությունը   չի   կարող  անցնել  8 աշխատանքային  ժամից, բացառությամբ   ԱՕ-ով, օրենքով   և այլ  իրավական ակտերով  նախատաեսված   դեպքերի:
 • Ուսումնական ծրագրեր  իրականացնող  ուսուցիչ-դասավանդողի աշխատաժա-

մանակի   տևողությունը  շաբաթական    առավելագույնը  33  ժամ է,  երկարօրյա

դաստիարակինը ՝30 ժամ,  վարչական   աշխատողինը ՝ 40  ժամ:

Ուսումնական   հաստատությունների   վարչական   աշխատողները   (Տնօրեն,

փոխտնօրեն)   կարող    են  դասավանդել  շաբաթական    մինչև   8   դասաժամ

(1 հաստիքի    դեպքում,    իսկ  փոխտնօրենը,  կես   հաստիքի   դեպքում  ՝  շաբաթական  մինչև 14  դասաժամ)  ,որը   ՀՀ ԱՕ-ով   սահմանված   կարգով  ( 99 — րդ  հոդված)   համարվում   է   համատեղությամբ  աշխատանք   և   կատարվում   է համատեղության    պայմանագրի   հիման  վրա:

Ուսուցչի  շաբաթական ծանրաբեռնվածությունը  ՀՀ Կառավարության   որոշմամբ

սահմանվել  է  շաբաթական   22-33   ժամ, ուստի, կախված  ուսումնական  շաբաթվա    տևողությունից  (հնգօրյա կամ վեցօրյա), ուսուցիչը     դպրոցում    պետք   է

աշխատի  օրական  4.4-6.6   ժամ   կամ  3.6-5.5  ժամ:

Աշխատանքային   ժամերի   տևողությունը    կախված    է   ուսուցչի   պարապած     դասաժամերի   քանակից   և   լրացուցիչ   պարտականությունների    տեսակներից, պետք  է ամրագրվի  ուսուցչի    հետ   կնքված   աշխատանքային  պայմանագրում կամ աշխատանքային պայմանագրում լրացումներ և  փոփոխություններ   կատարելու    մասին  պայմանագրում (համաձայնագրում):

 • Ուսումնական աշխատանքի , ինչպես  նաև   ուսումնական   պարապմունքների

դասացուցակով,  ուսումնական    հաստատության կանոնադրությամբ,   ներքին

կարգապահական   կանոններով   աշխատաժամանակի   մեջ   ներառվում    են

 1. Կրթական, մեթոդական խորհուրդների, կրթական ծրագրով նախատեսված

ծնողական   ժողովների ,խորհրդատվությունների,առողջարանական, դաստիարակչական և այլ միջոցառումների անցկացման աշխատանքները:

2   Այն  ժամանակը, որը ծախսվում   է  անմիջականորեն   սովորողներին,սա-

ներին, ուսուցանելու  և  դաստիարակելու  ,նրանց անհատական ընդունա-

կությունների,հետաքրքրությունների  ու հակումների,ինչպես  նաև  ընտա-

նեկան և կենցաղային  պայմաններն ուսումնասիրելու նպատակով  նախա

պատրաստական   աշխատանքների  համար:

 1. Դասավանդողի  կողմից  գրավոր  աշխատանքների  ստուգումը, դասղեկությունը, ուսումնական կաբինետի ղեկավարումը, գիտահետազոտական,  ուսումնամեթոդական,  կազմակերպամեթոդական ,  դաստիարակչական

աշխատանքները.

 1. Դասավանդողի   կողմից  մասնագիտական  որակավորման    բարձրացման,

վերապատրաստման,վերաորակավորման,ինքնաուսուցման և այլ պարապ-

մունքներ   նախապատրաստվելը:

 1. Ուսումնական   պարապմունքների   միջև    ընկած  ընդմիջումները    (դասամիջոցները)

6 .  Դասավանդողի   կողմից   առողջարարական ճամբարներում, արշավներում, արշավախմբերում, էքսկուրսիաներում    կատարած   աշխատանքները:

 • Դպրոցում աշխատանքները    սկսվում    են  առավոտյան 830 –ին   և  ավարտվում են  ժամը   16 00 –ին:

Յուրաքանչյուր  ուսուցչի  համար  անհատական  բեռնվածության   չափը   որոշվում

է    առաջարկվող    կողմնորոշիչ    սանդղակով,ամրագրվում  է  տնօրենի  և ուսուցչի

միջև   կնքվող   աշխատանքային   պայմանագրում:

                    

Կողմնորոշիչ    աղյուսակ

 

 Հայաստանի Հանրապետության  կաառվարության  2007  թվականի փետրվարի 1-ի 

 N 201-Ն որոշման  հավելված  -5-ի  §ուսումնական  հաստատությունների աշխատողների  աշխատանքի  և հանգստի  ռեժիմի  առանձնահատկությունները բաժնի 12-րդ կետով սահմանված  հանրակրթական ուսումնական հաստատության դասավանդողների աշխատաժամանակի   շաբաթական    բեռնվածություն  /22-33 ժամ/

 

 

Ուսուցչի հիմնական բեռնվածությունը

 

Մինչև 11 դասաժամ

 

Մինչև 11 դասաժամ

 

12-17 դասա-ժամ

 

12-17 դասա-ժամ

 

18-21 դասա-ժամ

 

18-21 դասա-ժամ

 

22 և ավելի դասաժամ

 

22 և ավելի դասաժամ

Լրացուցիչ  պարտականությունների  տեսակները
Դասղեկություն չունի ունի չունի ունի չունի ունի չունի ունի
Մասնախմբի ղեկավար չունի ունի չունի ունի չունի ունի չունի ունի
Գրավոր աշխատանք ունի ունի ունի ունի ունի ունի ունի ունի
Միջոցառումներ ունի ունի ունի ունի ունի ունի ունի ունի
Ընդամենը՝

Աստղաբախշական ժամ/շաբաթական/

 

 

  22

 

  25

 

  27

 

  30

 

  29

 

  31

 

  31

 

  33

 

Ծանոթություն՝

 1. Լրացուցիչ պարտականություններից   որևէ մեկը  չունենալու դեպքում  ուսուցչի աշխատավայրում

գտնվելու       շաբաթական  բեռնվածությունը )համամասնորեն պակասեցվում է

 1. Աշխատավայրում գտնվելու   օրական բեռնվածությունը (աշխատաժամանակը /հաշվարկվում է

           ուսումնական   շաբաթվա  5 օրյա    տևողության  դեպքում այն բաժանվում է   5-ի ,իսկ 6-օրյա  տևողության  դեպքում ՝6-ի:

Անհրաժեշտության դեպքում   բեռնվածության  չափը կարող է   փոթոխվել կողմերի    նախաձեռնությամբ՝

 ՀՀ աշխատանքային օրենքով ՝ սահմանված կարգով և դեպքերում:

Դպրոցի   դասավանդողների,  այլ   աշխատողների     աշխատանքի    սկիզբը,    ավարտը     և     ընդմիջումը    որոշում    է    տնօրենը:

 

 

 • Դասավանդողի աշխատաժամանակի կառուցվածքն արտահայտվում է պլանում:

 

Իրավունքներ,   պարտականություններ

 

Դպրոցի   սովորողների   աշնանային,   ձմեռային,   գարնանային  և   ամառային    արձակուրդների    ժամանակահատվածները, որոնք  չեն  համընկնում   դասավանդողի   ամենամյա   վճարովի  և  լրացուցիչ  արձակուրդների  հետ  համարվում  են աշխատաժամանակ:

 • Ուսումնական արձակուրդի ընթացքում դասավանդողներն  իրականացնում են  դպրոցում

իրականացվող  կրթական  ծրագրերի  կիրառման  հետ  կապված  ուսումնական,  մեթոդական, կազմակերպչական  աշխատանքներ՝  իրենց  աշխատանքի նորմավորված մասի սահմաններում:

 • Ուսումնաօժանդակ և սպասարկող անձնակազմի  աշխատաժամանակի ռեժիմն ուսումնական արձակուրդների  ժամանակահատվածում  որոշվում է  զբաղեցրած պաշտոնին համապատասխան  կնքված աշխատանքային պայմանագրով:
 • Աշխատողների աշխատաժամանակի   ռեժիմը  ուսումնական արձակուրդի   ժամանակահատվածում կանոնակարգվում է  Ակտերով, աշխատանքային պայմանագրերով   և  աշխատանքի կատարման ժամանակացույցով:
 • Աշխատողների աշխատաժամանակի  հաշվառումը  կատարվում է օրենսդրությամբ   սահմանված   աշխատաժամանակի  հաշվառման  տեղեկագրում:

 

Աշխատողի  հանգիստը

 

Օրենսդրությամբ   սահմանված   կարգով  աշխատողն  ունի

ա)  վճարովի  արձակուրդի  իրավունք՝

 • դասավանդողը՝ աշխատանքային 35   օր    ժամկետով
 • գրադարանավարը ՝ աշխատանքային 25 օր   ժամկետով
 • փոխտնօրենները ՝ աշխատանքային 25   օր  ժամկետով
 • այլ աշխատողների արձակուրդը՝օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, եթե հնգօրյակ

է՝20  օր,եթե վեցօրյակ  է՝ 24 օր ժամկետով:

բ)   կողմերի    համաձայնությամբ կարող է   մեկ տարվա ընթացքում  տրամադրվել  չվճար-

վող  արձակուրդ ոչ ավելի, քան  30 օր:

գ)    անհրաժեշտության   դեպքում Աշխատողի  խնդրանքով  և Տնօրենի  համաձայնությամբ

կարող   է  աշխատողին   հատկացվել   առանց   աշխատավարձի   պահպանման

արձակուրդ:

դ)     Տնօրենի    որոշմամբ    կարող   է  Աշխատողի  աշխատավարձը  պահպանվել գործուղման,հետազոտական աշխատանքի(ստեղծագործական), Դպրոցի   նախաձեռնությամբ

ուսումը  շարունակելու   համար   տրվող   արձակուրդի   ժամանակ:

ե)    Արտաժամյա  չի համարվում կազմակերպության  ղեկավար  պաշտոնատար  անձանց

սահմանված   աշխատաժամանակը  գերազանցող  աշխատանքը.

 • տնօրեն
 • փոխտնօրեն
 • գլխավոր հաշվապահ
 • դասղեկներ
 • մեթոդմիավորման նախագահներ

 

զ)   Ոչ   լրիվ   աշխատանքային   օր   կամ  ոչ  լրիվ  աշխատանքային  շաբաթ սահմանվում է

աշխատողի  և  գործատուի  համաձայնությամբ:

է)  հատուկ    դեպքերում   (կազմակերպությունում   աշխատանքային   կարգապահությունը

կամ    անհետաձգելի   աշխատանքների  կատարումն  ապահովելու   համար )   գործատուն    աշխատողին   ոչ  հաճախ,  քան  ամիսը  մեկ անգամ , իսկ աշխատողի  համաձայնությամբ   ոչ հաճախ ,քան  շաբաթը մեկ անգամ ,աշխատանքային օրն ավարտելուց հետո  կամ   ոչ  աշխատանքային՝  տոնական ու հիշատակի  և  հանգստյան  օրերին կարող է   դպրոցում  ներգրավվել  հերթապահության մեջ:

 

Աշխատանքային   հարաբերությունների   ձևակերպումը   և  դադարեցումը

 

 • Աշխատանքային   պայմանագրերը   կնքում   և  լուծում  է  Տնօրենը, աշխատանքային օրենսգրքով որոշված կարգով:
 • Դպրոցում բարձր   որակավորում   ունեցող  մասնագետների  թափուր  կամ նոր ստեղծված  աշխատատեղերը   համալրվում   են  մրցույթի  արդյունքներով կամ հրավիրյալ մասնագետներով:Մրցույթի  կարգը և  պայմանները , մասնագետի   հրավիրելու   կարգը  Տնօրենի  ներկայացմամբ   հաստատում  է  Խորհուրդը :Մինչև   մրցույթի  արդյունքների    ամփոփումը  Տնօրենը  կարող  է նշանակել  փոխարինող կամ ինքը  կատարել  նրա պարտականությունները:
 • Աշխատանքային պայմանագիր  կնքելու   համար   Աշխատողը  ՀՀ օրենքով   պահանջվող փաստաթղթերը  որոշված ժամկետում ներկայացնում   է  Տնօրենություն /գործավարին/:

 

Աշխատողի    աշխատավարձի   կառուցվածքը,չափը, աշխատավարձի վճարման պայմանները

 

Աշխատողի   հիմնական  աշխատավարձի չափը(պաշտոնային դրույքաչափը) սահմանվում է աշխատանքային  պայմանագրով  կամ տարիֆիկացիայով: Աշխատողը Խորհրդի  սահմանած կարգով կարող է  ստանալ լրավճար, հավելավճար և պարգևավճար:Աշխատողի հետ կարող են կնքվել  համատեղության  և այլ աշխատանքային պայմանագրեր:

 • Հավելավճարը   սահմանված  կարգով   գոյանում է
 • տվյալ ծրագրով  հավաքագրված ուսումնական  լրավճարներից,
 • սահմանված կարգով  ծրագրի  կատարված այլ (ոչ պետական)   հատկացումներից,
 • դպրոցում իրականացվող կրթական  ծրագրերից

Պարգևավճարը  գոյանում է ծրագրին(կառուցվածքային ստորաբաժանմանը) սահմանված կարգով  տրվող  այլ (ոչ պետական) հատկացումներից:

 •  Աշխատավարձի  չափը   հաստատվում է  տարիֆիկացիայով, չի կարող  պակաս լինել  աշխատողի   նվազագույն  աշխատավարձից:
 • Հավելավճարի  չափը   որոշում   է   Տնօրենը,  յուրաքանչյուր   ամիս,տվյալ   մասնաճյուղի փոխտնօրենի  սահմանված  կարգով ներկայացրած հայտի հիման վրա:
 • Աշխատողը պարգևավճար կարող  է  ստանալ որպես կանոն եռամսյակի,կիսամյակի,տարվա  արդյունքներով՝ սահմանված կարգով:

 

 

 

 

 • Աշխատողը  հավելավճարը  ստանում  է աշխատավարձի  հետ միասին նույն օրը՝ամիսը մեկ անգամ, տվյալ  ամսվա  մինչև  15-ը ընկած ժամանակահատվածում,գան-

ձապահից/աշխատավարձի  հաշվարկային թերթիկը՝ հաշվապահից/:

 • Յուրաքանչյուր  ամսվա  4-ին  կամ  5-ին փոխտնօրենը  սահմանված կարգով դպրոցի աշխատակազմ է ներկայացնում կառուցվածքային  ստորաբաժանումում    իրականացվող

ծրագրերի   հաշվետվությունը,  աշխատողների   աշխատանքի հաշվառման  մասին

սահմանված  տեղեկությունները:

 • Աշխատողը կարող է անարգել ու անհապաղ տեղեկություններ ստանալ  իր աշխատավարձի   մասին   հաշվապահից:

 

                                Աշխատողի  պարտականությունները

 

 • Յուրաքանչյուր Աշխատող դպրոցում ունի հիմնական աշխատատեղ,որի ղեկավարը համարվում է Աշխատողի  անմիջական  ղեկավարը:

Աշխատողի պարտականությունները որոշված են ՀՀ օրենսդրությամբ,դպրոցի    կանոնադրությամբ, Կանոններով,Հրահանգով,Պլանով,Ակտերով:

 • Աշխատողը պատասխանատու   է   ներկայացված   մանկավարժական  ծրագրերի  իրականացման   համար:
 • Աշխատողը  պարտավոր է մասնակցել դպրոցի աշխատողների ժողովներին,դպրոցի ղեկավարի,մասնաճյուղի ղեկավարի որոշմամբ մասնակցել  այլ քննարկումների:
 • Աշխատողը պարտավոր   է  իր   աշխատատեղում   և  իր    գործունեության

ընթացքում՝  պահպանել    հիգենիկ,  անվտանգ   միջավայր,

 • ունակ լինել մասնակցելու և նպաստելու անվտանգ  կենսագործունեություն

ապահովող  միջոցառումներին:

 • պահպանել աշխատանքային   կարգապահության   օրենքները
 • ժամանակին աշխատանքի ներկայանալ և  ստորագրել   հաշվառման  գրքում
 • ամեն տարի   սահմանված  կարգով  անցնել   բուժզննումներ
 • պահպանել գույքը և դաստիարակել աշակերտների մոտ պետական ունեցվածքի

նկատմամբ   հարգանք

 • պահպանել անվտանգության   կանոնները,  սանիտարահիգենիկ  պահանջները
 • լինել պարտաճանաչ,ազնիվ
 • մշտապես  համալրել  իր աշխատանքային փաթեթը և զբաղվել մասնագիտական

զինանոցի    հարստացմամբ

 • Աշխատողը    պարտավոր     է   մասնակցել   մասնագիտական    վերապատրաստ-

ման  դասընթացներին , միջոցառումներին,  մշտապես  ինքնակրթվել  և գործնականում    կիրառել  դրա արդյունքները:

 

             Աշխատողի  իրավունքները

 

 • Աշխատողի իրավունքները  որոշված են Օրենսդրությամբ,Կանոնադրությամբ, Կանոններով, Հրահանգով,   Ակտերով:
 • Աշխատողն  իրավունք   ունի   սահմանված   կարգով   մասնակցելու    դպրոցում   իրականացվող ծրագրերին:

 

 

 

 

 • Աշխատողն իրավունք  ունի  անարգել  ստանալու Դպրոցի գործունեությանը վերաբերող  ցանկացած   տեղեկություն ,մասնակցելու Դպրոցում    իրականացվող   բոլոր

միջոցառումներին,հավաքներին,ժողովներին,քննարկումներին,տնօրենության  և Դպրոցի  խորհրդի նիստերին:

 • Աշխատողն անվճար օգտվում է դպրոցի  գրադարանից, ինտերնետից, համակարգչային

կաբինետի   ծառայություններից , <<Դպրոց-կենտրոն>>ռեսուրս կենտրոնից:

 

           Սովորողի   իրավունքներն   ու   պարտականությունները

 

 • Դպրոցի սովորողը  այն  երեխան  է, ում   ծնողն ընտրում է  դպրոցում իրականացվող մանկավարժությունը  և   խորհրդի   հաստատած  կարգով   տնօրենության  հետ կնքում  է

ուսումնառության   մասին  պայմանագիր:

 • Սովորողի ընդունելության   պայմաններն   ու    կարգը     դպրոցի    մասնաժողովի   ներկաացմամբ   սահմանում  է  Խորհուրդը:
 • Սովորողների   իրավունքները   սահմանված   են  Կրթության   մասին   և  Երեխայի   իրավունքների  մասին  ՀՀ  օրենքներով ,օրենսդրությամբ, Կանոններով:
 • Սովորողն  իրավունք ունի ընտրելու  մասնագիտական դասընթացը  և իր դասավանդողին:
 • Սովորողն իրավունք  ունի ընտրելու   խմբային (դպրոցական,մասնաճյուղային, դա-

սարանային , այլ   խմբային ) ինքնավարության  իր տարբերակը  ՝իր ստեղծագործական

ներուժը , մասնագիտական  հետաքրքրությունները   դրսևորելու  և  զարգացնելու  նը-

պատակով  :

 • Սովորողն   իրավունք  ունի  անհատական  կամ  կոլեկտիվ    դիմում   հղել   Տնօրենին,

Խորհրդին,    մասնաճյուղի   ղեկավարին,   յուրաքանչյուր   աշխատողի   և   7- օրյա  ժամկետում ստանալ   նրանից  հիմնավորված   և  սպառիչ   պատասխան:

 • Սովորողն   իրավունք   ունի   սահմանված   կարգով   օգտվել   դպրոցի  գրադարանից

համակարգչային  կաբինետից  և բոլոր  ուսումնատեխնիկական   միջոցներից , <<Ռեսուրս-կենտրոն>>-ներից:

 • Սովորողն   իրավունք   ունի    իր  ընտրությամբ  մասնակցելու  ցանկացած    ծրագրի

ստեղծման, իրականացման  և գնահատման աշխատանքներին:

 • Սահմանված   կարգով  սովորողը   կարող  է  փոխել   ուսուցողական  ծրագիրը ,  դասարանը, խումբը:
 • Սովորողները  սահմանված   կարգով  տեղեկացվում  են  դպրոցում   անցկացվող  ու-

սումնական    քննարկումների   և  նրանց արդյունքների   մասին,բանավեճերի,   նախաձեռնությունների:

 • Ծնողական  միջոցներով  սովորողների   համար  Դպրոցում   կազմակերպվում   է

երկարօրյա   խնամքի  և  ուսուցման  խումբ:

 • Դպրոցը   կազմակերպում   է    սովորողների   անվտանգ  ,ապահով  տեղափոխումը

( այդ   թվում ՝ուսումնական   ճամփորդությունների  ժամանակ )  ծնողական  լրացուցիչ

միջոցներով (արշավների, օլիմպիադաների ,մրցույթների, միջոցառումների  և այլն):

 • Դպրոցի   նախադպրոցական   սաներն  անվճար   և  մասնակի  վճարովի  օգտվում են  նախադպրոցականին  ուղղված ծառայություններից:

 

 

  

Սովորողը   պարտավոր  է  հարգել  և  պաշտպանել  Դպրոցի  ուսումնական գործընթացի  բոլոր մասնակիցների   իրավունքները, կատարել   ուսումնական  պլանը , հարգել  ուսումնական  պարապմունքների  հաստատված  ժամատախտակը, դասացուցակը, ուսումնական   պլանով  որոշված  կարգերը:

 • Սովորողը պարտավոր  է կատարել  իր բոլոր ուսումնական հանձնարարությունները:
 • Բացակայելիս համապատասխան  թուղթ   ներկայացնել:
 • Սովորողը  պարտավոր է  իր բացակայության մասին  նախօրոք տեղյակ պահել  դասղեկին կամ գործավարին,իսկ    չտեղեկացնելու   դեպքում  ներակայացնել   գրավոր   բացատրագիր
 • Սովորողը  պարտավոր  է բարեխիղճ օգտվել դպրոցի  գույքից և ուսուցման միջոցներից,սահմանված կարգով վերականգնել դպրոցին հասցված նյութական վնասը:
 • Ժամանակին վճարել  դասագրքային  ֆոնդի  գումարը:
 • Սովորողը պարտավոր է  առանց ուշացման  հաճախել  ուսումնական  պլանով որոշված պարապմունքներին:
 • <<Լավագույն աշակերտ>>   մրցույթին  կարող  է    մասնակցել   ցանկացած   աշակերտ:
 • Սովորողի  ուսումնական տարվա , ուսումնական  շաբաթվա  և արձակուրդների տևողությունը  և ժամկետները  որոշում  է  Դպրոցի  տնօրենությունը՝ ԿԳՆ հիմքի առկայությամբ:
 • Տասնչորս   տարեկանը   դարձած   սովորողը   ինքն   է   պատասխանատվություն    կրում  դպրոցին պատճառած վնասի  համար:Այն  դեպքում,երբ սովորողը վնասը հատուցելու համար չունի բավարար եկամուտներ կամ, այլ գույք,վնասը   պետք  է   հատուցի  նրա   օրինական   ներկայացուցիչը:
 • Տասնչորսից    բարձր   տարիքի    սովորողի   կողմից  դպրոցի մեկ այլ սովորողի կամ աշխատողի նկատմամբ դիտավորությամբ առողջությանը  ծանր կամ միջին ծանրության վնաս պատճառելու ,այլ քրեածին արարք կատարելու  կամ խուլիգանական դրդումներով մանկավարժներին  պաշտոնական պարտականությունների  կատարմանը   բացառիկ   ցինիզմով  խոչընդոտելու  համար  սովորողը ենթակա է պատասխանատվության  օրենքով    սահմանված   կարգով:

Ծնողի    իրավունքներն    ու   պարտականությունները

Դպրոցի    ուսումնական   հաստատությունների   սովորողների  ծնողներն   ունեն Եվրոպայի   ծնողների  ասոցիացիայի (EPA) կանոնադրության  մեջ   թվարկված    հիմնական

իրավունքներն   ու  պարտականությունները

Ծնողներն   իրավունք   ունեն

 • համարվելու   իրենց    երեխաների   առաջնային   կրթողները
 • օգտվելու  դպրոցում առկա  կրթական ծրագրերից  և ծառայություններից՝ իրենց  երեխաների   պահանջներին,ընդունակություններին  և արժանիքներին համապատաս-

խան

 • իրենց  երեխաներին  վերաբերող ցանկացած տեղեկություն ստանալու  կրթական հաստատությունից
 • իրենց    երեխաների   համար   ընտրելու   այն  կրթությունը,որն ամենից մոտ է իրենց համոզմունքներին   և  արժեքներն,որոնք կարևոր  են համարում  դաստիարակության համար
 • ազդելու իրենց   երեխաների   դպրոցների   կողմից  տարվող քաղաքականության  վրա
 • ծնողները   և նրանց միությունները  իրավունք  ունեն  ակտիվորեն  տեղեկանալու պետական   մարմինների  կողմից  բոլոր   մակարդակներում վարվող կրթական քաղաքականության  մասին
 • ծնողի   իրավունքներն   իրականացվում   են  ուսումնառության պայմանագրով նախատեսված   պարտավորությունները    կատարելուն    համապատասխան
 • ծնողները   Տնօրենի հետ կնքում են  ուսումնառության պայմանագիր,որով սահմանվում   են   լրացուցիչ   կրթական  ծառայությունները  և նրանց համար   ծնողի  կողմից   հատկացվող    ուսումնական   լրավճարների    չափը
 • ծնողն  իրավունք ունի իր և դասավանդողի (ծրագրի ղեկավարի, տնօրենի) տարաձայնությունների  հարցը  տեղափոխելու  Խորհրդի  օրակարգ
 • ծնողը կարող  է սահմանած կարգով օգտվել դպրոցի համակարգիչներից
 • օգտվել ԾԽ-ի ծառայություններից, մասնակցել միջոցառումներին

 

Ծնողները  պարտավոր են  

 • պատասխանատվությամբ վերաբերվել իրենց երեխաներին, նրանց  անհատականության    զարգացման    առանձնահատկություններին  և  հարգել նրանց իրավունքները
 • կրթության հարցում համագործակցել իրենց երեխաների դպրոցների հետ
 • իրենց   երեխաների    դպրոցներին  տրամադրել  բոլոր  այն տեղեկությունները,որոնք առնչվում   են  կրթական   նպատակների  համատեղ  իրականացման   գործընթացին
 • գիտակից և  իրազեկ ընտրություն կատարել  իրենց երեխաների կրթության վերաբերյալ
 • անձնապես  նվիրված   լինել  իրենց  երեխաների   դպրոցին,որը տեղական համայնքի   կարևորագույն   մասն  է
 • կազմակերպել ժողովրդավարական ,ներկայացուցչական  կազմակերպություններ բոլոր մակարդակներում՝ իրենց և իրենց երեխաների շահերը ներկայացնելու նպատակով
 • իրենց  երեխաների  ուսումնական աշխատանքի արդյունքներին հետևել համացանցում
 • ծնողը  պարտականություն է կրում ուսումնական պարապմունքներին երեխայի չհաճախելու    համար
 • ծնողը իր երեխայի կողմից պատճառած վնասի համար պարտավոր է պատասխանատվություն  կրել՝ հատուցել

 

            Ուսումնական  գծով  փոխտնօրենը  պատասախանտու է

 

 1. պատասխանատու է

հաստատությունում    ուսումնադաստիարակչական   գործընթացի  կազմակերպման

ուսումնական  ծրագրերի  կատարման

դասավանդման  որակի

սովորողների   գիտելիքների   մակարդակի

զարգացման  պլանով  առաջնորդվելու

գիտամեթոդական   աշխատանքների  վերահսկման  համար

 1. վերահսկողություն է իրականացնում

ուսումնադաստիրակչական    աշխատանքի   ընթացքի

սովորողների  առաջադիմության

վարքի,հաճախումների  նկատմամբ

կանոնակարգում սովորողների  ուսումնական  ծանրաբեռնվածության պահպանումը

 1. դպրոցում կազմակերպում է

մեթոդական   աշխաատանք

կազմում   ուսումնական  պարապմունքների  դասացուցակը

ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների վիճակի մասին հաշվետվություններ

ստուգում  գրավորները,dasaran.am-ի մուտքագրումները

 1. ղեկավարում է

առարկայական մ/մ աշխատանքները

ընդհանրացնում,տարածում լավագույն աշխատանքի դրական փորձը

ուսուցիչներին հաղորդակից դարձնում գիտության- մանկավարժության նորագույն      նվաճումներին,չափորոշիչներին,նոր մեթոդներին,տեխնոլոգիաներին

 

Ուսումնական  գծով  փոխտնօրենը  պատասախանտու է՝

 

ա/         Ուսուցիչների    թեմատիկ   և  սխեմատիկ  պլանավորումների  կազմման, մեթոդական

օգնության ցուցաբերման համար, յուրաքանչյուր շաբաթը մեկ հաստատուն օր         նշանակում ՝  ստուգելու  օրվա  պլանները

բ/        Մատենավարության/հիմնական և ժամանակավոր/ ստուգման  և  ճիշտ  կժամանակին

մեթոդական   օգնություն ցույց  տալու  համար

գ/   Գիտխորհուրդների գործերի վարման համա

դ/   Ուսումնա-դաստիարակչական  միջոցառումների անցկացման վերլուծություն

ե/     Տնօրինության  կողմից  անցկացվող գրավորների,ստուգարքների ժամանակին  անցկաց-

ման ,արդյունքների վերլուծության համար

զ/   Թռուցքաժողովների անցկացման/ըստ կազմած գրաֆիկի/ համար

է/      Կիսամյակների և ուսումնական  տարվա  աշխատանքների արդյունքների   ամփոփման,

ամփոփագրերի,տարիֆիկացիայի կազմման  համար

ը/  Ուսուցչական  հաճախումների և վճարի հաշվառման,փոխարինումների հստակ գրանցման և  հատաժամերի հստակ հաշվառման համար

թ/      Սկսնակ ուսուցիչների  հետ կազմակերպվող մեթոդական աշխատանքի/նոր սկսնակ դասղեկի/ համար

ժ/   Ծրագրային կատարողականի հաշվառման համար

 

 

 

ի/ Dasaran.am–ի գրանցումների, գրագիտության և վարման տեխնիկական կարողությունների  զարգացումն ուսումնասիրելու,անհրաժեշտ օգնության կազմակերպմանը   վերահսկելու   համար:

լ/      Դասասենյակների  ձևավորման ուսումնասիրման և մեթոդական անկյան ստեղծման համար:

խ/  Դասալսումների և վերլուծության իրականացման համար

ծ/     Միջին  և ցածր  առաջադիմություն  ունեցող  աշակերտների  հետ  փոխօգնության  կազմակերպման,մանկավարժական ընթերցումների,աշխատանքի առաջավոր փորձի փոխանակման համար

կ/     Գրավոր  աշխատանքների  վարման  էսթետիկական պահանջների և գնահատման նորմերի պահմանման համար

հ/   Առարկայական մրցույթների ,մարաթոնների,խաղերի,օլիմպիադաների անցկացման համար:

ձ/  Ուսումնական և մեթոդական աշխատանքի ղեկավարման համար

ղ/  Ուսուցչական հերթապահության վերահսկման համար

ճ/ Նախասիրական պարապմունքների  վերահսկման համար

մ/          Քննական    դասարաններում    խորհրդատվական     պարապմունքների,     քննա-

կան   հրահանգի իրականացման,  գրանցումների   և   արձանագրությունների  հստակ և

ժամանակին   կատարման,  հրահանգի  մասսայականացման,  քննության  ընթացքում   և

միջանցքում  կարգուկանոնի  պահպանման  համար

յ/         Վերաքննությունների  գրաֆիկի  և հանձնաժողովների  կազմի ժամանակին ընտրու-

թյան,վերաքննությունների անցկացման,գրանցումների,փոխադրման հետ կապված հար-

ցերի  նախապատրաստումը մանկավարժական խորհրդի նիստին ներկայացնելու հա-

մար:

ն/     Օպերատիվ  խորհրդակցությունների  անցկացման համար

շ/       Ուսումնադաստիարակչական և մեթոդական աշխատանքների    վերաբերյալ հրամանների նախագծի կազմման, դասացուցակի կազմման /հաշվի առնելով  նույն առարկաների

դասերի   հավասարաչափ միջակայքերի  պահպանումը, հումանիտար  և    բնագիտական

առարկաների  հաջորդականությունը/: Ճշգրիտ գիտությունների  տեղաբաշխումը   դասացուցակում  I-IV   դասաժամերին: 5  և ավելի դաս ունենալու դեպքում  ուսուցչին  պարտադիր կարգով ազատ ժամ  տրամադրելու/ հանգստանալու նպատակով/ համար

ո/     Պարտադիր  կարգով  ունենալ  տարեկան , ամսական  և  շաբաթական

աշխատանքային պլան

չ/   Բաց    դասերի   սիստեմատիկ   հրավիրման,  վերլուծության համար

 

 1. Փոխտնօրենը տարվա ընթացքում 1-2 անգամ ամենաքիչը ստուգում է աշակերտների

ստոգողական,  ուսուցողական,ինքնուրույն աշխատանքների տետրերը, բառատետրերը

Յուրաքանչյուր   ուսուցչի   հետ   անհատական    վերլուծություն    է   կազմակերպում

Հանձնարարությունների կատարմանը և թերությունների շտկմանը անդրադառնում է

պահանջված  ժամկետին:Տետրերի ուսումնասիրության ընթացքում մանրամասն ստուգ-

վում է՝

ա/ էսթետիկական պահանջների կատարումը,

բ/  ստուգումների   որակը

գ/  գնահատման  նորմերի  պահպանումը

դ/     աշակերտների   գրագիտությունը , ստեղծագործելու   կարողությունը,  ինքնուրույն

աշխատելու հմտությունները

ե/    կիսամյակային և տարեվերջյան առաջադիմությունը ամփոփելիս՝հաշվի առնում  գրավոր աշխատանքների  գնահատականները

 1. Անհատական աշխատանքին է հետևում,կազմակերպում/ համապատասխան գրաֆի-

կի/ չառաջադիմող և օժտված աշակերտների անհատական աշխատանքը

 1. Հետևում է  օլիմպիադաների  անցկացման  նախապատրաստմանը
 2. Ուսուցողական և ստուգողական աշխատանքների միջոցով պարզում է գրավորների

տարատեսակների  պահպանումը,ծրագրային կատարողականը

 1. Դասամատյանների ստուգման ընթացքում պարզում է

ա/  գրանցումների  ժամանակին և ճիշտ կատարումը

բ/   գրավորների  արդյունքների  ժամանակին   փոխանցումը  դասամատյան

գ/   դասղեկի և ուսուցչի  մատենավարության  հսկողությունը

դ/   ջնջումների առկայությունը

Մեթոդական  մանրազննին աշխատանք է կատարում յուրաքանչյուր ուսուցչի հետ

/  անհրաժեշտության դեպքում/

 1. 7. Բաց թողնված  օրերի դասաժամերը/1-2 օր/ , եթե խիստ հարգելի պատճառով է   բա-

ցակայությունը և թույլ տրված/լրացվում է ազատ և  լրացուցիչ պարապմունքների    մի-

ջոցով, գրանցվում    դասամատյանում  և  հաշվառման  տետրում  փոխտնօրենի ,    տը-

նօրենի  մոտ  և ստորագրվում  ուսուցչի կողմից

 

Մասնագիտացված  կրթական  աջակցությունների գծով փոխտնօրենը պատասխանատու  է՝

 1. Կազմակերպում է   դպրոցի    I-IX   դասարանների    ուսումնադաստիարակչական

աշխատանքը  և  կրում  անմիջական պատասխանատվություն.

Վերահսկում է գենդերային կրթություն,կյանքի հմտություններ,հասարակագի-

   տություն  ,բնագիտություն, մշակույթ, կերպարվեստ,ֆիզկուլտուրա և ՆԶՊ առար-

կաների   դասավանդման ,առարկայական , արտադպրոցական –   արտադասարաանական

աշխատանքների   կազմակերպման, այդ առարկաների գծով գիտխորհուրդների   կատարո-

ղականը

 1. Պատասխաանտու է
 • հրահանգչական սեմինարների ,էքսկուրսիաների, մրցույթների, բանավեճերի
 • գիտամեթոդական աշխատանքների կազմակերպման
 • առարկայական շաբաթների,սեմինարների, բաց դռների օրերի
 • զրույցների, ցերեկույթների անցկացման
 • վերահսկող առարկաների մեթոդական գործընթացի կատարելագործման և առաջավոր փորձի  ներդնման
 • արտադասարանային միջոցառումների աշխատանքների վերահսկման համար
 1. Ուսումնասիրում է  և  ծանոթացնում    ուսուցիչներին  <<Կրթության մասին օրենք>>-ին

համապատասխան

 • ԿԳՆ որոշումներին
 • կարգերին
 • Հանրակրթության վարչության հանձնարարականներին
 • մեթոդական ցուցումներին
 • նամակներին,հուշաթերթերին,շրջաբերականին
 • ուսպլաններին և  ծրագրերին
 • նորամուծություններին ,<<Հեռանկարային զարգացման  պլան>>-ի  առաջադրանքներին
 • մանկխորհրդի և  տնօրենին   կից  խորհրդի   որորոշումներին

     Պատասխաանտու   է   և   վերահսկող

 • աշակերտների    հաճախումների   հաշվառման և կարգապահության
 •  դասղեկների   աշխատանքային   պլանների   մշակման , վերամշակման և  վերահսկման
 • նոր   ու  առաջավոր  փորձի  ներդնմանը  օգնելու
 • ընթացիկ  և  ստուգողական գրավոր աշխատանքների,  տետրերի  վերահսկման համար

վերահսկվող առարկաներից

 • ստուգարքների  անցկացման  և վերահսկման
 • բանավեճերի, ցերեկույթների  անցկացման և  կազմակերպելու
 • հաճախումների հաշվառման ,բացակայությունների հիմնավորման համար,անհարգելի

բացակայությունների  կանխման

 • արտադասարանային   միջոցառումների  անցկացման   համար
 1. Ապահովում է
 • ուսուցիչներին ՝ ուսումնական ծրագրերով
 • աշակերտներին՝ աշխատանքային  տետրերով
 • աշակերտների   արտահագուստը,կարգապահությունը
 • դիտողական պարագաներով  և հաստատված հարցարաններով
 •   ստուգում   ունեցած    ուսումնական    կահավորանքի   ,սպորտային  ,ՆԶՊ   գույքի

օգտագործումը

 • նոր գույքի  համալրումը
 • աղյուսակների օգտագործումը
 • մուլտիմեդիայի ծրագրերի, տեխմիջոցների   և  CD  սկավառակների    օգտագործումը
 1. ուստարեվերջին   ուսուցիչների   ցանկություններն    ու   առաջարկությունները    հաշվի

առնելով ՝ մեթոդմիավորումներում   մասնակցում   է    հաջորդ  ուստարվա    նախնական

դասաբաշխմանը  վերահսկվող  առարկաներից և ներկայացնում  Տնօրենին կից խորհրդի

քննարկմանը

 1. Ուսումնական գծով   փոխտնօրենի  հետ   պլանավորում  է
 • ուսուցիչների    վերապատրաստման   դասընթացների   մասնակցությունը
 • դասացուցակի  կազմումը
 • ժամանակացույցները
 • ներդպրոցական   վերահսկողության  աշխատանքները,  ներկայացնում   Տնօրենին  կից

խորհրդի    նիստին  և  հետևողականորեն իրականացնում համապատասխան պահանջ-

ները

 • օլիմպիական   հավաքականների   աշխատանքները
 • ընթացիկ    և    ստուգողական    գրավոր   աշխատանքների   տետրերի   ուսումնասիրու-

թյունը

 1. Պատասխանատու է   ուսումնական   գծով   փոխտնօրենի  հետ

      ա/      թեմատիկ   և  աշխատանքային   պլանների   իրագործմանը   ծրագրային  կատարողա-

կանին    համապատասխան  / ներառյալ   ծրագրային  կատարողականի   վերահսկումը /

բ/       տնօրենության    կողմից   տրված   ստուգողական   գրավորների   գնահատման   օբյեկ-

տիվության   վերահսկման   համար

 • մատենավարական գրանցումների
 • տետրերի
 • օրագրերի և  դասամատյանների  գնահատականների  համապատասխանության  հա-

մար

դ/     փոխադրական   և   ավարտական   դասարաններում  ստուգարքների    կազմակերպման

և   անցկացման համար

ե/      գիտամեթոդական    աշխատանքների    պլանավորման,կազմակերպման և անցկացման

համար

զ/   նոր  կրթական  տեխնոլոգիաների  ներդնումը  ուսումնասիրելու   և  վերահսկելու

է/       հաճախումների  ընթացիկ,ամսական, կիսամյակային և տարեկան ամփոփիչ հաշվառ-

ման  և   հետևողականություն

թ/       ամառային   առաջադրանք   ստացած   աշակերտների աշխատանքների,արձանագրու-

թյունների  և դասամատյաններում կատարված գրանցումների  համար

ժ/    քանակի  տետրերի  վարման և պահպանման

ի/    <<Օժտված  երեխաներ>>-ի  հետ տարվող աշխատանքը  կազմակերպելու

 1. Կրում է   անմիջական   պատասխանատվություն դասասենյակների  թեմատիկ մոնտաժների

  ձևավորման, գեղարվեստական   խորհրդի   կազմման և աշխատանքների  վերահսկման համար

 1. Պատասխանատու է

       ա/       սովորողների   դաստիարակչական ,արտադասարանային,արտադպրոցական աշխա-

տանքների,   դասղեկների   հետ  տարվող  աշխատանքների համար

բ/   աշակերտների   ամենօրյա   հաճախումների  հաշվառման և վարքի համար

գ/        միջոցներ  է  ձեռնարկում  սոցիալապես անապահով աշակերտներին օգնություն ցույց

տալու համար

դ/   ապահովում է  դպրոցի ծնողների,աշակերտների սերտ կապը  ու համագործակցությունը

ե/        կազմակերպում  է  նպատակային  միջոցառումներ,էքսկուրսիաներ,ինտելեկտուալ

խաղեր,բանավեճեր

 1. Կազմակերպում    և  վերահսկում է
 • ծնող-դպրոց կապը
 • ուսումնական   կահավորանքը/քարտեզներ,տեխմիջոցներ,դիսկեր,ալբոմներ և այլն/
 • Ուսումնադիտողական  և զննական պարագաների պատրաստումը,օգտագործումը,

պարագաների  ձեռքբերումը,պատրաստումը

 • մեթոդկաբինետների հագեցվածությունը
 • մատենավարական գրանցումներ,սովորողների տետրերը
 1. Կազմում է կիսամյակային և տարեվերջյան հաշվետու  զեկուցագրեր/իր պատասխանատ-

վության   ոլորտում,իսկ   ուսումնական  գծով  փոխտնօրենը՝ իր ոլորտում/

 1. Յուրաքանչյուր ամսվա      20-ին     Տնօրենի   հաստատմանն  է   ներկայացնում հաջորդ

       ամսվա  աշխատանքային    պլանը   և    ժամանակացույցը

 1. Մեթոդմիավորման նիստում   ներկայացնում  է առարկաների  դասավանդման  դրվածքի

ուսումնասիրման արդյունքները,գրավորների անցկացման ժամանակացույցը,արդյունքները

 1. Կազմակերպում է ստուգարքներ,մրցույթներ,մարաթոններ՝կրելով անմիջական պատաս-

խանատվություն  արդյունքների  և կազմակերպման հարցում

 1. կազմակերպում է    աշակերտական   տետրերի   հասարակական   ստուգատեսներ
 2. 16. հետևողականություն է հանդես բերում մաքուր հայերենով խոսելու արվեստին,և´

       արտադասարանական   միջոցառումներին, և´  դասամիջոցներին

 

 

 1. 17. Խիստ վերահսկողություն է իրականացնում
 • ՆԶՊ և    ֆիզիկական   կուլտուրայի  ճիշտ  դասավանդմանը
 • աշակարտների նստելաձևին
 • քայլվածքին, շարժողականության ,ակտիվության զարգացման ճիշտ  կազմակերպմանը
 • ֆիզիկական     կուլտուրայի   և   ՆԶՊ   դասաժամերի    նապտակային    օգտագործմանը
 • սպորտային միջոցառումների անցկացմանը,  ֆիզպատրաստականության     ցուցանիշ-

ների   ուսումնասիրմանը

 • ՆԶՊ-ի վերաբերյալ   ԿԳՆ   պահանջների   իրագործմանը
 • փողոցային երթևեկության   կանոնների  ուսուցմանը/I-V դաս/
 1. Գրադարանի վարիչի   հետ   միասին   կազմակերպում   են 
 • գրքերի քննարկումներ
 • գրական ցերեկույթներ,ակցիաներ
 • արտադասարանային ընթերցանություն
 1. Յուրաքանչյուր ամիս   ուսումնասիրում   է   և   Տնօրենին   կից  թռուցքաժողովին  ներկա-

յացնում  դասալսումների վիճակը,համապատասխան մեթոդամանկավարժական օգնության

կիրառումը

 1. Ստեղծում    է    յուրաքանչյուր    ուսուցչի   աշխատանքային    գործունեության    ուսումնա-

սիրման   և  վերաստուգման   քարտադարան,    ուր    ֆիքսվում   է   ուսումնասիրությունների

արդյունքները  ,  դասալսումները,   միջոցառումների    մակարդակը ,   թերություններն       ու

խրախուսանքները:

 1. Լրացնում է  ուսումնամանկավարժական   ներքոհիշյալ   փաստաթղթերը .

ա/ 1-9-րդ   դասարանների  աշակերտների    առաջադիմության    և   շարժի   ամփոփագիր

բ/   տարական   և  ամսական   աշխատանքային  պլանի   ժամանակացույցը

գ/      վերահսկվող    առարկաներից    տրվող     ուսուցողական    և    ստուգողական    աշխա-

տանքների  անցկացման   ամփոփագիրը /տեսակներ,քանակ,ստուգման  որակ,սխալների

ուղղում/

դ/       յուրաքանչյուր  ամսվա,  օրվա  իրականացվող   համադպրոցական   գործունեությունը

թարմացնում՝տեղեկացնելով  ուսուցիչներին,ծնողներին, գ/խ  անդամներին,աշակերտա-

կան  խորհրդին

ե/   վարում  է.

 • գրավորների անցկացման  օրական   ծանրաբեռնվածության  անհրաժեշտ  քանակի  պահպանման    և   գրանցման   տետրը
 • ուսման   մեջ    թերացող    աշակերտների   հետ  կազմակերպվող  աշխատանքների    ուսումնասիրման  տետր
 • ստուգումների, դիտողությունների և   առաջարկությունների   տետր
 • գրաֆիկները, ժամանակացույցները , արտադասարանային  միջոցառումների ,ժո-

ղովների,կոնֆերանսների  արձանագրությունները

 • առավել բարձր    առաջադիմություն  ցուցաբերողների  խրախուսանքի  գրանցման    տետր
 • առարկայական շաբաթների կազմակերպման,իրականացմանը հաջորդող  հետե-

վությունների    գրանցումը

 1. Կազմակերպում և   անցկացնում է  որակական ստուգումներ  IX  դասարաններում ,ավար-

տական    քննություններ   ու   վերաքննություններ

Պատասխանատու   է   քննական   և վերաքննական  կարգացուցակի պահպանման համար

 1. ուսումնասիրում է   թեմատիկ   քարտադարանի    կազմումը   և   հաստատումը
 2. Կազմում է    դասացուցակը    հաշվի    առնելով
 • ուսպլանը
 • դասարանի աշակերտների  և դասաժամերի   քանակը
 • Համատեղությամբ աշխատող  ուսուցիչներին, նախադպրոցական  տարիքի  և նա-

խակրթարան     չհաճախող   երեխաներ  ունեցող    մանկավարժների   պահանջները

 1. Առաջավոր փորձի  ներդրման նպատակով  կազմակերպվում է վերահսկող առարկաներից
 • նախընտրած մեթոդի   կիրառման   դասեր
 • բաց դասեր
 • առարկայական շաբաթներ
 • Քննարկումներ
 1. Վերահսկում է
 • am – ի վարումը
 • դասղեկների և   ուսուցիչների  ամենօրյա  աշխատանքը
 • վերահսկվող առարկաներից   գնահատականների   առկայությունը   am-ում
 1. 27. Կազմում է <<Աշակերտների      առաջադիմության    մատյան >>   և    կազմակերպում    ըն-

թացիկ    անհրաժեշտ   համալրման  կամ փոփոխման  աշխատանքներ

 1. Լրացնում  է   <<Մանկավարժի     աշխատանքի    գնահատման    համակարգը>>   աշխա-

տանքային փաթեթը

 1. Ուսումնասիրում և   ապահովում   է  անհրաժեշտ   մեթոդական   օգնություն
 • վերահսկվող առարկաների   գիտխորհրդի   անդամներին
 • արտադասարանային ,առարկայական օլիմպիադաների  կազմակերպմանը
 • ըստ ժամանակացույցի թեմատիկ և օրվապլանները,առարկայական մշակումները
 • աշակերտների հաճախումների   վերհսկման ,անհրաժեշտ փաստաթղթերի պահ-

պանման  նկատմամբ

 • ծնող- դասղեկ կապի ապահովման
 1. Անցկացնում է   օպերատիվ,  մեթոդական    խորհրդատվություններ, խորհրդակցություններ
 2. Կազմակերպում է քննությունների,խորհրդատվական պարտականությունների անցկացումը

 

Տնտեսական    աշխատանքի   գծով     փոխտնօրենը   պատասխանատու է

 1. Դպրոցի նյութատեխնիկական  բազայի ամրապնդման  և   կազմակերպչական-տնտեսական

աշխատանքների   վարման   համար

 1. Դպրոցի   արհեստանոցում,   ՆԶՊ-ի   և    աշխատանքի   կաբինետներում  կազմակերպում  է

գույքի   հաստատումը, կահավորումը, ձևավորումը, ստեղծածի և մաքրության                    պահպանումը

 1. Կաբինետներում փակցնում    է   տեղադրված   գույքի  /մեծարժեք և  փոքրարժեք / ցոցակը,

հաշվապահից  գույքացուցակը  ընդունում  է ստորագրութամբ

Կաբինետների  պատասխանատուները  պարտավոր են յուրաքանչյուր  գույքի վիճակի պահ-

պանման   համար   ուշադիր   լինեն,որևէ խոտան  նկատելիս զգուշացնել  փոխտնօրենին

 1. Դասասենյակների  սանիտարական , տեխնիկական և տնտեսական վիճակի   համար  բուժ-

քույրը ,տեխնիկական աշխատողները,պահակը,հաշվապահը պատասխանատու  են փոխտնօ-

րենին

 1. Բոլոր դասարաններում,  դահլիճում,  մարզասրահում, հանդերձասրահում, սանիտարահի-

գիենիկ   պայմաններ  է ստեղծում, բարելավում և  վերահսկում

 1. I դասարաննցիների    հանգստի   սենյակի  աշխատանքների  կազմակերպում,վերահսկում,

տեխնիկական    հագեցվածության ապահովում

 1. Դպրոցամերձ շրջակայքի  և հողամասի  կարգի  բերման ,դպրոցական այգու մշակման, ծա-

ռուղիների  և    ծաղիկների   խնամքի    համար  վերահսկողություն   է   իրականացնում

 1. Ջեռուցման սեզոնի   նախապատրաստման ,  ջեռուցման   համակարգի   վերանորոգման  և

աշխատակիցների   աշխատանքային  օրվա  ժամանակացույցի  անմիջական  պատասխանա-

տուն  է

 1. Դպրոցի ընթացիկ  տնտեսական  աշխատանքների,մասնակի  և  կապիտալ  վերանորոգման

պլանի      կազմման    և  աշխատանքների վերահսկման համար

 1. Նախապատրաստում է հակահրդեհային   անվտանգության  միջոցառումները
 2. Գրադարանի հաշվառման աշխատանքներն  է  վերահսկում
 • գրադաարնի ֆոնդի  տեսակավորում
 • դուրս գրման   և   մուտքագրման  աշխատանքներ
 • գրադարանի աշխատանքների    վերահսկողություն
 • միջոցառումների, բարեգործական ակցիաների   անցկացում
 • ապահովում ծնողներին անհրաժոշտ  գրականությամբ,ինֆորմացիոն աղբյուր-

ներով գրադարանից  և  <<Համայնքային  ռեսուրս  կենտրոն>>-ից

 1. Լաբորանտի աշխատանքային   գործունեությունն   է  վերահսկում  և պատասխանատու  է

գույքի    տեսակավորման, հաշվառման ,ծրագրային  վերանորոգման, պահպանման,  խնամքի,

ծրագրային   կատարողականի,   սանիտարական  վիճակի   համար

 1. Վերահսկում    է   բուժքրոջ   աշխատանքային  գործունեությունը
 • միջոցառումները
 • գրանցումները
 • անկետավորումը
 • սանիտարական աշխատանքի  կազմակերպումը
 • սանպատրաստականության դասընթացները
 1. Վարում   է    ուսումնաօժանդակ  անձնակազմի  ամենշաբաթյա    խորհրդակցությունները

ըստ   ժամանակացույցի

 1. Վարում   է  ֆինանսատնտեսական   փաստաթղթավարությունը
 2. Արտաբյուջետային   միջոցների    ձեռքբերման,  օգտագործման   և  վիճակագրական  փաս-

տաթղթերն  է   վարում

 1. 17. Կապում    է    էլեկտրաէներգիայի, գազի,  ջրի,  կոմունալ,հրշեջ ծառայությունների  պայմա-

նագրերը

 • դպրոցի գույքի պահպանման
 • ուսումնական գործընթացի  նյութատեխնիկական  ախահովման
 • սանիտարահիգիենիկ և   բարեկարգ   վիճակի
 • դասասենյակների ժամանակին նախապատրաստման
 • հակահրդեհային պաշտպանության
 • սպասարկող անձնակազմի  աշխատանքի   կազմակերպման
 • նյութատեխնիկական բազայի հաստատման
 • սննդի պրոցեսի վերահսկման ,հերթապահության
 • շրջակայքի բարեկարգման
 • գրադարանի,կաբինետների գույքի վերահսկման
 • դպրոցի նյութատեխնիկական բազայի պահպանման

 

  

 

    Դասղեկի    իրավունքները   ու   պարտականությունները

 • դասղեկը դաստիարակչական աշխատանք  է տանում  աշակերտների  շրջա-

նում ՝  սերտորեն    համագործակցելով   դասավանդող    ուսուցիչների     և

գրադարանավարի  հետ

 • դասղեկը շաբաթական   մեկ   անգամ   անցկացնում   է դասղեկական ժամ
 • ապահովում է   աշակերտների   նկատմամբ   դպրոց-ընտանիքի  մանկավար-

ժական   պահանջների   միասնությունը

 • զբաղվում է աշակերտների առաջադիմության,հաճախումների   հաշվառմամբ,

տալիս    վարքի  մասին տեղեկություններ ,կանխում  անհարգելի  բացակայու-

թյունները

 • կազմակերպում է աշակերտների  առողջությանը, ֆիզիկական  զարգացմանը

նպաստող     միջոցառումներ ՝ մրցույթներ ,  նպատակային     էքսկուրսիաներ,

հետևում   ընթերցանությանը

 • անցկացնում է 4 անգամից  ոչ պակաս  ծնողական  ժողովներ/ուստարում/
 • լրացնում է  դասղեկի  աշխատանքային  փաթեթը  և  աշակերտների  անձնա-

կան գործերը  պահպանում

 • հետևում արձակուրդների  ընթացքում  կազմակերպվող  միջոցառումների  ըն-

թացքին

 • ապահովում է ծնող- դպրոց  համագործակցությունը

Դասղեկի     աշխատակարգ

 1. դասղեկը  կամ դասվարը աշխատանքի  ժամանակահատվածում  և դասամիջոցներում  պար-

տավոր  է լինել  իր  ղեկավարած դասարանի հետ

 1. դասարանի  ղեկավարի   կողմից   կազմակրպվող   դաստիարակչական   զրույցները,   հանդի-

պումները, խաղերը  ,տրված  հանձնարարություններին  և  հաճախումներին  հետևելը   պար-

տավոր   է  կատարել  նաև  դասամիջոցների  ընթացքում

 1. դասղեկն ազատ  աշխատանքային օր  չունի
 2. դասղեկական ժամերը /շաբաթը  մեկ ժամ/ պետք  է լինեն հստակ  գրաֆիկով
 3. անհրաժեշտության դեպքում, կախված միջոցառման կամ հանդիպման բնույթից, դաստիարա-

կության   գծով   փեխտնօրենի   գիտությամբ կարող   է փոխվել տվյալ շաբաթվա դասղեկական

ժամի  օրը ,ժամը, վայրը

 1. այն դասարանների դասղեկները,  ովքեր  չեն  ցանկանա   աշխատել  տվյալ   աշխատանքային

կարգապահությունը   սահմանող  պայմաններում,կարող են հրաժարվել դասղեկական աշխա-

տանքից

 1. աշխատանքի գործընթացում   խախտում   թույլ  տալու    դեպքում   դասարանի    ղեկավարը

որպես   տույժ  կենթարկվի   պատասխանատվության ըստ ԱՕ-ի համապատասխան հոդվածի.

այն  է

I    —  դիտողություն, նկատողություն

II   —  զրկում տվյալ ամսվա դասղեկական աշխատավարձից

III  —  ազատում   դասղեկական   պարտականություններից

IV  —  նոր   նշանակված   դասղեկի  աշխատանքին  խանգարելու  դեպքում   հարցի  քննարկում

արհկոմի   նիստում ,Տնօրենին   կից  խորհրդակցությունում  և համապատասխան  որո-

շումը  չկատարելու  դեպքում  Տնօրենի  կողմից  ազատում դասղեկական աշխատանքից

 1. դասարանի ղեկավարներին   օգնողը , ուղղություն  տվողը ,վերահսկողը   կազմակերպիչն  է,

հոգեբանը,  ուսումնական  և դաստիարակչական  աշխատանքների  գծով փոխտնօրենները  և

Տնօրենը:

 1. ճիշտ    ժամին   չներկայանալու   դեպքում   երևույթը  դիտվում  է որպես   ոչ  հարգալից   վերա-

բերմունք   սահմանված   աշխատակարգի նկատմամբ,ուշացում,բացակայություն: Եվ  նույնիսկ

աշխատանքից  ազատում   ըստ  ԱՕ համապատասխան  հոդվածի

       Բուժքույրի  պարտավոր  է

       ա/   հետևել    դպրոցի   սանիտարահիգիենիկ   վիճակին , պրոֆիլակտիկային  ,  աշակերտների

հիգիենային,  սանհանգույցներին   և  դասարանների  մաքրությանը

բ/    կատարել   հաճախակի   ստուգայցեր՝  բացակայող   աշակերտների  հիվանդության  պատ-

ճառը   ճշտելու  նպատակով

գ/     ապահովել   աշխատակիցների  և  աշակերտների  սանհսկողության  անցնելը

դ/    օգնել  սանպատրաստվածություն իրականացնող  ուսուցչին

ե/    կազմակերպել  անկետավորումը   ըստ   ստուգումների   տվյալների

      Խրախուսանքներ     աշխատանքում   հաջողությունների   համար

           Աշխատանքային   պարտավորությունները    լավ,  բարեխիղճ    կատարելու  համար   գործա-

տուն    կարող   է  խրախուսել  աշխատողին:   Աշխատողի   նկատմամբ   կարող  են    կիրառվել

խրախուսանքի   հետևալ տեսակները՝

ա/   հայտնել   շնորհակալություն

բ/     պարգևատրել   գովասանագրով, հուշանվերով

գ/     միանվագ  դրամական պարգևատրում

դ/     ներկայացնել  պարգևատրման, աշխատանքային գրքույկի  մեջ  պարտադիր  նշվում  է այդ

մասին

ե/    <<Լավագույն  աշակերտ>>,<<Լավագույն  ուսուցիչ>>,<<Լավագույն  ծնող>> մրցանակի ար-

ժանացում

զ/     կարգապահական  տույժի  հանում

Աշխատանքային  կարգապահությունը  և  դրա  խախտումների   համար   պատասխանատվու-

       թյուն

               բոլոր  աշխատողները   պարտավոր  են.

ա/   ենթարկվել   Տնօրենին   կամ  նրա  ներկայացուցիչներին (փոխտնօրենին  և այլ)

բ/    կատարել   վերադասի կողմից  տրվող  ցուցումները, հրամանները  և կարգադրությունները

գ/     աշխատատեղը , սարքավորումներն   ու  գործիքները   պահել  մաքուր  սարքին  վիճակում

արգելվում  են   հետևալ   գործողությունները.

ա/   առանց  ղեկավարին  կամ   նրա  ներկայացուցչին  տեղեկացնելու  երկար  ժամանակ  աշ-

խատատեղը  լքելը

բ/     կողմնակի  անձանց  կազմակերպություն  բերելը

գ/     աշխատատեղում  անձնական բնույթի  աշխատանքների  կատարումը

դ/    աշխատավայրում   դասաժամերին  բջջային    հեռախոսների   օգտագործումը,աշակերտ-

ների   ուշադրությունը  շեղող   ազդանշանների(զանգերի)  օգտագործումը

Աշխատանքային    կարգապահության    խախտում    է  համարվում    աշխատողի

մեղքով     աշխատանքային    պարտականությունները    չկատարելը

               աշխատանքային    կարգապահությունը    խախտելու   համար    կարող   են   կիրառվել

       ա/   նկատողություն

բ/     խիստ  նկատողություն

գ/     պայմանագրի  լուծարում

Աշխատանքային     կարգապահության    յուրաքանչյուր    խախտման     համար   կա-

րող  է   նշանակվել   մեկ    կարգապահական   տույժ

Եթե կարգապահական  տույժի ենթարկվելուց  հետո մեկ  տարվա ընթացքում, աշխա-

տողը    չի   ենթարկվել    նոր  կարգապահական   տույժի, ապա   դա   համարվում  է  մարված

Կարգապահական   տույժը   կարող    է   բողոքարկվել   դատական   կարգով

Օրենքով    չնախատաեսված   կարգապահական    տույժերի   կիրառումն    արգելվում   է

Աշխատանքային   կարգապահությունը    խախտելու    համար    նախատեսվում   է

       ա/   նկատողություն

բ/    զգուշացում

գ/    խիստ  նկատողություն

դ/    աշխատանքից  հեռացում

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posted by yerevan10 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են ԴՊՐՈՑԻ ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ-ում