Երևանի Խրիմյան Հայրիկի անվան հ.10 հիմնական դպրոց

Մկների ժողովը ներկայացում

2018թ-ի  դեկտեմբերի  12-ին  ժամը 11.00-ին  դպրոցում,  դպրոցի թատերական  խմբի  մասնակցությամբ,Կենտրոն համայնքի գեղագիտական կենտրոնի թատերական  Խմբակի  ղեկավար  Ա.Սարգսյանի  ղեկավարությամբ ,տեղի  ունեցավ  <<Մկների  ժողովը>>  ներկայացման  առաջնախաղը: Ներկայացմանը  ներկա  էին   Կենտրոն համայնքի գեղագիտական կենտրոնի թատերական  Խմբակի ղեկավար  Ա.Սարգսյանը,Գարեգին Նժդեհի  թոռնուհի՝Գոհարինեն  Տրդատյանը:

posted by yerevan10 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Մկների ժողովը ներկայացում-ում

<> ՏԱՌԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍ

posted by yerevan10 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են <> ՏԱՌԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍ-ում

Տեղեկատվություն դպրոցի 2018թվականի երրերդ եռամսայկի բյուջեի և ծախսերի եռամսյակային կատարման մասին

ԲՅՈՒՋԵ

posted by yerevan10 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Տեղեկատվություն դպրոցի 2018թվականի երրերդ եռամսայկի բյուջեի և ծախսերի եռամսյակային կատարման մասին-ում

ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԻ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայտարարություն

Հայտարարվում  է  մրցույթ <<Երևանի Խրիմյան Հայրիկի անվան հ.10 հիմնական  դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի   մաթեմատիկայի (25 ժամ) երկու  ուսուցիչ, դասվարի (15 ժամ), կենսաբանություն(6 ժամ) , տեխնոլոգիա(5 ժամ) ուսուցչի  թափուր  տեղի  համար:

Ուսուցչի  պաշտոնի  համար  նախատեսված  վարձատրությունը որոշվում է  ըստ դասաբաշխման:

Մրցույթին մասնակիցների  գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների  ստուգումն անցկացվելու է երկու  փուլով՝ գրավոր և բանավոր՝ ըստ ՀՀ  ԿԳ  նախարարության  կողմից  հաստատված  հարցաշարերի:

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը  հանձնաժողովին  ներկայացնում է ՝

1.Հանձնաժողովի  անունով գրավոր  դիմում՝ նշելով այն  աշխատատեղը, որին հավակնում է (Ձև 1).

       2.Փաստաթուղթ (դիպլոմ) <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որոկավորման վերաբերյալ.

      3.Անձնագրի  պատճենը.

4.Ինքնակենսագրություն (Ձև 4).

      5.Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց  առկայության դեպքում).

      6.Մեկ  լուսանկար՝ 3X4  չափի.

      7.Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ Հայաստանի  Հանրապետությունում  աշխատելու  իրավունք.

      8.ՀՀ արական սեռի  քաղաքացիները  ներկայացնում են նաև  զինգրքույկ:

Փաստաթղթերի  պատճեները  պետք  է ներկայացնել բնօրինակի հետ:

Փաստաթղթերը  ընդունվում  են սույն  հայտարորության հրապարակման  օրվանից  մինչև նոյեմբերի  13-ը  ներառյալ,ամեն օր՝ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի  շաբաթ, կիրակի   և այլ ոչ աշխատանքային օրերից:Փաստաթղթերի  ընդունումն կանցնի ՝ ըստ  կարգի:

Մրցույթը   տեղի  կունենա նոյեմբերի 16-ին  ժամը՝ 14:0-ին Երևանի Խրիմյան  Հայրիկի  անվան հ.10  հիմնական  դպրոցում:

Հասցեն՝ ք.Երևան, Չարենցի 75:

Տեղեկությունների համար  զանգահարել  (37410) 55 97 71  (374 10) 55 23 25

Հարկային  կոդ՝ 01517553

 

 

 

posted by yerevan10 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԻ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ-ում

ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ԿԱՎՃԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

posted by yerevan10 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ԿԱՎՃԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ-ում

Տեղեկատվություն դպրոցի 2018թվականի առաջին,երկրորդ եռամսայկի բյուջեի և ծախսերի եռամսյակային կատարման մասին

1

posted by yerevan10 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Տեղեկատվություն դպրոցի 2018թվականի առաջին,երկրորդ եռամսայկի բյուջեի և ծախսերի եռամսյակային կատարման մասին-ում

2018-19 ուստարվա ներքին կարգապահական կանոններ

2018-19 Kargapah. kanonner

posted by yerevan10 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018-19 ուստարվա ներքին կարգապահական կանոններ-ում

2018-2019 ուստարվա ուսուցչի պաշտոնի թափուր տեղի մրցույթի հայտարարություն

posted by yerevan10 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018-2019 ուստարվա ուսուցչի պաշտոնի թափուր տեղի մրցույթի հայտարարություն-ում

2017-2018 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՆԵՐՔԻՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Մաս 1. Ընդհանուր տեղեկություններ հաստատության մասին

Հաստատության անվանումը,համարը

<< Երևանի    Խրիմյան Հայրիկի անվան հ 10 հիմնական դպրոց >>ՊՈԱԿ

Հաստատության հասցեն

Չարենցի 75

Հաստատության հեռախոսահամարը, էլեկտրոնայինհասցեն

/010/559771 ,/010/552325  school10@schools.am

Հաստատության ինտերնետային կայքի հասցեն

 

http://yerevan10.schoolsite.am/ 

 

 

Աղյուսակ 1. Դասարանների թիվը` ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների   համար

Դասարանների թիվը 2015-2016 ուստարի 2016-2017

ուստարի

2017-2018

ուստարի

Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
1 –ին դասարան 1 1 1 մնացել  է  անփոփոխ
2-րդ դասարան 1 1 1 մնացել  է  անփոփոխ
3 –րդ  դասարան 2 1 1 մնացել  է  անփոփոխ
4-րդ դասարան 1 2 1 աճ,նվազում
5–րդ դասարան 1 1 2 նվազում,աճ
6-րդ դասարան 1 2 1 նվազում,աճ
7–րդ դասարան 1 1 1 մնացել  է  անփոփոխ
8-րդ դասարան 1 1 1 մնացել  է  անփոփոխ
9 –րդ դասարան 1 1 1 մնացել  է  անփոփոխ
Ընդամենը 10 11 10

 

 

              Երբ  դպրոցը  դարձավ  հիմնական,   նկատվեց աշակերտ թվի  կտրուկ  նվազում: Շատ  ճիշտ  կլիներ,եթե աշակերտների  փոքր  համակազմ  ունեցող դպրոցները մնային  միջնակարգ:

Դպրոց բերող երկկողմանի  ճանապարհները (մայթերը), տարիներ շարունակ փակ են, աշակերտները  դպրոցի ճանապարհը  ստիպված են անցնել փողոցով՝ մեծ արագությամբ ընթացող մեքենաների հոսքին ընդառաջ, որն անվտանգ չէ հատկապես ձմռանը: Փակ է տեսադաշտը   ներքևից  բարձրացող  մեքենաների համար:

Չկա վերգետնյա անցում և դպրոցի աշակերտական համակազմը հիմնականում դպրոցին կից Սարի թաղի բնակիչներ են: Աշակերտների նվազման գործում մեծ դեր ունի նաև արտագաղթը:

 

 

Աղյուսակ 2. Ըստ դասարանների՝ սովորողների թիվը  ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար                  

Սովորողների թիվը 2015-2016

ուստարի

2016-2017

ուստարի

2017-2018

ուստարի

Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
1-ին դասարան 22 23 13 աճ,նվազում
2-րդ դասարան 19 19 23 նվազում,աճ
3-րդ դասարան 41 19 21 նվազում,աճ
4-րդ դասարան 21 40 19 աճ,նվազում
5-րդ դասարան 34 19 39 նվազում,աճ
6-րդ դասարան 26 36 16 աճ,նվազում
7-րդ դասարան 27 26 30 նվազում,աճ
8-րդ դասարան 21 22 24 աճ,աճ
9-րդ դասարան 27 20 21 նվազում,աճ
Ընդամենը 238 224 206 Նվազում,նվազում

 

Սովորողների  թվի   նվազման  հիմնական  պատճառը  արտագաղթն է, ինչպես նաև  բարձրակարգ   կրթություն  ստանալու  համար   անհրաժեշտ  և  յուրաքանչյուր սովորողի  կարիքներին համահունչ     կրթական  միջավայրի  ոչ բավարար  առկայությունը, որտեղ կարող են   սովորել  և´ սովորական, և ´ օժտված երեխաները:

Աղյուսակ 3. Ընդհանուր տվյալներ սովորողների վերաբերյալ` ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիներիհամար

Ցուցանիշը 2015-2016

ուստարի

2016-2017

ուստարի

2017-2018

ուստարի

Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
Սովորողների ընդհանուր թիվը ուսումնական տարվա սկզբին` տվյալ ուստարվա սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ  

238

 

224

 

211

 

նվազում,նվազում

Սովորողների ընդհանուր թիվը ուսումնական տարվա վերջին` տվյալ ուստարվա մայիսի 25-ի դրությամբ  

226

 

228

 

206

 

նվազում,նվազում

Ուսումնական տարվա ընթացքում ընդունված սովորողների թիվը 4 16 4        աճ,նվազում
Ուսումնական տարվա ընթացքում հեռացած սովորողների թիվը 16 12 9 նվազու,նվազում

Պատճառները    թվարկված    են    նախորդ    աղյուսակում:

Աղյուսակ 4. Ընդհանուր տվյալներ ուսուցիչների վերաբերյալ՝ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

Ցուցանիշը 2015-2016

ուստարի

2016-2017

ուստարի

2017-2018

ուստարի

Փոփոխություն ների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
Ուսուցիչներիընդհանուր թիվը 25 26 28    աճ,աճ
Ուսուցիչներիմիջինշաբաթական ծանրաբեռնվածությունըկամդրույքաչափը

(մեկուսուցչիմիջինծանրաբեռնվածությունը` շաբաթականժամաքանակը.

հաշվարկիձևը՝հաստատությանտվյալառարկայիշաբաթականընդհանուրդասաժամերիևուսուցիչներիթվիհարաբերությունը)

 

 

 

 

12.4

 

 

 

 

12.5

 

 

 

 

11.3

 

 

 

 

աճ,նվազում

 

Դասարանների  միավորման արդյունքում  կրճատվել է դասաժամերի   քանակը,ուսուցիչների  քանակը մնացել է նույնը:

 

 

 

Աղյուսակ 5. Տվյալներ ուսուցիչների տարիքային բաշխվածության վերաբերյալ՝ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

 

 

Ուսուցիչների թիվը 2015-2016

ուստարի

2016-2017

ուստարի

2017-2018

ուստարի

Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
Մինչև 30 տարեկան 1 2 2 աճ,չի  փոփոխվել
31-ից 40 տարեկան 2 2 3 չի  փոփոխվել,աճ
41ից -50 տարեկան 6 8 8 աճ,չի  փոփոխվել
51-ից -55 տարեկան 3 3 1 չի  փոփոխվել,նվազում
56 տարեկանևավելի 13 11 13 նվազում,աճ

 

Կենսաթոշակի տարիքի  ուսուցիչները (թվով 7 մանկավարժ) չեն ազատվել: Դպրոցում  կա ուսուցիչների   սերնդափոխության    խնդիր, դպրոցը լավագույն  կադրերով  համալրելու   և  երիտասարդ ուսուցիչների՝   փորձառու  ուսուցիչներից  սովորելու , կարողությունները զարգացնելու խնդիր:

 

Աղյուսակ6. Տվյալներ հաստատության ղեկավար և վարչական կազմի վերաբերյալ

 

Անունը, ազգանունը, հայրանունը  

Պաշտոնը

Տվյալ պաշտոնում աշխատելու ժամանակահատվածը Տվյալ հաստատությունում աշխատելու ժամանակահատվածը Պետական պարգևները, կոչումները և այլն
Մարտիրոսյան  Գայանե Նորայրի Տնօրեն 1986-ի  հոկտեմբերի

9 -ից առայսօր

2015-ի  հուլիսի 1 -ից առ այսօր
Զաքարյան

Նաիրա

Ռոբերտի

Տնօրենի տեղակալ 2017-ի  սեպտեմբերի 1-ից առ  այսօր 2016-ի  մարտի  14-ից  առ  այսօր
Թադևոսյան Սվետլանա Գրիգորի Տնօրենի տեղակալ  

1985թ-ից առայսօր

 

1985թ-ից առ այսօր

 

Աղյուսակ 7.Տվյալներ հաստատության կառավարման խորհրդի կազմի վերաբերյալ

 

Անուն, ազգանուն, հայրանուն Աշխատանքի վայրը, զբաղեցրած պաշտոնը Կրթությունը Հաստատության

խորհրդի կազմում ընդգրկված լինելու ժամանակահատվածը

Պետական պարգևները, կոչումները և այլն
Համբարձումյան  Լուսինե

Մելքոնի

Խրիմյան Հայրիկի անվ հ 10  դպրոց

/պատմություն/

ուսուցչուհի

 

բարձրագույն

 

2017թ-ից առ այսօր

 

Գասպարյան Գայանե Սուքիասի

Խրիմյան Հայրիկի անվ

հ 10  դպրոց

օտարլեզվի/անգլերեն/

ուսուցչուհի

 

բարձրագույն

 

2015թ-ից առ այսօր

Հակոբյան Սուսան  Սուրենի  

Տնային տնտեսուհի

 

բարձրագույն

 

2016թ-ից առ այսօր

Հարությունյան Գայանե Քաջիկի Տնային տնտեսուհի բարձրագույն 2016թ-ից առ այսօր
 

Փլավչյան Արշակ Ժորայի

Երևանի Կենտրոն վարչա-

կան շրջանի  ղեկավարի աշ-

խատակազմի  սոցիալական

առողջապահության և բաժնի պետի  տեղակալյ

 

բարձրագույն

 

2016թ-ից առ այսօր

Ղազարյան Բելլա Արիստակեսի ԵրևանիԿենտրոն

Վարչական  շրջանի

Մարզադպրոց  հիմնարկի

տնօրեն

 

բարձրագույն

 

2007թ-ից առ այսօր

Թադևոսյան  Ժաննա Նորիկի Երևանի հ.3 մանկապարտեզի  տնօրեն բարձրագույն 2016թ-ից առ այսօր
  Պետրոսյան Իոսիֆ Հրաչիկի Երևանի  պետական կրկեսի տնօրեն և գեղարվեստական ղեկավար  

բարձրագույն

 

2007թ-ից առ այսօր

Դպրոցի խորհուրդը  օրենքով   նախատեսված   պարբերականությամբ   հրավիրում  է  նիստեր, քննարկում   դպրոցի   խնդիրները, իր  լիազորությունների  շրջանակներում     կատարում է առաջարկություններ:Երբեմն խորհրդի ոչ բոլոր անդամներն են  մասնակցում     նիստերին

( հիմնականում խորհրդի  դրսից  կցված   անդամները):   Խորհրդի  աշխատանքները  կարելի է կազմակերպել   շատ  ավելի արդյունավետ,խորհրդի  այս  մոդելը  այնքան  էլ     արդարացված չէ աշխատանքներն  արդյունավետ  կազմակերպելու  նպատակով:

 

Հաստատությունում սովորողների և աշխատակազմի անվտանգ կենսագործունեության ու առողջության պահպանման գնահատման ցուցանիշները և չափանիշները հետևյալներն են՝

 

2.1. Հաստատությունը պահպանում է շենքի և տարածքի անվտանգ շահագործումը

 • Դպրոցի  տարածքը ցանկապատված է մասամբ   և անվտանգ չէ
 • դպրոցի տարածքը  ավտոճանապարհային  գոտուց և աղմուկից մեկուսացված և հեռացված չէ,  բավարար  հեռավորության  վրա չի գտնվում,չունի  վերգետնյա և ստորգետնյա անվտանգ անցումներ:
 • արտակարգ իրավիճակներում հատուկ ծառայությունների մեքենաները կարող են անարգել մոտենալ հաստատության շենքին միայն փողոցի կողմից:
 • դպրոցի  տարածքը մաքուր է,  լաբորատորիաներում օգտագործվող այրվող և այլ վտանգավոր նյութերի թափոնները, աղբը կանոնավոր հավաքվում  է հատուկ աղբարկղներում և դուրս է բերվում հաստատության տարածքից.

դպրոցի  ամբողջ տարածքում պարբերաբար իրականացվում են միջոցառումներ՝ կրծողների և վտանգավոր միջատների, թափառող շների,կատուների և այլ կենդանիների դեմ:Ունենք պայմանագիր՝  կնքված

<<Համաճարակային արշավախումբ >>ՍՊԸ-ի հետ(N 10/198  08.01.2018թ.)

 

2.2. կետի չափանիշներն են՝

 1. Դպրոցի շենքն ունի հիմնովին վերանորոգման կարիք :Իր գոյության ընթացքում ՝ 1954 թ-ից ի վեր դպրոցի շենքը  երբևէ  չի  հիմնանորոգվել:Կատարվել են հույժ անհրաժեշտ մասնակի  վերանորոգման աշխատանքներ՝ 2004 և 2017թթ-ին՝ տանիքը: 2015 թ-ին վերանորոգվել է  բուֆետը:
 2. Ուսումնական հաստատության շենքի շահագործումը հիմնականում համապատասխանում է շահագործման անվտանգության նորմատիվներին:
 3. Շենքում առկա  են   դեպի  դուրս  բացվող  պահուստային  ելքեր:
 4. Դպրոցն ապահովված է կապի միջոցներով, չունի     արտակարգ  իրավիճակների ազդարարման  համակարգ:
 5. Շենքը  հարմարեցված չէ  ԿԱՊԿՈՒ սովորողների անվտանգ տեղաշարժ  և ուսուցում ապահովող պայմաններին( թեք հարթակներ,լայն դռներ  և այլն):
 6. Դպրոցը ապահովված է  սարքին վիճակում գտնվող հակահրդեհային, անվտանգության լրակազմով,սակայն  դեռ համալրման անհրաժեշտություն կա: 2015 թ-ին  հրդեհավտանգ, անօգտագործելի  անպետք իրերով լի  պահեստի վերածված տանիքը  ամբողջովին մաքրվել է,սակայն հրակայուն  նյութերով  դեռ  պատված չէ:
 7. Հաստատությունում ոչ կառուցվածքային  վտանգներ չկան:
 8.  Համակարգչային սարքավորումները, հեռուստացույցները ամուր  տեղադրված են և ամրացված       աշխատատեղերին
 • անիվներով տեղաշարժվող ծանր իրերն ամրացված են հատակին
 • բաց դարակներից հեռացված են ծաղկամանները, նկարները, դեկորատիվ իրերը
 1. Դպրոցի միջանցքների հատակները սայթաքուն չեն:

10 Ստորին հարկերի պատուհաններն ունեն  ոչ շարժական մետաղյա վանդակաճաղեր,դպրոցը շուրջօրյա վերահսկվում է գիշերային պահակների, դռնապանի, ցերեկային պահակի  կողմից:

11.Դպրոցի  կահույքը   հիմնականում   համապատասխանում է անվտանգ կենսագործունեության պահանջներին, ամուր և բարվոք վիճակում է,սակայն որոշ դաասրաններում կահույքն ունի  թարմացման և համալրման կարիք:

12..  Դպրոցում մշակված և առկա է սովորողների ու անձնակազմի տարհանման պլան, որում հաշվի են առնված նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքները:

 1. Դպրոցի նախասրահում, բոլոր հարկերում, դասասենյակներում փակցված են տարհանման պլան-սխեմաները:
 2. Դպրոցի տարհանման ուղիները ազատ են ավելորդ իրերից և արգելափակված չեն ծանր իրերով

 

2.3. Հաստատության նախագծային հզորությունը նկարագրող ցուցանիշներ և չափանիշներ

Հաստատությունը պահպանում է իր նախագծային հզորությունը

 1. Դպրոցում սովորողների թիվը չի համապատասխանում  հաստատության նախագծային հզորությանը: Դպրոցի լիցենզիայով սահմանված սահմանային տեղերի-նախագծային հզորությունը  400 աշակերտ  տեղ է, իսկ դպրոցում սովորող աշակերտների թիվը ՝206 աշակերտ:
 2. Ոչ  բոլոր  դասասենյակներում    են ,որ նստարանների թիվը և դրանց միջև հեռավորությունը համապատասխանում են Առողջապահության և  նախարարաության  սահմանված նորմերին:
 3. Դպրոցում <<ֆիզկուլտուրա>>  առարկայի  ուսումնական պարամունքները հիմնականում  անցկացվում   են  մարզադահլիճում, աշնանը  և գարնանը՝ նաև  մարզահրապարակում:   Մարզադահլիճում  չկա օդափոխության նորմալ համակարգ և  խոնավության պայմաններ են , իսկ մարզահրապարակն  ենթակա  է հիմնովին բարեկարգման:

 

Աղյուսակ8. Տվյալներ յուրաքանչյուր դասասենյակում սեղան-նստարանների դասավորվածության և թվի վերաբերյալ

Դիտարկման ամսաթիվ 28.03.2018

 

 

 

Դասասենյակի համարը

 

 

Դասասենյակի մակերեսը (քմ)

 

Սեղան-նստարանների դասավորվածության ձևը(շարքերով, շրջա-նաձև,T-աձև,П-աձև, խառը)  

Սեղան-նստարան-ների թիվը

Սեղան նստարանների  շարքերի և միմյանց միջև հեռավորությունն

ները

Դասասենյակ N1

/մաթեմատիկա/

 

51.3 մ2

 

շարքերով

 

14 /28

 

30-40 սմ

Դասասենյակ N2

/անգլերեն/

 

51.3 մ2

 

շարքերով

 

18/36

 

30-40 սմ

Դասասենյակ N3

/ռուսաց լեզու/

 

50.7 մ2

 

շարքերով

 

14/28

 

30-40 սմ

Դասասենյակ N4

/հայոց լեզու/

51.9 մ2  

շարքերով

 

14/28

 

30-40 սմ

Դասասենյակ N5

/կեսաբան,/

46.7 մ2  

շարքերով

 

12 / 24

 

30-40 սմ

Դասասենյակ N6

/հայոց լ -2/

39.6 մ2  

շարքերով

 

12 /24

 

30-40 սմ

Դասասենյակ N7

/մաթեմատիկա/

37,8 մ2  

շարքերով

 

11 /22

 

30-40 սմ

Դասասենյակ N8

/պատմություն/

36 մ2  

շարքերով

 

12 /24

 

30-40 սմ

 

Դասասենյակ N9

/ֆիզիկա/

45.1 մ 2  

շարքերով

 

13 /26

 

30-40 սմ

Դասասենյակ N10

/ՆԶՊ/

 

40.5 մ2

 

շարքերով

 

8 /24

 

30-40 սմ

Դասասենյակ N11

/շախմատ/

 

46.7  մ2

 

շարքերով

 

12 /24

 

30-40 սմ

Դասասենյակ N12

/աշխարհագր/

 

53 մ2

 

շարքերով

 

15 /30

 

30-40 սմ

Դասասենյակ N13

/քիմիա/

51.3  մ 2 շարքերով  

15 /30

 

30-40 սմ

Դասասենյակ N14

/տարրական-1/

51.9 մ2         շարքերով  

14 /28

 

30-40 սմ

Դասասենյակ N15

/տարրական-2/

         46.7 մ2 շարքերով        15 /30          30-40 սմ
Դասասենյակ N16

/տարրական-3/

51.3 մ2 շարքերով  

13  /26

 

30-40 սմ

Դասասենյակ N17

/տարրական-4/

50.1 մ2 շարքերով  

12 /24

 

30-40 սմ

Դասասենյակ N18

/տարրական-5/

51.3 մ 2 շարքերով  

8 /16

 

30-40 սմ

Դասասենյակ N19

/տարրական-6/

45.1 մ2 շարքերով  

6/12

 

30-40 սմ

 

Հիմնականում սեղանները շարվում են շարքերով, սակայն ,ելնելով դասի բնույթից,  ուսուցչի  դասավանդման  ընտրված մեթոդից, ուսուցչի նախընտրությամբ ,կարող  է փոխվել   սեղանների դասավորությունը: 4-րդ  հարկում  կան դասասենյակներ,որտեղ սեղանների դասավորությունը չի համապատասխանում նախատեսած նորմերին(դասավորության այլ հնարավորություն չկա):

Աղյուսակ 9. Տվյալներ յուրաքանչյուր դասասենյակներում մեկ սովորողին ընկնող մակերեսի վերաբերյալ

 

Դիտարկման ամսաթիվ  04.04.2018 թ

 

Դասասենյակի համարը Դասասենյակի մակերեսը (քմ) Մեկ սովորողին ընկնող մակերեսը (քմ) Նորմերից պակաս կամ ավել մակերեսը

(քմ)

Դասասենյակ N1

/մաթեմատիկա/

51.3 մ2 1.71 -0.29
Դասասենյակ N2

/անգլերեն/

50.1մ2 3.13 +1.13
Դասասենյակ N3

/ռուսաց լեզու/

50.7 մ2 1.69 -0.31
Դասասենյակ N4

/հայոց լեզու/

51.9 մ2 2.16 +0.16
Դասասենյակ N5

/կեսաբան,/

46.7 մ2 1.5 -0.5
Դասասենյակ N6

/հայոց լ -2/

39.6 մ2 1.88 -0.12
Դասասենյակ N7

/կիսվող դասարան./

37,8 մ2 2.52 +0.52
Դասասենյակ N8

/պատմություն/

36 մ2 1.5 -0.5
Դասասենյակ N9

/ֆիզիկա/

45.1 մ 2 1.5 -0.5
Դասասենյակ N10

/ՆԶՊ/

40.5 մ2 1.68 -0.32
Դասասենյակ N11

/շախմատ/

46.7  մ2 2.03 -0.47
Դասասենյակ N12

/աշխարհագր/

53 մ2 2.52 +0.52
Դասասենյակ N13

/քիմիա/

51.3  մ 2 1.71 -0.29
Դասասենյակ N14

/տարրական-1/

51.9 մ2 2.47 -0.03
Դասասենյակ N15

/տարրական-2/

46.7 մ2 2.45 -0.05
Դասասենյակ N16

/տարրական-3/

51.3 մ2 3.94 +0.94
Դասասենյակ N17

/տարրական-4/

50.1 մ2 2.18 -0.32
Դասասենյակ N18

/տարրական-5/

51.3 մ 2 2.23 +0.23
Դասասենյակ N19

/տարրական-6/

45.1 մ2 2.81 +0.81

 

 

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.-Ուսումնական  սենյակների (դասասենյակների) տարածքը  հաշվառվել  է ելնելով առաջին      դասարանում    1 աշակերտի համար՝  3մ2,  2-րդից      4-րդ  դասարան-ներում    1 աշակերտի  համար՝  2.5 մ2 , 5-րդից  9-րդ  դասարաններում  1աշակեր-

                                      տի  համար՝  2 մ տարածքի  հաշվարկով:

 

Դպրոցական շենքի կտրվածքով  յուրաքանչյուր  սովորողին ընկնող մակերեսը կազմում է

2582.7 մ 2: 206աշ.= 12.53 մ , որը   նորմայի սահմաններում է, սակայն իրականում՝  լայն          միջանցքների հաշվին:

4-րդ  հարկի  մի թևի դասասենյակները սանիտարական նորմերին բացարձակ  չեն  համապատասխանումը :Այս հարցին լուծում կարելի է տալ  միայն հիմնանորոգման ժամանակ:

 

 

Աղյուսակ 10 Ա. Տվյալներ արտակարգ իրավիճակներում հաստատության անձնակազմի և սովորողների տեղեկացված լինելու մասին

Դիտարմկամ ամսաթիվ  11.04.2018թ

 

 

N

 

 

 

Չափանիշը

Նշում համապատասխան փաստաթղթի և գույքի առկայության մասին,

/ գրել փաստաթղթի անվանումը և ընդունման ամսաթիվը , թվարկել առկա գույքը/

 

1.

 

Դպրոցի  աշխատակազմը և սովորողները տիրապետում են աղետների ժամանակ և արտակարգ իրավիճակներում գործելու վարքականոններին:

 

Երևանի  Խրիմյան Հայրիկի անվանհ10 հիմն դպրոցի  <<Աղետների  ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում գործելու>> պլանը  հաստատվել է 17.01.2018թ

 

2. Հաստատության աշխատակազմը և սովորողները տեղեկացված են հաստատությունում առկա անվտանգության միջոցների (էլեկտրական վահանակի, հրշեջ տեղեկատուի, հրշեջ ծորակի և այլն) տեղերին ու տիրապետում են դրանց օգտագործման կանոններին-տիրապետում են դպրոցի աշխատակազմը և 8-9-րդ դասարանների աշակերտները:  

 

Առկա են 4 Էլեկտրական վահանակ,

4 հարկերում  երկուական կրակմարիչներ,1 կրակմարիչ  կաթսայատանը և 1 հակահրդեհային վահանակ

 

 

Աղյուսակ 10Բ. Տվյալներ տեղական վտանգների գնահատման և աղետների պատրաստվածության ու հակազդման մեխանիզմներիուղղությամբ հաստատությունում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ

 

 

 

 

Ամսաթիվը

 

 

Դասարանը

Միջոցառման անվանումը, նկարագիրը և օգտագործված պարագաներն ու ուսումնական նյութերը Մասնակից սովորողների և աշխատակիցների  թիվը
 

 

18.02.2018թ

 

 

VIII

 

 

Գործնական հրդեհաշիճում

Փոխտնօրեն, զինղեկ, 8 ուսուցիչ, բուժքույր, կաթսայատան         3  օպերատոր,             24 աշակերտ
 

08.02.2018

09.02.2018

 

V

VI

 

 

Այրվածքները  կենցաղում

43  աշակերտ

բուժքույր,

2 դասղեկ,

զինղեկ

26.02.2018թ

 

 

22.02.2018թ.

                III

 

VII

ԱԻ և ՔՊ  հիմնահարցեր:

Բնածին աղետներ:

Դաս- զրույց

21աշակերտ

3 ուսուցիչ

զինղեկ

30.11.2017թ.

01.03.2018թ

V-VI

I- IV

 Կատարվել  են  տարհանում-ներ  աղետների դեպքում՝ օգտվելով  3-րդ և 4 հարկերի տարհանման սխեմաներից 132  սովորող,

փոխտնօրեն,

զինղեկ

4 ուսուցիչ

բուժքույր

 

 Միջոցառումների արդյունավետությունը գնահատելու նպատակով շահառու խմբերի՝ ծնողների,սովորողների  և մանկավարժների շրջանում իրականացրել են հարցումներ: Գնահատման  հանձնաժողովը  ներկայացնում է  հարցումների ամփոփ արդյունքները:

Աշակերտների շրջանում անցկացված հարցումները փաստում են, որ աշակերտներն հիմնականում տիրապետում են աղետների ժամանակ և արտակարգ իրավիճակներում գործելու վարքականոններին.

Հարցումը անցկացվել է 206ից 129 աշակերտների միջև/ 5-9-րդ դասարանցիներ/

 

 • <<լիովին> պատասխանել է —54 աշակերտ-   86 %
 • <<մասամբ>> պատասխանել է — 69 աշակերտ-  53.48%
 • <<չեմ տիրապետում>> պատասխանել է -6 աշակերտ 4.65 %
 • <<այլ կարծիք>> պատասխանել է —0 %

 

Աղյուսակ 10 Գ. Տվյալներ հաստատության քաղաքացիական պաշտպանության պլանից բխող սովորողների և աշխատակազմի հետ տարվա ընթացքում իրականացվող միջոցառումների և վարժանքների  վերաբերյալ

 

 

Ամսաթիվը

 

 

Դասարանը

Միջոցառման/վարժանքի անվանումը, նկարագիրը և օգտագործված պարագաներն ու ուսումնական նյութերը

 

Մասնակից սովորողների և աշխատակիցների թիվը
 

04.09.2017թ.

 

VIII

Զրույց   ուսուցում <<Փրկարարական աշխատանքների  առանձնահատկությունները  ջրային տարածքում>> տուժածների տեղափոխումը թեմայով զինղեկ

24 աշակերտ

3 ուսուցիչ

 

05.02.2018թ

 

IX

<<Օդային տագնապ>>և<<Ուշադրություն

բոլորին>>ազդարարմանազդանշաններիդեպքումաշակերտներիգործելականոններըդպրոցումգտնվելիսևտանը:

21աշակերտ

զինղեկ

1 ուսուցիչ

 

Աղյուսակ 11. Տվյալներ հաստատության ջեռուցման առկայության և տեսակի վերաբերյալ

 

Դիտարկման ամսաթիվ- 15.11.2017թ.  -15.03.2018թ.

 

Դասասենյակները/համարը/,դահլիճները, այլ սենյակները միջանցքները Ջեռուցմանձևը, /վառելիքիտեսակը/ Ջերմաստիճանը շրջայցի պահին Ջեռուցման ժամերը
Դասասենյակ N1

/ մաթեմ/

լոկալ ջեռուցում

/գազ/

210 շուրջօրյա
Դասասենյակ N2

/անգլերեն/

լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

220 շուրջօրյա
Դասասենյակ N3

/ռուսաց լեզու/

լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

200 շուրջօրյա
Դասասենյակ N4

/հայոց լեզու/

լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

200 շուրջօրյա
Դասասենյակ N5

/կեսաբան,/

լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

200 շուրջօրյա
Դասասենյակ N6

/հայոց լ -2/

լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

200 շուրջօրյա
Դասասենյակ N7

/մաթեմատիկա/

լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

200 շուրջօրյա
Դասասենյակ N8

/պատմություն/

լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

180 շուրջօրյա
Դասասենյակ N9

/ֆիզիկա/

լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

200 շուրջօրյա
Դասասենյակ N10

/կերպարվեստ/

լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

200 շուրջօրյա
Դասասենյակ N11

/շախմատ/

լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

200 շուրջօրյա
Դասասենյակ N12

/աշխարհագր/

լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

200 շուրջօրյա
Դասասենյակ N13

/քիմիա/

լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

200 շուրջօրյա
Դասասենյակ N14

/տարրական-1/

լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

220 շուրջօրյա
Դասասենյակ N15

/տարրական-2/

լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

220 շուրջօրյա
Դասասենյակ N16

/տարրական-3/

լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

220 շուրջօրյա
Դասասենյակ N17

/տարրական-4/

լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

220 շուրջօրյա
Դասասենյակ N18

/տարրական-5/

լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

200 շուրջօրյա
Դասասենյակ N19

/տարրական-6/

լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

200 շուրջօրյա
 

Սպորտդահլիճ

լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

230 շուրջօրյա
Միջոցառումների դահլիճ լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

210 շուրջօրյա
Ուսուցչանոց լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

220 շուրջօրյա
Ճաշարան լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

210 շուրջօրյա
1-ին հարկի միջանցքներ լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

180 շուրջօրյա

 

Ջեռուցման համակարգն աշխատում  է անխափան, բավարար  է  բնականոն  կրթական պրոցես կազմակերպելու համար: 4 հարկերից միայն երկրորդ   հարկի  միջանցքում ջեռուցման  մարտկոցներ տեղադրված չեն:Հարկերում և դասասենյակներում, սանհանգույցներում  տեղադրված են ջերմաչափեր:

 

Աղյուսակ 12. Տվյալներ հաստատության ջրամատակարարման, սանհանգույցների(կոյուղացման) առկայության և դրանց վիճակի վերաբերյալ

Դիտարկման ամսաթիվ

 

Հաստատության ջրամատակարարումը

 

Ապահովված է շուրջօրյա հոսող խմելու ջրով /ընդգծել այո կամ ոչ բառերը/ Ապահովված է հոսող խմելու ջրով, շուրջօրյա Ապահովված չէ հոսող խմելու ջրով
 

այո

 

24 ժամ

 

Հաստատության սանհանգույցները և դրանց վիճակը
 

 

 

Շենքի հարկը

 

 

 

 

Սանհանգույցների թիվը

Աղջիկների սան-հանգույցի առկայու

թյունը(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Տղաների սան-հանգույցի առկայու

թյունը

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Հիգիենայի պարագաների առկայու

յունը (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Հարմարեց վածությունը հաշմանդա

մություն ունեցող անձանց հարմար

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

 

Վերանո րոգված է, թե ոչ (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)
1-ին հարկ չկա  

Ոչ

 

Ոչ

 

Ոչ

 

Ոչ

 

Ոչ

2-րդ

հարկ

 

1

 

Ոչ

 

Այո

 

 

Այո

 

 

Ոչ

 

Ոչ

3-րդ

հարկ

 

1

 

Այո

 

 

Ոչ

 

Այո

 

 

Ոչ

 

Ոչ

4րդ

հարկ

 

չկա

 

Ոչ

 

Ոչ

 

Ոչ

 

Ոչ

 

Ոչ

 

Սանհանգույցների  մաքրությունը ստուգվում է յուրաքանչյուր օր,սանհանգույցներն

ապահովված են շուրջօրյա հոսող ջրով  և հիգիենայի անհրաժեշտ պարագաներով (օճառ, թուղթ  և    այլն) և հաճախակի ախտահանվում են քլորամինով:

 

 

Աղյուսակ 13.  Տվյալներ հաստատությունում սննդի կետի առկայության և սննդի կազմակերպման վերաբերյալ

 

Դիտարկման ամսաթիվ  6.04.2018թ , 10.05.2018թ

Հաստատությունում առկա է սննդի կետ, թե ոչ(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը
Այո Ոչ
Հաստատության սննդի կետում փակցված են առողջ սննդակարգի վերաբերյալ համապատասխան պաստառներ, թե ոչ(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը
Այո Ոչ
Սննդի կետի սանիտարական վիճակը` ըստ հակահամաճարակային ծառայության-  հակահամաճարակային  ծառայության  կողմից   ստուգման   արդյունքը   գնահատվել  է բավարար :
Սննդի կետի տեսակը (բուֆետ, ճաշարան ) Միաժա մանակ սնվելու հնարավորություն ունեցող անձնաց թիվը և տարածքը քմ Սառը և տաք հոսող ջրի առկայությունը

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

 

Լվացարանի և հիգիենայի պարագաների առկայությունը (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

 

Տաք սննդի հնարավորությունը

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

 

Վերանորոգ-

ված է, թե ոչ

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

 

 

բուֆետ

 

25 անձ

52.5 մ2

 

 

 

Այո

 

 

 

Այո

 

 

 

Ոչ

 

 

Այո

 

 

 

2015 թ-ին բուֆետը վերանորոգվել է,կահավորվել,տեղադրվել է գեյզեր :Աշակերտները սպասարկվում են դասամիջոցներին, անհրաժեշտության դեպքում, բուժքրոջ հսկողությամբ,առանձին աշակերտներ՝դասի ընթացքում: Բուֆետում իրականացվում է ամենօրյա ուսուցչական հերթապահություն,օրվա հերթապահի և  բուժքրոջ կողմից  ամենօրյա հսկողություն է իրականացվում ստացվող  ապրանքների  որակի և ժամկետների նկատմամբ:Անհրաժեշտ է բուֆետը համալրել  առողջ  սննդի մասին պաստառներով և մտածել դպրոցական սննդի որակը  և տեսականին բարելավելու   մասին:

 

 

Աղյուսակ 14.Տվյալներ հաստատությունում բուժկետի առկայության և բուժսպասարկման վիճակի վերաբերյալ

Դիտարկման ամսաթիվ   11.04.2018թ

Հաստատությունում առկա է բուժկետ (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)
Այո

Ոչ

Հաստատությունն ունի բուժաշխատող և կարող է տրամադրվել առաջին բուժօգնություն (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)
Այո

Ոչ

Բուժկետի գտնվելու հարկը և տարածքը քմ Բուժաշխատողներ թիվը  և նրանց պաշտոն

ները

 

Բուժկետում առկա գույքը

Վերանորոգ_ված է, թե ոչ

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

 

 

Սանիտարական վիճակը

Առաջին բուժօգնության միջոցների և դեղերի առկայությունը
 

 

1-ին հարկ

15.8մ2

 

 

1 բուժքույր

Առկա է անհրաժեշտ

գույք  և նախատես-

ված դեղորայքը

 

 

 

Ոչ

 

կարիք ունի

վերանորոգման

 

 

Առկա է

 

Բուժկետն  ունի վերանորոգման կարիք: Մասնակի վերազինվել է:

Դպրոցում  բուժքրոջ  կողմից կատարվում են հետևյալ աշխատանքները.

 • Ամենամյա սկրինինգ  թեստերի կատարում/քաշ,հասակ,զ/ճ,լսողության,տեսողության, կեցվածքի   շեղումներ  և այլն/
 • Սանիտարական վիճակի   հսկողություն,
 • Տարածքային պոլիկլինիկայում աշակերտների պարբերական ստուգումների ապահովվում ` ծնողների օգնությամբ:
 • Կատարվել է պատվաստումների գրանցում ՝ապահովելով սերտ կապը տարածքային պոլիկլինիկայի հետ:
 • Կատարվում է վարակիչ հիվանդությունների հայտնաբերում  և տեղեկացվում է հակահամաճարակային կազմակերպությանը:
 • Հետևողական աշխատանք է տարվում աշակերտների  բացակայությունների նկատմամբ,հայտնաբերվում պատճառները,համագործակցում դասղեկների հետ և իրավիճակի մասին տեղեկացվում ծնողին:
 • Դպրոցում,հնարավորության սահմաններում , պահպանված է աշակերտական սեղանների հեռավորությունը  գրատախտակից 2.4—2.7 մ,պատուհաններից ՝50-70 սմ, պատից՝  50-70սմ,շարքերի միջև՝ 50 սմ և գրատախտակի բարձրությունը՝ հատակից 70 սմ: Այս  նորմատիվներին  չի համապատասխանում  4-րդ  հարկում  գտնվող  դասասենյակներից  մի  քանիսը:

 

Աղյուսակ 15.  Տվյալներ հաստատության սովորողների  ֆիզիկական, հոգևոր և սոցիալական առողջությանն ուղղված աշխատանքներիվերաբերյալ

 

Հաստատությունում գրանցված ալկոհոլի, ծխախոտի, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի օգտագործման դեպքերը տվյալ ուստարում
Դեպքը  — Ամսաթիվը Դասարանը, սովորղը/ները/ Ձեռնարկված միջոցառումը
1.Արձանագրված   դեպքեր   չկան
……..
Ալկոհոլի, ծխախոտի, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի օգտագործման կանխարգելման ուղղությամբ ինչ ուսումնական և այլ ծրագրեր ու միջոցառումներենիրականացվում
Ծրագիրը կամ միջոցառումը, թեման Ամսաթիվը Դասարանը

 

1.Միջոցառում նվիրված ՁԻԱՀ-ի և ՄԻԱՎ-ի կանխարգելմանը 14.12.17թ 9-րդ  դասարան
2.Առողջ ապրելակերպ դասին միջոցառում

<<Վնասակար սովորություններ>> թեմայով

15.01.18թ.

 

9-րդ դասարան

 

3.Պատրաստել պաստառներ նվիրված ՁԻԱՀ-ի և ՄԻԱՎ-ի կանխարգելմանը 14.12.17թ. 9-րդդասարան
Հաստատությունում գրանցված մարմնական վնասվածքներ հասցնելու դեպքերը, դրանց բացահայտմանն ու  հետագա դեպքերի կանխմանն ուղղված քայլերը
Դեպքը Ամսաթիվը Դասարանը Բացահայտմանն ու կանխմանն ուղղված քայլերը
1.       Արձանագրված   դեպքեր   չկան  

 

 

 

Հաստատությունումսովորողների նկատմամբ բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման դեպքերի բացահայտման, զեկուցման,դրանց կանխարգելման և հանրային քննարկման մեխանիզմները
 

 

Դեպքը

 

 

Ամսաթիվ

 

 

Դասարանը, սովորղը/ները/

Բացահայտման, քննարկման մեխանիզմը, ձեռնարկված քայլերը և հետագա կանխարգելման ուղիները
 

 

Հասատության կողմից ընտանիքում երեխայի խնամքի ու դաստիարակության, ծնողական պարտականությունների նկատմամբ պատասխանատվության բարձրացման ու բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման բացառման, երեխային զարգացման համար անվտանգ միջավայրի ձևավորման հարցերի վերաբերյալ ծնողների իրազեկմանն ուղղված միջոցառումներ և մեխանիզմներ

Միջոցառում Ամսաթիվ Մասնակիցները, դրանց թիվը Առաջադրված մեխանիզմ,
 

1.Իրազեկում դպրոցի ծնողներին իրենց իրավունքների, պարտականությունների մասին:

 

 

14.09.17թ.

Դպրոցի ծնողական խորհրդի անդամներ և

1-ից-9-րդ դասարան-

ների ծնողներ

Տարեսկզբին տեղեկացվել է դպրոցի համադպրոցական ծնողական ընդհանուր ժողովում
2.Դասարանական ծնողական  ժողով-ներում ծնողներին տեղեկացրել են՝ՀՀհանրակրթության մասին օրենքում /հոդված 28/ Սովորողի    ծնողի իրավունքների, պարտականությունների մասին:  

2017թ.

սեպտեմբեր

 

1-ից-9-րդ դասարաննե-րի ծնողներ

Տեղեկացվել է տարեսկզբին կազմակերպված դասարանական ծնողականժողովներում:
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման նպատակով` ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի փոխանցման ուղիների և կանխարգելման մասին սովորողների գիտելիքների մակարդակը բարձրացնելու համար հատուկ դասընթացների և միջոցառումնեի անցկացումը
Դասընթացի անվանումը /միջոցառման թեման, օգտագործված ուսումնամեթոդական նյութերը Ամսաթիվ Դասարանը/ները/ Մասնակիցների թիվը
1.9-րդ դասարանի աշակերտնեը կարդացել են զեկուցումներ  նվիրված ՁԻԱՀ-ի  և  ՄԻԱՎ-ի կանխարգելման մասին և պատ-րաստել են պաստառներ  

14.12.2017

 

9

 

22

 

 

Հաստատությունը ստեղծում է ուսումնամեթոդական նյութեր և իրականացնում է ուսումնական դասընթացներ ուղղված ըննդեմ բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման

Դասընթացի անվանումը,

օգտագործված ուսումնամեթոդական նյութերը

 

Ամսաթիվ

 

Դասարանը/ները

Մասնակիցների թիվը
1.Մեթոդական զեկուցում <<Կոնֆլիկտային  իրավիճակներ >> թեմայով  

23.02.2018 թ.

Դասվար-դասղեկական  և  արվեստի

մ/մ նիստ

 

19

2.Մանկավարժական  զեկուցում

<< Անձի  ձևավորումը և ճանաչումը>>

 

26.03.2018թ.

 

Դասվար-դասղեկական  և  արվեստի

մ/մ նիստ

 

15

 

Հիմնական դպրոցում սովորողների ֆիզիկական, հոգևոր,սոցիալական առողջությանն ուղղված դաստիարակչական աշխատանքները նպաստում են աշակերտների հայեցի կրթությանը: Դաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպման հարցում մեծ դեր ունի դասարանի ղեկավարը /դասղեկը/:  Դպրոցում ծավալելով դասարանական, արտադասարանական  բազմաբնույթ նպատակային աշխատանքներ՝ զրույցներ,միջոցառումներ,, բանավեճեր, էքսկուրսիաներ, նպաստում ենք աշակերտի արժեքային համակարդի ձևավորմանը:Աշակերտի աշխարհայացքի  ձևավորմանը նպաստում են   դպրոցում կազմակերպվող  միջոցառումները ՝ նվիրված   ազգային և պետական տոներին , եկեղեցական տաղավար տոներին  և   այցելությունները պատմամշակութային   օջախներ:

 

   Դպրոցում բոլոր աշխատանքները կազմակերպվում են վերոնշյալ  հիմքով:

 

5-9-րդ դասարանների   129  աշակերտների շրջանում անց է կացվել հետևյալ հարցումը.

Որքա՞ն հաճախ են  ձեր դպրոցում գրանցվում   սովորողների նկատմամբ բռնության, ֆիզիկական  կամ  հոգեբանական ճնշման, մարմնական վնասվածքների ստանալու և  այլ դեպքեր:

 • << երբեք>>  —        պատասխանել   է    113  աշակերտ  —   59 %
 • << տարվա մեջ 1-2 անգամ>> պատասխանել  է   -11աշակերտ   52 %
 • << ամեն   ամիս>>  պատասխանել է  3 աշակերտ —  32 %
 • << ամեն շաբաթ, կամ ավելի հաճախ>> պատասխանել  է -2 աշակերտ   55 %
 • <<այլ>> պատասխանել   է   0 %

 

1-9-րդ դասարանների  204  ծնողների   շրջանում անց է կացվել հետևյալ հարցումը.

 

Մասնակցել եք արդյո՞ք դպրոցի կողմից ընտանիքում  երեխայի խնամքի և դաստիարակության,ծնողական պարտականությունների նկատմամբ պատասխանատվության    բարձրացման  ու բռնության , ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման բացառման,երեխայի զարգացման  համար անվտանգ միջավայրի ձևավորման  հարցերի վերաբերյալ ծնողների  իրազեկմանն   ուղղված միջոցառումներին.

 

 • <<այո>>— պատասխանել  է     50 ծնող    —5 %
 • <<ոչ>>—  պատասխանել  է      154 ծնող-   49 %

 

 

Դպրոցի  25    ուսուցիչների   շրջանում   անց  է   կացվել  հետևյալ  հարցումը.

Ի՞նչ  հաճախականությամբ են դպրոցում գրանցվում  սովորողների նկատմամբ բռնության,     ֆիզիկական ,     հոգեբանական ճնշման   և այլ դեպքեր:

 

 • << երբեք>> պատասխանել է  —   18 ուսուցիչ —   72 %
 • <<տարվա մեջ մեկ կամ երկու անգամ>> պատասխանել է —  5 ուսուցիչ —  20 %
 • <<ամեն ամիս >>  պատասխանել է   0%
 • << ամեն շաբաթ կամ ավելի հաճախ>>  պատասխանել է  0%
 • <<այլ>>—     2  ուսուցիչ    պատասխանել   է   8 %-ը

 

Աղյուսակ 16.Տվյալներ սովորողների ուսումնառության արդյունքների վերաբերյալ տվյալ ուստարում

 

Հիմնական առարկաներ Սովորողների թիվը Տարեկան միջին գնահատականները՝ ըստ հիմնական առարկաների 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 9-րդ, 12-րդ դասարաններում պետական ավարտական քննությունների միջին միավորները
4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

4-րդ.

դաս.

9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

Մայրենի 19     8.2     7.1    
Մաթեմատիկա 19 21   7.2     6.6 9.6  
Հայոց լեզու և գրակ   21     6     10.6  
Գրականություն   21           11  
Աշխարհագրություն   10     6.8     10.7  
Հանրահաշիվ   21     4.8        
Երկրաչափություն   21     4.9        
Ռուսաց լեզու   5     6.3     13  
Հ.Ժ.Պ   21     6.4     11.7  
Ֆիզիկա   9     6.6     12.9  
Քիմիա   2           11  
Կենսաբանություն         6.3        
Օտար լեզու/անգլերեն/   16     6     11.8  
ֆիզլուլտուրա   21     7.5     7.9  

 

Աղյուսակ 17. Տվյալներ սովորողների ուսումնառության արդյունքների վերաբերյալ նախորդ ուստարում

Ցուցանիշ 1-ի համար լրացնել ստորև աղյուսակները՝ 4-րդ, 9-րդ և 12-րդ դասարանների համար

 

 

 

Հիմնական առարկաներ

 

 

 

Սովորողների թիվը

 

Տարեկան միջին գնահատականները՝ ըստ հիմնական առարկաների

4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 9-րդ, 12-րդ դասարաններում  պետական ավարտական քննությունների միջին միավորները
4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

4-րդ.

դաս.

9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

Մայրենի 41     8.1     12.1  
Մաթեմատիկա 41     7.5     8.02  
Հայոց լեզու   22     5.6     10.5
Գրականություն   22     5.9     10.5
Ռուսաց լեզու   14     6.3     12.7
Անգլերեն   8     7     13.6
Ֆիզիկա   7     12.8     9.7
Աշխարհագրություն   11     6.7     11.5
Կենսաբանություն   3     5.6     12
Քիմիա   1     4     8
Հանրահաշիվ   22     5.3      
Երկրաչափություն   22     5.5      
Մաթեմատիկա   22           8.6
Հ.Ժ.Պ   22     6.7     10.1
Ֆիզկուլտուրա   22     7.7     8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 18. Տվյալներ 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 9-րդ, 12-րդ դասարաններում պետականավարտական քննությունների արդյունքների դինամիկայի վերաբերյալ

 

Քննական առարկաներ Քննությունների միջին միավորների փոփոխությունը՝ըստ կրթական աստիճանների
Քննությունների միջին միավորների աճի տոկոսը Քննությունների միջին միավորների նվազման տոկոսը
4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

Մայրենի 41.3%
Մաթեմատիկա 19.5%
Հայոց լեզու և գրակ 9.4%
Ռուսաց լեզու 2.3%
Գրականություն 0.9%
Անգլերեն 13.2%
Ֆիզիկա 32.9%
Աշխարհագրություն 1.9%
Կենսաբանություն        
Մաթեմատիկա 11.6%
Հ.Ժ.Պ 15.8%
ֆիզլուլտուրա 1.25%

 

 

      Չնայած  տարվա ընթացքում տնօրենության ուշադրության կենտրոնում է եղել  կիսամյակային  և  թեմատիկ գրավոր աշխատանքների արդյունքների համադրումը,ուսուցչի՝ աշակերտին օբյեկտիվ գնահատելու պահանջը, սակայն սովորողների տարեկան միջին գնահատականների և ավարտական քննությունների միջին միավորների համեմատությունները  ցույց են տալիս, որ որոշ  առարկաների  գծով  արձանագրվել է  քննությունների  միջին  միավորների  նվազում, որի  պատճառները  մանրակրկիտ  վերլուծվել են  ուսուցիչների հետ:

                                                                           

 

Աղյուսակ 19. Տվյալներ սովորողների առաջադիմության վերաբերյալ տվյալ և նախորդ 2 ուստարիների համար՝ ըստ կրթական աստիճանների

 

Ցուցանիշ 2015-2016 ուսատրի 2016-2017 ուսատրի 2017-2018 ուսատրի
1-ից 4-րդ. դաս. 1-ից     4-րդ. դաս. 10-ից

12-րդ.

դաս.

1-ից 4-րդ. դաս. 5-ից  9-րդ.

դաս.

10-ից 12-րդ.

դաս.

1-ից

4-րդ. դաս.

5-ից

9-րդ.

դաս

10-ից

12-րդ.

դաս.

Գերազանց առաջադիմությամբ սովորողների թիվը և տոկոսը`

 

 

 

 

 

 

 

21

21.4%

 

 

 

 

 

17

20.7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

20.7%

 

 

 

 

 

9

7%

 

 

 

 

 

13

17.1%

 

 

 

 

 

11

8.5%

Ցածր առաջադիմությամբ սովորողների թիվը և տոկոսը`

(տոկոսի հաշվարկը. տվյալ կրթական աստիճանում «4», «5» և «6»տարեկան միջին գնահատական ունեցող սովորողների թվի հարաբերությունը այդ կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

 

58

40.8%

 

 

 

26

31.7%

 

 

 

 

 

 

 

26

31.7%

 

 

 

49

61.4%

 

 

 

63

82.9%

 

 

 

119

91.5%

Ավարտման գործակից

(հաշվարկ. տարրական, հիմնական և միջնակարգ դպրոցի ավարտական դասարաններում  քննություններից դրական գնահատական ստացածներիհարաբերությունը նույն դասարանների սովորողների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

100

Երկտարեցիների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ.  տվյալ կրթական աստիճանում երկտարեցիների թվի հարաբերությունը նույն կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կրկնուսույցների մոտ պարապող սովորողների թիվը և տոկոսը՝ ըստ կրթության աստիճանների

(տոկոսի հաշվարկ. տվյալ կրթական աստիճանում կրկնուսուիցների մոռ պարապողների թվի հարաբերությունը նույն կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Միասնական քննություններին մասնակիցների թիվը և տոկոսը շրջանավարտների ընդհանուր թվի նկատմամբ

(տոկոսի հաշվարկ. 12-րդ դասարանի շրջանավարտներից միասնական քննություններին մասնակիցների թվի հարաբերությունը շրջանավրտների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Լրացնել միայն 12-րդ դասարանի համար

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Դասարանից դասարան վաղաժամկետ փոխադրված սովորողների թիվը և տոկոսը՝ըստ կրթական ատիճանների

(տոկոսի հաշվարկ. տվյալ կրթական աստիճանում դասարանից դասարան վաղաժամկետ փոխադրված սովորողների թվի հարաբերությունը նույն կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տվյալ հաստատությունից տեղափոխված սովորողների ընդհանուր թիվը և տոկոսը ըստ կրթական աստիճանների, այդ թվում՝

(տոկոսի հաշվարկ. տվյալ կրթական աստիճանում տվյալ հաստատությունից տեղափոխված սովորողների ընդհանուր թվի հարաբերությունը նույն կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ), այդ թվում

 

 

 

1-4

4.2

 

 

 

5-9

3.1

 

 

 

 

 

 

 

1-4

3.1

 

 

 

5-9

6.8

 

 

 

 

 

 

 

1-4

2.6

 

 

 

5-9

7.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 20. Տվյալներ առարկայական օլիմպիադաներին և սպորտային, երաժշտական, գեղարվեստի, մշակութային մրցույթներին   սովորողների մասնակցության վերաբերյալ

 

Ցուցանիշ 2015-2016

ուստարի

2016-2017

ուստարի

2017-2018

ուստարի

Մարզային  առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների  թիվը և տոկոսը

 

(տոկոսի հաշվարկ. հաստատությունից մարզային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

3 աշ

1.3%

 

4 աշ

1.75%

 

16

7.8%

Մարզային առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը

 

(տոկոսի հաշվարկ. Հաստատությունից մարզային առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացածներիթվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

 

 

 

 

2 աշ

0.9%

 

 

Հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թիվը և տոկոսը

 

(տոկոսի հաշվարկ. հաստատությունից հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

 

 

 

 

 

Հանրապետական առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը

 

(տոկոսի հաշվարկ. հաստատությունից հանրապետական առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացածների թվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ ` տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Միջազգային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թիվը և տոկոսը

 

(տոկոսի հաշվարկ. հաստատությունից միջազգային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Միջազգային օլիմպիադաներում մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը

 

(տոկոսի հաշվարկ. հաստատությունից միջազգային առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացածների թվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ ` տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

 

 

 

 

 

Մարզային և հանրապետական սպորտային, երաժշտական, գեղարվեստի, մշակութային մրցույթների մասնակիցների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. հաստատությունից մարզային և հանրապետական սպորտային, երաժշտական, գեղարվեստի, մշակութային մրցույթների մասնակիցների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

 

 

 

 

 

 

17աշ

7.5%

 

 

 

 

 

 

 

 

37 աշ

16.2%

 

 

 

 

 

 

 

 

14 աշ

6.8%

Միջազգային սպորտային, երաժշտական, գեղարվեստի, մշակութային մրցույթներին մրցանակներիստացած սովորղների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. հաստատությունից միջազգային սպորտային, երաժշտական, գեղարվեստի, մշակութային մրցույթներին մրցանակներ ստացածների թվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

 

 

 

 

 

 

6 աշ

2.6%

 

 

 

 

 

 

 

 

20  աշ

8.7%

 

 

 

 

 

 

 

 

6 աշ

2.9%

        Հաստատությունն ունի որակյալ ուսուցիչներով համալրման կարիք և սերնդափոխության խնդիր:

   Ուսուցչի  թափուր  տեղի  համար  մրցույթի անցկացման  գործող  կարգը  հնարավորություն  չի  տալիս  ընտրել  առարկայի  խոր իմացությամբ, դասարանի  կարգապահությունն  ապահովելու  կարողությամբ  օժտված  լավագույն  կադրերի:

 

 

Աղյուսակ 21.Տվյալներ ուսուցչական կազմի և նրանց գործունեության վերաբերյալ

 

 

Ցուցանիշ 2015-2016

ուստարի

2016-2017

ուստարի

2017-2018

ուստարի

Բարձրագույն մանկավարժական որակավորում ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. բարձրագույն մանկավարժական որակավորում ունեցող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

 

 

 

92.3%

 

 

 

 

    24

  85.71 %

 

 

Ըստ մասնագիտության դասավանդող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. ըստ մասնագիտության դասավանդող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

0.92  

 

 

 

 

1

3.8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

??????

 

 

 

 

Տարակարգ ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. տարակարգ ունեցող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

1 ուսուցիչ

3.8%

 

 

Գիտական կոչում ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. գիտական կոչում ունեցող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

 

1 ուսուցիչ

3.8%

 

 

 

1 ուսուցիչ

3.7%

ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից երաշխավորված կամ այլ կազմակերպություններում վերապատրաստում անցած ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. վերապատրաստում անցած հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

2 ուսուցիչ

7.6%

 

 

 

3 ուսուցիչ

10.71 %

Որպես ուսուցիչ վերապատրաստող/դասախոս վերապատրաստված և վերապատրաստման դասընթացներ վարող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. վերապատրաստման դասընթաց վարող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

1 ուսուցիչ

3.8%

 

 

Ուսուցիչների միջին տարիքը

(հաշարկ. հաստատության բոլոր ուսուցիչների տարիքների գումարի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին)

50.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  51.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  49.07

 

Միջազգային ու հանրապետական պարբերականներում/ամսագրերում հոդվածներ, ինչպես նաև մասնագիտական հրապարակումներ /դասագրքեր, մեթոդական ձեռնարկներ, գիտամանկավարժական աշխատություններ, հեղինակային և այլ / ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. հոդվածներ և մասնագիտական հրապարակումներ ունեցող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

 

 

 

 

2  ուսուցիչ

7.6%

 

 

 

 

 

 

2  ուսուցիչ

7.14 %

Դասավանդման աշակերտակենտրոն, մասնակցային, ինտերակտիվ մեթոդներին տիրապետող և դրանք  կիրառող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. դասավանդման աշակերտակենտրոն/ինտերակտիվ մեթոդներին տիրապետող և կիրառող հաստատության ուսուցիչներիթվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

 

 

 

2  ուսուցիչ

7.6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

??????

Ուսումնական գործընթացում տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ, այդ թվում՝ ինտերնետ, կիրառող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. ուսումնական գործընթացում տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ, այդ թվում ինտերնետ կիրառող ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

23  ուսուցիչ

88.4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 ուսուցիչ

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ուսուցիչների բացակայությունների ընդհանուր թիվը

(հաշվարկի ձևը՝ ուստարվա ընթացքում հաստատության բոլոր ուսուցիչների բացակայած օրերի ընդհանուր թիվը)

 

 

 

 

 

21

 

 

196

 

 

33

     
ՀՀ ԿԳ նախարարության, ԿԳ նախարարության և Մայր Աթոռի հետ համատեղ անցկացվող մրցույթներին մասնակցած ուսուցիչների թիվը և տոկոսը:

(տոկոսի հաշվարկ. Մրցույթներին մասնակցած ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

 

1 ուսուցիչ

3.57 %

ՀՀ ԿԳ նախարարության, ԿԳ նախարարության և Մայր Աթոռի հետ համատեղ անցկացվող մրցույթներին  մրցանակներ ստացած  ուսուցիչների թիվը և տոկոսը:

(տոկոսի հաշվարկ. մրցանակային տեղեր զբաղեցրած  ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 22. Տվյալներ հաստատության գրադարանի և դրա գործունեության մասին

 

Ցուցանիշ Տվյալներ
Գրադարանի/ռեսուրս կենտորնի տարածքը քմ-ով
Գրադարանում համակարգիչների թիվը 1
Գրադարանում ինտերնետին միացված համակարգչների թիվը 1
Գրադարանային ֆոնդում առկա գրքերի /բացառությամբ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից երաշխավորված հիմնական դասագրքերի/ ընդհանուր թիվը, այդ թվում 5951
-գեղարվեստական գրքերի թիվը 5099
-տեղեկատվական գրքերի թիվը /բառարաններ, հանրագիտարաններ, ատլասներ և այլն/ 115
-ուսումնամեթոդական գրքերի թիվը 92
-ամսագերի թիվը 640
-այլ 5
Վերջին անգամ գարդարանային ֆոնդը նոր գրականությամբ համալրվելու ամսաթիվը Համալրվել է  Գրիբոեդովի  դպրոցի  գրադա-րանի  գրքերով՝ 1979 կտոր
Գրադարանից միջինում ամսեկան օգտվողների թիվը 145
Պատասխանել այո կամ ոչ
Վերանորոգվա՞ծ է արդյոք գրադարանը ոչ
Անցկացվո՞ւմ են արդյոք գրադարանում դասեր և պարապմունքներ այո
Գրադարանավարն ունի՞ համապատասխան բարձրագույն կրթություն այո
Վերջին 3 տարվա ընթացքում գրադարանվարն անցե՞լ է վերապատրաստում գրադարանային աշխատանքի ուղղությամբ ոչ
Գրադարանը հանդիսանու՞մ է հանրապետության, այլ երկրների կամ կազմակերպությունների գրադարանների բաժանորդ և օգտվում է արդյոք նրանց ռեսուսներից ոչ
Գարդարանն ունի՞ էլեկտրոնային ռեսուսներ, որքան ոչ
Սովորողները կարո՞ղ են ինքնուրույն ու ազատ մոտենալ գրադրանի գրադարակներին/պահարաններին, ընտրել իրենց անհրաժեշտ գրականությունը և վերցնել այն ընթերցասրահում աշխատելու ժամանակ այո
Գրադրանն ունի՞ գրադարանավարության հատուկ համակարգչային ծրագիր այո
Գրադանավարըկարողանո՞ւմ է  օգտվել գրադարանավարության հատուկ համակարգչային ծրագրից այո

 

Գրադարանից օգտվողները հիմնականում գոհ  են գրադարանավարի աշխատանքից, ուսումնամեթոդական ձեռնարկները  հասանելի են ուսուցիչներին: Աշակերտները   ապահով-ված են դասագրքերով:

  Մեկ տարի է արդեն,որ ուսուցիչներն   ու աշակերտները օգտվում են նոր ընթերցասրահից և շատ ուրախալի է, որ ընթերցողների  թիվը կտրուկ  աճել է: Գրադարանից օգտվողները  նշում են, որ ցանկալի կլինի, որ գրադարանը  ունենա  համակարգիչներ  և համալրվի նոր  գրականությամբ, ավելի հարստանա:

Փետրվարի 19-ին՝ Թումանյանի ծննդյան օրը, ըստ ավանդույթի, դպրոցի V-IX դասարանների աշակերտները գիրք  են նվիրում գրադարանին:2017-2018 ուստարում այդ նվիրաբերության շնորհիվ գրադարանը համալրվեց  ևս  1979 կտոր գեղարվեստական գրքերով:Բացի այդ, մեր  դպրոցի գրադարանին է  փոխանցվել նաև  Գրիբոյեդովի  անվան  դպրոցի  գեղարվեստական  գրականությունը:

 

 

Աղյուսակ 23. Տվյալներ հաստատության ուսումնական լաբորատորիաների, կաբինետների և դահլիճների վերաբերյալ

 

 

 

 

Լաբորատորիաներ, կաբինետներ և դահլիճներ

 

 

 

Տարածքը (քմ)

 

 

 

Վերանորոգման կարիքը

 

 

Առկա գույքը, լաբորատոր սարքավորումները պարագաները (թվարկել հիմ-նականը և նշել քանակները)

Ուսումն

Նյութ

ուսումնա-դիդակ-տիկ նյութերը

Լրացուցիչ, գույքի, սարքա

վորումների, պարագաների

նյութերի կարիքը

Ֆիզիկայի  լաբորատորիա .կաբինետ  

45.1

 

այո

Ֆիզիկայի   մոդելների 1  լրակազմ/16տեսակ/

Լաբորատոր   պարագաներ

 
Քիմիայի լաբորատորիա, կաբինետ  

51.3

 

այո

Քիմիական   մոդելների 1  լրակազմ

լաբորատոր պարագաներ, քիմիական նյութեր

 
 

Կենսաբանության լաբորատորիա, կաբինետ

 

46.7

 

այո

Անատոմիական մոդելների 1 լրակազմ/29 տեսակ/, կենսաբանության դպրոցական լաբորատոր պարագաներ, /մարդկային մոդելներ/  
 

 

Աշխարհագրության լաբորատորիա, կաբինետ

 

 

 

53.0

 

 

 

այո

Գլոբուս,աստղային երկինք,քաղաքական գլոբուս,երկրի պտույտը արեգակի շուրջը

Ատլասներ ու աշխարհագրական քաղաքական քարտեզներ:

 

 

 

 

 

 

Պատմության կաբինետ

 

 

36.0

 

 

այո

 

Ատլասներ ,  37 հատ քարտեզ

75 հատ – ռազմապատմական քարտեզներ

 

 
Ռազմագիտության

կաբինետ

40.5 այո Պլակատներ,ռազմական բառարան  
Համակարգչային լաբորատորիա, կաբինետ  

32.8

Լազերային տպիչ.հոսանքի կարգավորիչ, սկաներ,համակարգիչներ Համակարգչային  կաբինետը  կարիք  ունի  համալրման  նոր  սերնդի  համակարգիչներով

(1 դասարան)

Օտար լեզուների լինգաֆոնային կաբինետ  

50.1

 

Լինգաֆոն չունենք

 
 

Արհեստանոց               (տնարարության  կաբինետ)

 

15.7

Կարիք ունի

վերանորոգման

2 կարի   մեքենա

Էլեկտրական  վառարամ

atias Turbo 5X

 
Հանդիսությունների

Դահլիճ

 

 

 

2015-2016 ուստարի

 

 

2016-2017 ուստարի

 

 

2017-2018 ուստարի

Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
Սովորող/ուսուցիչ հարաբերություն

(Հաշվարկ.հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին)

 

 

10.3

 

 

8.7

 

 

7.6

 

 

նվազում,նվազում

 Սովորող/ սպասարկող անձնակազմ հարաբերությունը

(Հաշվարկ.հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի հարաբերությունը  սպասարկող անձնակազմի ընդհանուր թվին)

 

 

18.3

 

 

19

 

 

22.9

 

 

աճ,աճ

Դասարանների միջին խտությունը

(Հաշվարկ.հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի հարաբերությունը կոմպլեկտավորված դասարանների ընդհանուր թվին)

 

 

23.8

 

 

20.7

 

 

20.6

 

 

Նվազում,նվազում

Մեկ սովորողի հաշվով հաստատության տարեկան նախահաշիվը

(Հաշվարկ. հաստատության տարեկան բյուջեով հաստատված ամբողջ գումարի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին)

 

 

195.2

 

 

197.3

 

 

194.1

 

 

աճ,նվազում

Ուսուցչի միջին աշխատավարձը 72.6 73.8 62.9 աճ,նվազում
Վարչական աշխատողների միջին աշախատավարձը 101.7 115.0 101.7           աճ,նվազում
Սպասարկող կազմի միջին աշխատավարձը 84.6 102.8 87.7 աճ,նվազում

Միջոցառումների դահլիճ

128.7 այո Կիսափափուկ աթոռներ

դաշնամուր

 

Բարձրա-խոս,

պրոյեկտոր

 

 

Սպորտդահլիճ

 

 

131.2

Ունի հիմնովին վերանորո-գման կարիք Մարզանստարան, այծիկ , թենիսի սեղան, մագլցման պարան,վայրկյանաչափ,

կամրջակ,նեքնակ,օղակ,

ցատկապարան,ուժաչափ

 

Մարզական գույքի

 

 

Հրաձգարան

Ունի տանիքի  հիմնանորոգման կարիք Կա հրաձգա-րանի  կահավոր-ման կարիք

 

 

Աղյուսակ 24 Հաստատության ներքին արդյունավետության հիմնական ցուցանիշները՝ ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

 

 

Աղյուսակ 25. Տվյալներ հաստատության արտաբյուջետային  միջոցների վերաբերյալ

  2015թ. 2016 2017
Հաստատության տարեկան բյուջեում արտաբյուջետային միջոցների չափը

(հաշվարկ. հաստատության արտաբյուջետային միջոցներիտարեկան չափի և հաստատության տարեկան բյուջեի ընդհանուր գումարի հարաբերությունը՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

0.03

 

 

0.05

 

 

0.03

Ծնողների կողմից դրամական ներդրումների տարեկան չափը
Հովանավորչական և դրամաշնորհային միջոցների չափըհաստատությանտարեկան բյուջեում

(հաշվարկ. ծնողների կողմից տարվա կտրվածքով կատարած ներդրումների, դրամաշնորհների  և հաստատությանտարեկան բյուջեի ընդհանուր գումարի հարաբերությունը՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

 

 

 

 

Աշխատավարձերի վճարման գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափըհաստատությանտարեկան բյուջեում

(հաշվարկ. աշխատավարձերի վճարման հոդվածով՝ ներառյալ հարկերը, հաստատության տարեկան ծախսերի չափիև հաստատությանտարեկան բյուջեի ընդհանուր գումարի հարաբերությունը՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

0.92

 

 

0.88

 

 

0.90

Կոմունալ վճարների գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափը հաստատությանտարեկան բյուջեում

(հաշվարկ. կոմունալ վճարների գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափիև հաստատությանտարեկան բյուջեի ընդհանուր գումարի հարաբերությունը՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

0.002

 

 

0.047

 

 

0.003

Նոր գույքի, սարքավորումների ձեռբերման գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափը հաստատությանտարեկան բյուջեում

(հաշվարկ. Նոր գույքի, սարքավորումների ձեռբերման գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափիև հաստատությանտարեկան բյուջեի ընդհանուր գումարի հարաբերությունը՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 26. Տվյալներ հաստատությունում ներառական կրթության իրականացման և հավասարության ապահովման խնդիրների վերաբերյալ

 

 

Ցուցանիշ 2015-2016 ուստարի 2016-2017 ուստարի 2017-2018

ուստարի

Ռեսուրս-սենյակ այցելող կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների թիվը  

 

 

 

Ռեսուրս-սենյակ այցելող կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողներիծնողների/խնամակալների/ թիվը  

 

 

 

 

 

 

 

Հաստատության այն սովորողների թիվը և տոկոսը, ովքեր ունեն կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք

(սովորողների թիվը և տոկոսները հաշվարկել ըստ հաշմանդամության և կարիքների տիպերի).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հաստատությունից դուրս եկած/ուսումնանավարտթողած /կրթության առանձնահատուկ պայմաններիկարիք ունեցող սովորողների թիվը  

 

 

 

 

 

Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների բացակայությունների միջին թիվը (ժամ/սովորող)  

 

 

 

 

 

Արտադասարանական աշխատանքների խմբակներում ներառվող և աշխատանքներին մասնակցող կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների թիվը  

 

 

 

 

 

 

 

Դպրոցի աշակերտական խորհրդում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների թիվը  

 

 

 

 

 

Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողներինկատմամբ հանդուրժողականության ձևավորմանն ուղղված սովորողներինախաձեռնությունների թիվը և ձևերը  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հաստատության վեբ կայքում և/կամ աշակերտական թերթում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների կամ հաշմանդամության թեմայով սովորողների կողմից պատրաստաված նյութերի, հոդվածների, ֆոտոնկարների, և այլ հրապարակումների թիվը:  

 

 

 

 

 

Աշակերտական խորհրդի կազմում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքներ ունեցող սովորողների թիվը  

 

 

 

 

 

Սեռերի հավասարության գործակիցը՝  հաստատությունում սովորող աղջիկների ընդհանուր  թվի հարաբերությունը տղաների  ընդհանուր   թվին  

1.008

 

 

0.96

 

 

0.87

Աշակերտական խորհրդի անդամ աղջիկների թվի հարաբերությունը տղաների թվին    

2

 

2

Գերազանց առաջադիմությամբ տղաների թվի հարաբերությունը գերազանց առաջադիմությամբ աղջիկների թվին   0.7 1
Տարեկան անբավարար գնահատական(ներ) ունեցող տղաների թվի հարաբերությունը տարեկան անբավարարար գնահատական(ներ) ունեցող աղջիկների թվին     

 

 

 

 

Տղաների տարեկան միջին բացակայությունների թվի հարաբերությունը աղջիկների տարեկան միջին բացակայությունների թվին (ժամերով)    

 

 

 

 

         —

<<Մաթեմատիկա>>, <<Ֆիզիկա>>, <<Քիմիա>> և <<Կենսաբանություն>> առարկաներից տղաների և աղջիկների միջին առաջադիմությունը/տարեկան գնահատականները     

 

 

Հաստատությունում սովորող ազգային փոքրամասնությունների երեխաների թիվը և տոկոսը   5 աշակերտ

      2.19 %

  4  աշակերտ

     1.94%

Աշակերտական խորհրդի անդամ ազգային փոքրամասնությունների երեխաների թիվը    
Հաստատությունում սովորող ազգային փոքրամասնությունների երեխաների  միջին տարեկան առաջադիմությունը /գնահատականները     

       8

 

8

Անվճար դասագրքեր ստացող սովորողների թիվը և տոկոսը  

14  , 6.2  %

 

 

12 աշակերտ

   5.3%

 

 

 

14 աշակերտ

   6.7 %

Անվճար սնունդ ստացող սովորողների թիվը և տոկոսը    

   

 

Ըստ դասարանների՝ իրականացված ներառական կրթությանն առնչվող արտադասարանական միջոցառումների թիվը /զրույցներ, ֆիլմերի դիտում, քննարկումներ. կլոր-սեղաններ, սեմինարներ, էքսկուրսիաներև այլն/      

    

        

 

 

Հաստատության կողմից իրականացվող սոցիալական աջակցության ծրագրերի թիվը       

   2

 

     2

 

Աղյուսակ 27. Տվյալներ հաստատության գործունեությանը  սովորողների մասնակցության վերաբերյալ

 

Ցուցանիշ 2015-2016 ուստարի 2016-2017

ուստարի

20172018

ուստարի

Սովորողների մասնակցությամբ իրենց վերաբերող խնդրահարույց հարցերի շուրջ ղեկավարության կողմից որոշումների կայացման դեպքերի թիվը  

 

       —

 

 

 

 

Սովորողների կողմից առաջարկված նոր նախաձեռնությունների թիվը.  

4

 

5

 

3

Սովորողների կողմից կազմակերպած միջոցառումների թիվը 4 4 3
Իրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ սովորողների կողմից կազմակերպված համաժողովների, սեմինարների, կլոր-սեղանների, քննարկումների թիվը  

3

 

2

 

4

Սովորողների մասնակցությունը իրենց վերաբերող խնդրահարույց հարցերի շուրջ հաստատության ղեկավարության կողմից կայացրած որոշումները և դրանց կայացմանը մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը.
Նկարագրել քննարկված խնդրահարույց հարցերը և կայացված որոշումները (վերջին 1 տարում) Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների թիվը և տոկոսը Մեկնաբանություն
 

1.Մասնակցել «Նամակ  զինվորին» ակցիային

 

18.01.2018թ

 

40 աշ,

19.41 %

Հայոց  բանակի  26 ամյակի  կապակցությամբ  5ա և 5բ   դասարանների  աշակերտ-ները շնորհավորական  նամակներ  ուղղեցին զինվորներին:
 

 

 

 

2.Մասնակցել  ենք

<<Միշտ  ժպտա, ես  քո  ընկերն  եմ >>  խորագրով բարեգործական ծրագրին

 

 

 

 

30.10.2017թ

 

 

 

 

3աշ, 1.45 %

 Դպրոցիա աշակերտուհիներ  Յանա  Հովհաննիսյանը, Աննա  Իսահակյանը և  Միլենա  Վարդանյանը մասնակցել են <<Միշտ  ժպտա, ես  քո  ընկերն  եմ >>      բարեգործական համերգին և հրաշալի օր պարգևել  առողջական խնդիր ունեցող երեխաներին:
 

3.Միջոցառում՝ նվիրված ուսուցչի օրվան «Տոնդ շնորհավոր, սիրելի՛ ուսուցիչ»  խորագրով

 

 

5.10.17թ

 

 

24 աշ,11.65 %

Ուսուցչի օրվա կապակ-ցությամբ 8-րդ դասարանի աշակերտները իրենց երախտիքի խոսքն ուղղեցին ուսուցիչներին:
 

4.Թատերական խմբակի և Կենտրոն վարչական շրջանի «Մանկապատանեկան ստեղծագործության և գեղագիտական դաստիրակության կենտրոն»-ի սաները ներկայացրեցին «Ձյունե թագուհի» ներկայացումը

 

 

 

08.12.2017

 

 

 

11 աշ,5.33 %

՝Ամանորյա  տոնի  կապակցությամբ  դպրոցի թատերական  խմբակի աշակերտների միջոցով խմբակի  ղեկավար Գոհար  Փոքրիկյանը բեմադրել է «Ձյունե թագուհին»  հեքիաթը:
 

5.Աշակերտական հերթապահության կազմակերպումը դպրոցում

 

տարվա ընթացքում

 

130 աշ,63.1 %

 ԱԽ-ի Կարգապահական մասնախումբը ՍՀԴԱԿ-ի  հետ  տարեսկզբին  կազմեց հերթապահության գրաֆիկ

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Սպորտլանդիա

 

 

 

 

 

 

23.03.18թ

 

 

 

 

 

 

97 աշ,47.08 %

Դպրոցի Ֆիզկուլտուրայի ուսուցչներ Գոհար Ղարիբյանի և  Անդրանիկ  Միլիտոնյանի   ղեկավարությամբ, Ֆիզիկական կուլտուրայի ինստիտուտի պրակտիկանտների հետ  համա-տեղ  դպրոցում  կազմակերպ-վեց հետաքրքիր  միջոցառում    3-4-րդ և 5-6-րդ  դասարանների  աշակերտների միջև: Միջոցառ-մանը  գեղարվեստական հա-մարներով մասնակցեցին նաև ֆիզկուլտուրայի  ինստիտուտի  սպորտային  մարմնամար-զության և ըմբշամարտի ֆակու-լտետի  ուսանողները:

 

 

 

8.Վան-Վասպուրական  կազմակերպութ-յան  հետ <<Մաքուր  Հայսատան >> ծրագրի  շրջանակներում մասնակցել  ենք  Վասպուրականի  արծիվ համալիրի  բարեկարգման  աշխատանքներին:

 

 

 

 

 

30.09.2017թ.

 

 

 

 

 

22աշ,10.67 %

9-րդ  դասարանի  աշա-կերտները  դասղեկ Լ. Հովհաննիսյանի  և փոխտնօրեն  Ս.Թադևոսյանի  հետ մասնակցել են Վասպուրականի  արծիվ  համալիրի  մաքրման  աշխա-տանքներին,բարեկարգել  շրջա-պատը  և մասնակցել  տոնական  համերգին:
Սովորողների կողմից առաջարկված նոր նախաձեռնությունները և նախաձեռնություններին մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը
Առաջարկված նոր նախաձեռնությունը (վերջին 1 տարում) Ամսաթիվ Նախաձեռնու-

թյան մասնակից սովորողների թիվը և տոկոսը

Մեկնաբանություն
1.<<Առաջին զանգ>> ավանդական արարողություն  

1.09.16թ

 

206աշ,100%

 

համադպրոցական

2.<<Պայքար  և  հավերժություն>> միջոցառում՝ նվիրված ՀՀ Անկախության 26 ամյակին։  

20.09.17թ.

 

17աշ,8.25 %

 

համադպրոցական

3.Միջոցառում

<<Գիտելիքների   մոլորակը>>  խորագրով:

 

 

 

29.11.2017թ.

 

 

24 աշ., 11.65%

 

 

դասարանական

4.Թատերական խմբակի ներկայացումը. Հանս        Քրիստիան        Անդերսենի

«Ձյունե  թագուհին»

08.12.2017թ. 11 աշ,5.33 % համադպրոցական
5.Մասնակցել ենք ՀՀ ոստիկանության  100-ամյակին և ՀՀ ԶՈՒ 26 ամյակին  նվիրված ռազմամարզական  խաղերին 24.01.2018թ. 6աշ,2.91 % համադպրոցական
6. 5-ից 9-րդ  դասարանների աշակերտները, Գրքի  տոնի օրը, որը նվիրված է Հովհ.Թումանյանի  ծննդյան  օրվան, կազմակերպել  են  միջոցառում:  

19.02.2018թ.

 

12 աշ., 5.82 %

 

համադպրոցական

7.Դպրոցի  առաջին հարկի  սրահում բացվեց 5-ից 7-րդ  դասարանների  աշակերտների ասեղնագործ  աշխատանք-ների և բատիկայի  տեխնիկայով  ստեղծված  աշխատանքների  ցուցա-հանդես:  

06.05.2018

 

85աշ., 41.26%

 

համադպրոցական

Սովորողների կողմից կազմակերպած միջոցառումները և միջոցառումներին մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը.
Միջոցառումը (վերջին 1 տարում) Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների թիվը և տոկոսը Համադպրոցական

կամ   դասարանային

1. 5- 7-րդ  դասարանների աշակերտները  մասնակցել  են <<Նռան հատիկ>> հանրապետական  մանկապատանեկան թատերական 17-րդ  փառատոնին  և  դիտել  ներկայացումներ:  

 

01.11.2017

 

 

50 աշ., 24.27%

 

 

համադպրոցական

2. Դաս-միջոցառում

<<Մի  պատառ Ամերիկա>>

 

 

20.11.2017.

 

22աշ,10.67 %

 

դասարանական

3.Միջոցառում դպրոցի բակում <<Տյառն ընդ առաջ>>  և  հրդեհաշիճում 13.02.18թ 24աշ,11.65 % համադպրոցական
4.Միջոցառում

<<В  мире  сказок>>

22.03.2018թ. 19աշ., 9.22% դասարանական
5. Խրիմյան  Հայրիկի  ծննդյան տարելիցին նվիրված միջոցառում է կազմակերպվել  Սեբաստացի կրթահամալիրի հետ համատեղ՝ Երևանի  Սուրբ  Կաթողիկե  եկեղեցում  

04.04.18թ․

 

23աշ,11.15 %

 

համադպրոցական

6.Մայիսյան  հերոսամարտերի  և Առաջին հանարապետության  100-ամյակին  նվիրված  համադպրոցական միջոցառում  

16.05.2018թ

 

50աշ.,24.27%

 

համադպրոցական

7. Միջոցառում

<<Мама  звучит  как  поэма>> խորագրով

18.05.2018թ.

 

47 աշ.,22.81% համադպրոցական
Սովորողների մասնակցությունը հաստատության ներքին կարգապահական կանոնների մշակմանը և մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը
Նկարագրել հաստատության ներքին կարգապահական կանոնների մշակմանը սովորողների մասնակցությունը Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների թիվը և տոկոսը Մեկնաբանություն
 

1․Դասարանական անկյուններում  փակցնել աշակերտի ներքին կարգապահական կանոնները

 

 

 

12.09.17թ

 

 

206 աշ.

100%

Դասարանական անկյուններում  փակցված  են  աշակերտի իրա-վունքներն ու պարտականութ-յունները, նաև ներքին կարգա-պահական կանոնները
 

2.Կազմակերպել     աշակերտական հերթապահություն

 

 

Տարվա ընթացքում

 

 

130աշ,

63.1%

Ամեն դասարան իր հարկաբաժնում շաբաթվա մեջ հերթապահում է մեկ անգամ
 

3.Դպրոցում ՝դասի  ժամանակ արգելվում է բջջային հեռախոսից օգտվելը

 

 

Տարվա ընթացքում

 

 

206 աշ,100%

Աշակերտները բջջային հեռախոսները կամ  անջա-տում են, կամ առավոտյան  հանձնում են  դասղեկին  և ետ վերցնում դասերի  ավարտին
 

 

3.Կատարվում   է ամենօրյա դպրոց հաճախող և ուշացած աշակերտների հաշվառում

 

 

 

Տարվա ընթացքում,ամեն օր

 

 

 

 

206 աշ,100%

Տարվա  ընթացքում տնօրենության ուշադրության  կենտրոնում է  աշակերտների  բացակայության յուրաքան-չյուր դեպք: Բացակայության յուրաքանչյուր  կրկնվող դեպք դառնում է քննարկման  առարկա  աշակերտի, դաս-ղեկի և ծնողի միջև:
Իրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ սովորողների կողմից կազմակերպված համաժողովները, սեմինարները, կլոր-սեղանները, քննարկումները և մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը
Միջոցառումը(վերջին 3 տարում) Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների թիվը և տոկոսը Մեկնաբանություն
 

1 Զրույց.

թեման-«Մայիսյան  հերոսամարտեր»

 

 

 

09.04.2018

 

 

 

24աշ.,11.65%

Զինղեկ  Համլետ  Վարդանյանը ներկայացրեց   Ղարաքիլիսայի,

Բաշ-Ապարանի,Սարդարապատի հերոսամարտերը:

 

Դպրոցում  դաստիարակչական աշխատանքներն  ընթացել են  դպրոցի բոլոր օղակ-ների՝մանկավարժական, ծնողական, աշակերտական խորհուրդների ներդաշնակ համագոր-ծակցությամբ,ծնողների  ակտիվ  մասնակցությամբ:

 

Աղյուսակ 28 Տվյալներ հաստատության աշակերտական խորհրդի գործունեության վերաբերյալ

Ցուցանիշ
Աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած քայլերն՝ ուղղված ուսման մեջ կամ այլ հարցերում խնդիրներ ունեցող սովորողներին աջակցելուն.
Նկարագրել աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած քայլերը            (վերջին 1 տարում)  

 

Ամսաթիվ

Աջակցություն ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը  

 

Մեկնաբանություն

1.ԱԽ ձևավորել  է հինգ մասնախմբեր, որոնք համակարգել են աշակերտների ուսումնական, ռազմահայրենասիրական, կարգապահական, առողջապահական, մշակութային և այլ հարցեր  

 

22.09.2017թ

 

 

30 աշ.,14.56%

Մասնախմբերում ընդգրկված են դպրոցի ակտիվ աշակերտները
 

 

2.Դպրոցի  2018 թ-ի բյուջեյի նախագծի նախնական  տարբերակի քննարկում

 

 

02.10.2017թ

 

 

36 աշ, 17.47%

Դպրոց  տնօրեն  Գ.Ն.Մարտիրոսյանը աշակերտներին  ներկայացրեց դպրոցի  բյուջեյի  նախագծի  նախնական  տարբերակը
Աշակերտական խորհրդի կողմից ձեռնարկած միջոցառումները` սովորողների միջև ծագած վեճերին և խնդիրներին լուծում տալու նպատակով.
Նկարագրել աշակերտական խորհրդի կողմից ձեռնարկած միջոցառումները (վերջին 1 տարում) Ամսաթիվ Աջակցություն ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը Մեկնաբանություն
Աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած միջոցառումները, ներառյալ՝ աշակերտական խորհրդի կողմից կազմակերպված շաբաթօրյակները, հաստատության և դպրոցամերձ տարածքի մաքրման աշխատանքները և դրանց հաճախականությունը և թիվը.

 

 

 

Միջոցառումը  (վերջին 1 տարում) Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների թիվը և տոկոսը Համադպրոցական

կամդասարանային

1.Մաքրության միամսյակի շրջանակ-ներում և  պարբերաբար

ա.   Հետևել    դասասենյակների

մաքրությանը

բ   Մաքրել մարզահրապարակը և

բակը

 

 

 

 

16.09.2017թ.

 

 

 

206աշ.,100%

 

 

 

hամադպրոցական

 

2.Քաղաքային շաբաթօրյակ ( I-IX դաս.) 07.10.2017թ. 206 աշ.,100% hամադպրոցական

 

3.Խրիմյան  Հայրիկի ծննդյան օրը կազմակերպվել է խնկարկում և առաջին դասարանցիների երդման արարողություն:  

4.04.18 թ

 

13 աշ,6.3%

 

hամադպրոցական

 

4.<<Պատանի երկրապահ>> ակումբի աշակերտների այցելությունը  Երևանի 68617   զորամաս  

28.10.2017թ

 

12  աշ,  5.8 %

 

դասարանային

5․Միջոցառում՝ նվիրված մայիսյան հաղթանակներին

1.    Տեսաֆիլմերի    դիտում

<<Ջիվան Աբրահամյան>>

IX   դասարան

<<Թաթուլ  Կրպեյան>>

VIII  դասարան

 

2.    Այցելություն    Հաղթանակի    զբոսայգի և  <<Մայր     Հայաստան>>    ռազմական թանգարան

VI  դասարան

VIII  դասարանն

3.    Դպրոցի  բոլոր     դասարանները դասղեկի   ժամերին  պատմական  ակնարկի   ձևով   անդրադարձել են  Հայաստանի  առաջին հանրապե-տության  և մայիսյան  հերոսա-մարտերի  100-ամյա  տարելիցին

 

 

 

 

7.05.2018թ

 

 

 

 

28.03.2018թ

05.04.2018թ.

 

02.05-10.05.2018թ.

 

 

 

21 աշ.,10.19%

 

24աշ., 11.65%

 

 

 

16 աշ., 7.76 %

24աշ., 11.65%

 

 

206 աշ

100%

 

 

 

Դասարանային

 

Դասարանային

 

 

 

դասարանային

դասարանային

 

 

համադպրոցական

 

 

Համաձայն դպրոցի ԱԽ-ի կանոնադրության՝ԱԽ կատարած աշխատանքի ցուցանիշը բխում է նրա գործունեությունից, ակտիվությունից և դպրոցի մյուս օղակների հետ համագործակցությունից։

Կատարվել  է դպրոցի  5-9-րդ դասարանների 129 աշակերտների հարցում։

 

 

Որքա°ն  հաճախ ես մասնակցում դպրոցական միջոցառումներին

 • 1) երբեք  2  աշ.  —  55 %
 • 2) հազվադեպ 43  աշ.  —  33 %
 • 3) գրեթե միշտ 54  աշ.  —  86 %
 • 4) հաճախ 30  աշ.   — 23.25 %
 • 5) այլ               —  0  %

Աղյուսակ 29 Տվյալներ հաստատության ծնողական խորհրդի գործունեության վերաբերյալ

Ցուցանիշ 2015-2016 ուստարի 2016-2017

ուստարի

2017-2018

ուստարի

Սովորողների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի վերաբերյալ ծնողական խորհրդի կողմից տնօրինությանը ներկայացրած առաջարկությունների թիվը և ընդունված առաջարկների տոկոսը ներկայացվածի նկատամամբ.  

5

 

4

 

3

Ծնողական խորհրդի կողմից տվյալ ուստարում կազմակերպված միջոցառումների՝ հանդեսների, հավաքների, երեկույթների, էքսկուրսիաների, ճանաչողական այցերի, ժողովների և այլնի  թիվը  

         130

 

130

 

 

157

 

Ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական կամ այլ տույժեր կիրառելու և նմանատիպ առաջարկների թիվը.  

 

 

 

Ծնողական խսրհրդի հանդիպումների հաճախականությունը՝ դրանց թիվը 1 ուստարվա ընթացքում և հանդիպումների ընթացքում քննարկված հարցերի շրջանակները 6  

 

   7

 

 

8

Ծնողական խորհրդի կողմից հաստատության ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով ընտանիքներից աջակցություն ստացող սովորողների տոկոսը տվյալ ուստարում  

     38

   16.9%

 

25

10.9%

 

19

9.22 %

Սովորողների արտադպրոցական և արտադասարանական աշխատանքներում ներառված ծնողների տոկոսը. 182

81,9%

175

76.7%

151

74.01%

Ծնողների տոկոսը, որոնք օգտվում են http://www.dasaran.am, http://ktak.am, http://www.armedu.am, http://forum.armedu.am/, http://lib.armedu.am, և այլ կրթական կայքերից, ինչպես նաև հաստատության կայքից 171 ծնող,

77%

141 ծնող,

61.8%

152 ծնող,

74.5%

Սովորողների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի վերաբերյալ ծնողական խորհրդի կողմից տնօրինությանը ներկայացրած առաջարկությունները
Առաջարկությունը Ամսաթիվ Ուսուցիչների թիվը Մեկնաբա նություն
1.Կազմակերպել  երկարօրյա խումբ 2017 թ սեպտեմբեր  

1

 

Ծնողական խորհրդի կողմից տվյալ ուստարում կազմակերպված միջոցառումները՝ հանդեսները, հավաքները, երեկույթները, էքսկուրսիաները, ճանաչողական այցերը և այլն (վերջին 1 տարում)
Միջոցառումը Ամսաթիվ Մասնակից-ների թիվը Ծնողական ներդրումների չափը
Այցելություններ

 

II դաս.   – Թումանյանի   տուն-

թանգարան

IIIդաս. –  Մ.Սարյանի անվ. տուն-

թանգարան

IV դաս.- Մ.Սարյանի անվ. տուն-

թանգարան

Vա դաս.-  Ճարտարապետական

թանգարան ,Տրդատի սրահ

Vբ դաս. — Բնության  թանգարան

VI դաս. — Թումանյանի   տուն-

թանգարան

VII դաս.-Զորավար Անդրանիկի

անվ. թանգարան

VIII դաս.-Ռազմագիտական

թանգարան

IX  դաս   -Զորավար Անդրանիկի

անվ. թանգարան

 

I   դաս.    — Էջմիածին

II  դաս.    — Բնության  թանգարան

III դաս.   — Կամերային  երաժշտության      թատրոն  <<Խաղալիքների  մոլորակ>>

IV դաս.-   Արամ Խաչատրյանի  թանգարան

VԱ դաս.  — Խոր  Վիրապ

V Բ դաս. — Ազգային    պատկերասրահ

VI դաս.-   Պ.Սևակի տուն թանգարան

VII դաս.-  Կենդանաբանական  այգի

VIII դաս.- Զորամաս

IX  դաս.-   Վազգեն  Սարգսյանի  անվան   տուն  թանգարան

 

I     դ   —  Թումանյանի   անվան    թանգարան

II    դ.  —  Ազգային      պատկերասրահ

(Հ.Այվազովսկու   ցուցասրահ)

Vբ    դ.-   Երկրաբանական   թանգարան

VI     դ.-   Երկրաբանական   թանգարան

VII    դ .-  Էրեբունի   թանգարան

VIII  դ. —  Էրեբունի  թանգարան

IX    դ.  –  Ազգային      պատկերասրահ

(Հ.Այվազովսկու   ցուցասրահ)

 

I   դ       — Ամանորյա ներկայացման դիտում

II  դ.     —  Ամանորյա ներկայացման դիտում

III դ.     —  Ամանորյա ներկայացման դիտում

IVդ.      — Ամանորյա ներկայացման դիտում

 

VԲ դ     —  Մ.Սարյանի  անվան տուն-           թանգարան

VII դ.  —  << Happium>> մրցութային կենտրոն

VIII դ.-    Այցելություն ԱԻՆ

IX  դ.  —   Ամանորյա  միջոցառում

 

III ¹³ë.- Կամերային  երաժշտական     թատրոն

IV ¹³ë.- Կամերային  երաժշտական թատրոն

Vա ¹³ë -Ազգային  պատկերասրահ

(Այվազովսկու  սրահում)

V բ ¹³ë.-Հ.Թումանյանի  անվան   թանգարան

VI ¹³ë.-  Ազգային  պատկերասրահ

(Այվազովսկու  սրահում)

VII ¹³ë.-Երկրաբանության   թանգարան

V III ¹³ë.- Ազգային  պատկերասրահ

(Այվազովսկու  սրահում)

IX   ¹³ë -Սուրբ  Սարգիս եկեղեցի

 

I  դաս.-      Խնկո  Ապոր  գրադարան

II ¹³ë. —    Խնկո  Ապոր  գրադարան

III¹³ë.-     Երևանի պատմության   թանգարան

IV   ¹³ë.-   Երևանի պատմության  թանգարան

Vա   ¹³ë.-  Շառլ Ազնավուրի թանգարան

V բ  ¹³ë.-  Երևանի   պատմության  թանգարան

VI  ¹³ë —   Խնկո  Ապոր  գրադարան

VII  ¹³ë-  Կոմիտասի անվան թանգարան-

ինստիտուտ

VIII ¹³ë.-  Հովհ.Թումանյանի  թանգարան

/բաց  դաս՝ նվիրված  մայրենին/

I  դաս-         Բնության  թանգարան

II ¹³ս-         Հայաստանի   պատմության  թանգարան

III ¹³ë-      Տիկնիկային  թատրոն

IV  ¹³ë-      Զ.Անդրանիկի  թանգարան

Vա ¹³ë-    Հայաստանի  պատմության       թանգարան

V բ ¹³ë-    Կոմիտասի  անվան  թանգարան ինտիտուտ

 

VI ¹³ë-    Զ.Անդրանիկի  թանգարան

VII¹³ս-    Հայաստանի   պատմության  թանգարան

VIII ¹³ս-  Եռաբլուր

IX ¹³ë-    <<Լոֆտ>>  Ինտելեկտուալ  զվարճանքի  կենտրոն

I  դաս   — Տիկնիկային  թատրոն

II դաս   —  Պատանի հանդիսատաեսի  թատրոն

III դաս   — ՀՀ ՊՆ  զինվորի  թանգարան

IV դաս   — Ծիծեռնակաբերդ

Հայաստանի  պատմության             թանգարան

Vա    դաս- Մհեր  Մկրտչյանի  անվան թատրոն

VԲ     դաս -Սարդարապատ

VI   դաս -Կոմիտասի  անվան  թանգարան  ինստիտուտ

VII դաս – Զորավար  Անդրանիկի  անվան           թանգարան

VIII դաս –Ռազմարվեստի  թանգարան

IX    դաս-  Հայաստանի  պատմության             թանգարան

I  դաս.-    Արծաթափայլ  եղևնիների ծառատունկ  Հաղթանակի այգում

II դաս. —        Սարդարապատ

III դաս.-      Սարդարապատ

IVդաս. —     Սարդարապատ

Vա դաս. —    Սարդարապատ

Vբ  դաս. —    Սարդարապատ

Զորավար  Անդրանիկի թանգարան

VI դաս-       Հաղթանակի   զբոսայգի ,   ռազմարվեստի   թանգարան

VIII դաս-    Սարդարապատ

I  դաս.  —   Կենդանաբանական  այգի

II դաս.  –   Աշտարակի  ձոր

III դաս.  —  Մուղնու Սուրբ Գրիգոր  եկեղեցի

IV դաս.  –  Մանկական  սրճարան

V ա  դաս.  — Գոշավանք

V բ   դաս.  –Արծվի  թևեր

VIII   դ. –    Արծվի   թևեր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.09.2017

 

 

 

 

22.09.2017

 

 

 

22.09.2017

 

 

 

 

 

15.09.2017

 

 

 

22.09.2017

22.09.2017

 

20.09.2017

22.09.2017

 

19.09.2017

 

 

23.10.2017

30.10.2017

21.10.2017

 

 

22.10.2017

21.10.2017

22.10.2017

07.10.2017

27.10.2017

28.10.2017

21.10.2017

 

 

 

 

11.11.2017

23.11.2017

 

01.11.2017

16.11.2017

23.11.2017

17.11.2017

17.11.2017

 

26.12.2017

26.12.2017

26.12.2017

26.12.2017

 

10.12.2017

 

09.12.2017

 

 

07.12.2017

23.12.2017

 

28.01.2018

 

27.01.2018

 

11.01.2018

 

20.01.2018

 

19.01.2018

 

20.01.2018

17.01.2018

 

26.01.2018

 

 

 

 

09.02.2018

09.02.2018

24.02.2018

 

24.02.2018

 

16.02.2018

10.02.2018

 

19.02.2018

03.02.2018

 

04.02.2018

 

07.03.2018

16.03.2018

 

24.03.2018

06.04.2018

30.03.2018

 

17.03.2018

 

 

28.03.2018

30.03.2018

 

05.03.2018

23.03.2018

 

28.04.2018

20.04.2018

 

28.04.2018

 

 

20.04.2018

21.04.2018

 

 

15.04.2018

 

21.04.2018

13.04.2018

 

 

 

 

 

05.04.2018

 

 

 

13.04.2018

06.04.2018

 

 

16.05.2018

 

11.05.2018

 

 

20.05.2018

18.05.2018

 

 

18.05.2018

13.05.2018

19.05.2018

 

16.05.2018

 

18.05.2018

14.06.2018

09.06.2018

09.06.2018

09.06.2018

23.06.2018

05.07.2018

30.07.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

21

 

 

 

18

 

24

 

16

17

 

 

 

 

32

24

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

13

 

 

23

21

 

 

 

 

19

24

 

16

 

 

16

 

 

32

24

 

 

22

 

 

 

 

 

13

23

 

 

 

 

 

16

17

 

 

31

 

24

 

 

22

 

 

 

 

 

 

13

 

 

23

21

 

 

19

 

 

 

 

16

 

 

 

 

30

 

 

24

21

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

16

 

 

 

30

 

24

 

 

 

 

21

 

 

13

 

 

23

21

 

 

 

 

 

19

 

 

 

23

16

 

 

 

 

 

16

 

30

 

 

 

24

 

 

 

13

 

 

23

 

 

 

21

 

 

19

23

 

 

16

 

 

 

 

 

16

 

 

30

 

 

 

 

24

20

 

 

 

 

13

 

 

23

 

 

 

21

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

16

 

 

16

 

 

 

 

30

 

 

 

24

 

 

20

 

 

 

 

 

 

13

 

23

 

 

 

21

 

 

19

 

 

 

 

23

 

16

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

24

 

 

13

 

23

 

21

 

 

19

 

23

 

 

16

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Դասվար-դասղեկներ,

ծնողներ

 

Ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական կամ այլ տույժեր կիրառելու և նմանատիպ առաջարկները (վերջին 1 տարում)
Առաջարկություը Ամսաթիվ Ուսուցիչների թիվը Մեկնաբա նություն
1.
Ծնողական խսրհրդի հանդիպումների ընթացքում քննարկված հարցերը (վերջին 1 տարում)
Նկարագրել քննարկված հարցերը Ամսաթիվ Մեկնաբանություն
 

 

1.Դասագրքերի  գումարների  հավաքում

 

 

14.09.2017

Առաջարկվել է երկու ամսվա ընթացքում հավաքել դասա-գրքերի գումարները և հանձնել դպրոցի գրադարանավարու-հուն

 

2.Աջակցել դասվար–դասղեկներին բազմա-բնույթ այցելություններ և միջոցառումներ    կազմակերպելուն  

Տարվա  ընթացքում

Կազմակերպվել են ուսանելի միջոցառումներ, այցելություններ պատմամշակութային օջախներ
Ծնողական խորհրդի կողմից հաստատության ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով ընտանիքներից սովորողներին տրամադարվող աջակցությունը, դրանց ձևերը(վերջին 1 տարում)
Նկարագրել աջակցության դեպքերը և դրանց ձևը Ամսաթիվ Ծնողների կողմից ներդրված գումարի չափը Մեկնաբա նություն
 

 

 

 

1.Անվճար   դասագրքերի

 

 

 

 

2017 սեպտ

 

 

 

 

68900  դրամին

համարժեք գիրք է տրա-մադրվել դըպ-րոցի  անապա-հով ընտանիք-ների 14 աշա-կերտների

Ծնողների ներգրավվածությունը. սովորողների արտադպրոցական և արտադասարանական աշխատանքներին, ներգրավվածության ձևերը(վերջին 1 տարում)
Նկարագրել արտադպրոցական և արտադասարանական աշխատանքները, որոնց մեջ ներգրավված են ծնողները Ծնողների մասնակ ցության ձևը Ներդրումների չափը Մեկնաբանություն
1.Մասնակցել են դպրոցում կազմակերպվող բոլոր միջոցառումներին,էքսկուրսիաներին, այցելու-թյուններին Համագոր-ծակցում են դպրոցի բո-լոր օղակ-ների հետ
2. Արտադասարանական, արտադպրոցական  խմբականերում  ներգրավված են 151  աշակերտներ: Աջակցում են  խմբակ-ների  աշխա-տանքներին Դպրոցի  կա-րատեի խումբ

1աշակերտ-7000 դրամ ամսա-կան

 

Թատերական  խմբակ-անվճար

Թվարկել կայքերը, որոնցից օգտվում են ծնողները, օրինակ՝ http://www.dasaran.am, http://ktak.am, http://www.armedu.am, http://forum.armedu.am/, http://lib.armedu.am, , հաստատության կայք և այլն, մեկնաբանել դրանց անհրաժեշտությունը և օգտակարությունը
Կայքը Ամսաթիվ Օգտվող ծնողների թիվը Մեկնաբա նություն
 

 

1.http://www.dasaran.am կայքը

 

Տարվա ընթացքում

 

 

152 ծնող

Օգտվում են աշակերտների գնահատական-ներին տեղեկա-նալու նպատա-կով

 

2.Ուսումնական  այլ  կայքեր Տարվա ընթացքում  

52

Տարբեր նպատակներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

     

                

 

 

              

 

 

 

                     

 

 

     ԾԽ-ի խորհրդի  բոլոր  անդամները  մշտապես  սիրով մասնակցել  են  դպրոցում  կատարվող  բոլոր միջոցառումների և ՛ նախապատրաստական,  և՛  հաջորդ  փուլերին,   էքսկուրսիաներին, այցելություն-ներին:

 

Դպրոցի  204  ծնող մասնակցել է հարցմանը  .

 1. <<Օգտվում ե՞ք արդյոք  նշված  http://www.dasaran.am, http://ktak.am, http://www.armedu.am, http://forum.armedu.am/ կայքերից

 

<< Այո>>  —     152 ծնող-    74.5 %

<< Այլ>>  —       52  ծնող-    25.5 %

 

2.Որքանով եք տեղեկացված  դպրոցում կատարվող  իրադարձություններից, միջոցառումներից

 

<< Լիովին     տեղեկացված  եմ >>  125 ծնող —  61.27 %

<<  Մասամբ     տեղեկացված  եմ >> 77 ծնող    —  37.74%

<<  Ընդհանրապես    տեղեկացված  չեմ >> 2 ծնող-  0.98 %

 

Աղյուսակ 30. Տվյալների հաստատության և համայնքի համագործակցության վերաբերյալ

Ցուցանիշ
Հաստատության շենքային պայմանների բարելավման, տարածքի բարեկարգման, ուսումնանյութական բազայի համալրման աշխատանքներին համայնքի մասնակացությունը, մասնակցության ձևը և այդ ուղղությամբ կատարված ներդրումները. (վերջին 1 տարում)
Նկարագրել համայնքի մասնակցության դեպքերը, մասնակցության ձևը Ամսաթիվ Ներդրման չափը Մեկնաբանություն
 

 

1.Դպրոցի  տարածքի բարեկարգում

 

 

հոկտեմբեր

Բարեկարգվեց դպրոցի բակը՝ մասամբ  ասֆալ-տապատվեց, տեղադրվեցին  2  նստարան:
Հաստատության սովորողների մասնակցությունը.համայնքի աշխատանքներին, մասնակցության ձևերը (վերջին 1 տարում)
Նկարագրել հաստատության սովորողների համայնքի աշխատանքներին մասնակցության դեպքերը դրանց և ձևերը Ամսաթիվ Մասնակցու թյուն ունեցած սովորողների թիվը և տոկոսը Մեկնաբանություն
 

1.Հանրապետության հրապարակում Կենտրոն համայնքի դպրոցների հետմասնակցել ենք ՀՀ Անկախության 26 ամյակին նվիրված  կավճանկարչությանը

 

 

 

21.09.2017թ

 

 

 

50 աշ, 24.27 %

 

Մասնակցում էին նաև  ուսուցիչներ և ծնողներ

2. <<Ամառ 2018>> ծրագրի  շրջանակներում դպրոցի  աշակերտներն  ակտիվորեն  մասնակցել  են սպորտային  բոլոր  միջոցառումներին  ներկայացնելով  Կենտրոն  համայնքը  

Հունիս,

հուլիս

 

41 աշ., 20%

Մասնակցում էին նաև  ուսուցիչներ և ծնողներ
Հաստատության կողմից համայնքի բնակիչների համար կազմակերպված միջոցառումները.      (վերջին 1 տարում)
Միջոցառումը Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը և համայնքի ներկայացուցիչների թիվը Մեկնաբանություն
 

1.Մասնակցել «Նամակ  զինվորին» ակցիային

 

18.01.2018թ

 

40 աշ,

19.41 %

Հայոց  բանակի  26 ամյակի  կապակ-ցությամբ  5ա և 5բ   դասարանների  աշակերտները շնորհավորական  նամակներ  ուղղեցին զինվոր-ներին:
2. Դպրոցում  կազմակերպվել  է  շախմատի  մրցումներ Մայիս  2018թ. 30 աշ., 14.56 % Շախմատի մըր-ցումներին  մաս-նակցել  են նաև  համայնքի  բնա-կիչներ, այլ  դպրո-ցի  աշակերտներ:
Համայնքի բնակիչները օգտվում են հաստատության սպորտդահլիճից, ինտերնետից, գրադարանից և այլ  հնարավորություններից
Նկարագրել, թե հաստատության ինչպիսի ծառայություններից և ինչ նպատակով են օգտվում համայնքի բնակիչները,հաճախականությունը Հաճախականությունը՝ ամսեկան կամ տարեկան կտրվածքով Բնակիչների թիվը Մեկնաբանություն
Հաստատությունը և տեղական ՀԿ-ները համատեղ իրականացնում են կրթական ծրագրեր
Նկարագրել կրթական ծրագրերը, որոնք իրականացնում են հաստատությունը և ՀԿ-ները համատեղ Ծրագրի տևողությունը Կազմակեր-

պու

թյունը

Մասնակիցների թիվը
2.Մասնակցել ենք ՀՀ ոստիկանության 100 ամյակին և ՀՀ ԶՈՒ 26 ամյակին  նվիրված ռազմամարզական  խաղերին   24.01.2018թ. Կենտրոնի

Ոստիկանութ-յան  վետերան-ների խորհուրդ

6աշ,2.91 %

 

 

 

 

Դպրոցի  գործունեության բարելավման կարևորագույն գործոն է դպրոց-համայնք համագործակցությունը, որը մեծապես նպաստում է այսօրվա դպրոցի առջև ծառացած  շատ   խնդիրերի լուծմանը:

 

 

Աղյուսակ 31 . ՈՒԹՀՎ վերլուծության

ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ

1.Դպրոցի վարչական կազմում են վարչական  աշխատանքի երկարամյա փորձ ունեցող մանկավարժներ, ովքեր բովանդակային հարցերի  նկատմամբ չափազանց պահանջկոտ լինելով հանդերձ, չեն խոչընդոտում ուսուցիչներին՝  հանդես  գալու նախաձեռնություններով և  առաջար-կություններով:

   Վարչական կազմը տիրապետում է թիմային աշխատանք կազմակերպելու հմտություններին:

2.Նպատակային աշխատանք  է  տարվում ՝ ուսուցիչներին մոտիվացնելու առումով:

3.Համագործակցությունը   համայնքի,  աշակերտների   ընտանիքների հետ,  սոցալապես անապահով  և ընտանիքում այլ խնդիրներ ունեցող   աշակերտների բացահայտումը  և համակարգված աշխատանքը՝  խնդիրները  հնարավորինս  լուծելու  ուղղությամբ:

4. Տարվա ընթացքում նոր՝  կարատեի(վճարովի) և թատերական  (անվճար)   խմբակների  բացումը:Դպրոցում  գործել է նաև  վճարովի   երկարօրյա   խումբ:

5.Դպրոցի  բյուջեի  ճիշտ պլանավորումը՝  հին պարտքերը  հետ բերելը  և նոր ,դպրոցի համար շահավետ պայմանագրերի կնքումը

 

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1.Անվտանգ ուսումնական միջավայրի ապահովում

2.զարգացնել ՏՀՏ-ները

3.լեզուների խորացված ուսուցում

4.մասնագիտական կողմնորոշման  հետ կապված  արտադասարանական պահանջարկ  ունեցող խմբակների ստեղծում(գորգագործություն,նկարչություն,

մակրամե,խոհարարություն, փայտի փորագրություն,բատիկայի  աշխատանքերի  խումբ),որը   կօգնի   սովորողների մեջ սերմանել    մշտական ինքնակատարե-լագործման  գիտակցում և  ձգտում  նպատակին  հասնելու  համար:

 

ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ

1. Աշխատակազմի՝ տարանջատելով վարչական, ուսումնաօժանդակ և ուսուցչական կազմը

·         Լիարժեք չէ կրթության ժամանակակից    մեթոդների   և տեխնոլոգիաների   կիրառումը, երբեմն   ավագ  սերնդի ուսուցիչները  դժվար են ընդունում նորարարությունները:

Դպրոցն  ունի կադրերի  թարմացման, արհեստավարժ  կադրերով  համալրելու  խնդիր:

2.Սովորողների

·         Առարկայական  օլիմպիադաների մասնակցության արդյունավետությունը   ցածր  է, աշակերտների նկատվում է մոտիվացիայի բացակայություն,անտարբերություն

3. Ծնողների, համայնքի, կառավարման խորհուրդի, այլ մարմինների

·         Դեռևս բավարար  չէ  ծնողների  աջակցությունը  կրթական միջավայրը անհրաժեշտ  չափով բարելավելու համար

·         Դպրոցում  առկա են շատ  աշակերտներ, ովքեր   ունեն

ընտանեկան  և սոցիալական խնդիրներ 

· Ծնողների արտագնա աշխատանքը

·         Նոր նախաձեռնություններ հանդես բերելու կարողությունների, համապատասխան հմտությունների   պակասը,որոշ  ուսուցիչների  մոտ ՝ ինքնակրթության ցանկության պակասը:

4.ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Դպրոցում  բավարար չեն

·         Լաբորատորիաների հագեցվածությունը

·         Համակարգչային  դասասենյակի  կահավորումը

·         Ամբողջ  դպրոցը   (նաև մարզա-դահլիճը և բացօթյա սպորտային  հրապարակը)  ունեն  հիմնանորոգ-ման,նոր  գույքի   կարիք:  

 

 

ԴՊՐՈՑԻՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԵՆ

·         Դպրոցական   շենքի հիմնովին վերանորոգում,որը  կլուծի նաև դպրոցական    շենքի    ներքին մակերեսի   ռացիոնալ  բաշխման  և  սանիտարական նորմերին համապատասխան  դասասենյակներ  ունենալու խնդիրը:

·         Դպրոցն ունի դպրոցական նոր գույքի անհրաժեշտություն,սակայն աշակերտ թվով պայմանավորված դպրոցի սուղ բյուջեն հնարավորություն չի  տալիս նոր գույք ձեռք բերել:

·             Էլեկտրոնային գրատախտակ

·            Տեսացրիչ

·            Օտար լեզուների լինգաֆոնային կաբինետ

·            Նոր սերնդի  համակարգիչներ

 

5. Նոր նախաձեռնություններ

·         Դպրոցի կայքի վերաթողարկում

·         Ներդրողների  ներգրավում

·         Ժամանակակից  ՏՀՏ կենտրոնի ստեղծում

 

6. Հաղորդակցություն, համագործակցություն

·         Համագործակցություն այլ երկրների դպրոցների  հետ

·         Օտար լեզուների ոչ բավարար իմացություն

 

7. Բյուջե, ֆինանսներ

·        Աշակերտների   թվի   նվազում ,

 արդյունքում ՝  դպրոցի փոքր  բյուջե:

·         Բյուջեի հիմնական մասը բաժին է ընկնում  աշխատավարձի   ֆոնդին :

·         Ֆինանսական  այլ  աղբյուրները բավարար  չեն 

 

ՎՏԱՆԳՆԵՐ

1.Երկրի սոցիալական վիճակի վատթարացման արդյունքում   կրթությանը հատկացվող   ֆինանսական  միջոցները բավարար չեն:

2.Դպրոցը գտնվում է  փողոցին մոտ և  չունի վերգետնյա անցում:Դպրոց բերող ճանապարհները /մայթերը/ փակ են:

3.Արտագաղթի    պատճառով  աշակերտների     թվի   նվազում:

4.Սովորողների մոտ մոտիվացիայի

բացակայությունը ,անտարբերությունը

5.Խաղաղության    և անվտանգության  համար մտահոգությունը

 

   

 

Աղյուսակ 33.

Հարցման բազմություն Ընտրանքի չափը` հարցվողների թիվը
333 204 ծնող  և  129 աշակերտ

 

 

 Հանձնաժողովի  կազմ ՝

 

  նախագահ            Գ.Ն.Մարտիրոսյան

  անդամներ            Լ.Մ.Համբարձումյան

                              Գ.Ս.Գասպարյան

                              Ս.Գ.Թադևոսյան

                             Ս.Ա.Ավագյան          

                             Գ.Մ.Սեդրակյան

                            

posted by yerevan10 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2017-2018 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՆԵՐՔԻՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ-ում

ԵՐԵՎԱՆԻ ԽՐԻՄՅԱՆ ՀԱՅՐԻԿԻ ԱՆՎԱՆ Հ.10 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ ՊՈԱԿ-Ի   ԿՈԼԵԳԻԱԼ  ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ  ՑՈՒՑԱԿ

<<ԵՐԵՎԱՆԻ  ԽՐԻՄՅԱՆ ՀԱՅՐԻԿԻ ԱՆՎԱՆ Հ.10ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ԴՊՐՈՑ>> ՊՈԱԿ-Ի   ԿՈԼԵԳԻԱԼ  ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ  ՑՈՒՑԱԿ

 

1.Համբարձումյան  Լուսինե  Մելքոնի           1. Երևանի  Խրիմյան  Հայրիկի անվան հ.10      հիմնական դպրոց                  /մանկավարժական  խորհուրդ/

2.Գասպարյան  Գայանե Սուքիասի              2. Երևանի  Խրիմյան  Հայրիկի անվան հ.10      հիմնական դպրոց                     /մանկավարժական  խորհուրդ/

3.Հակոբյան  Սուսան Սուրենի                       3. Երևանի  Խրիմյան  Հայրիկի անվան հ.10      հիմնական  դպրոց  /ծնողական  խորհուրդ/

4.Հարությունյան  Գայանե Քաջիկի                4.Երևանի  Խրիմյան  Հայրիկի անվան հ.10      հիմնական  դպրոց  /ծնողական  խորհուրդ/

5.Թադևոսյան   Ժաննա  Նորիկի                     5.Երևանի հ.5 մանակապարտեզի տնօրեն /քաղաքապետի  ներկայացուցիչ/

6.Ղազարյան Բելլա Արիստակեսի                 6.Երևանի Կենտրոնի մանկապատանեկան  մազրազդպրոց-հիմնարկի   տնօրեն /քաղաքապետի  ներկայացուցիչ/

7.Փլավչյան  Արշակ Ժորայի                            7.Երևանի Կենտրոն վարչական ժրջանի ղեկավարիաշխատակազմի սոցիալական ապահովության  առողջապահության ևծրագրերի բաժնի  պետի  տեղակալ /քաղաքապետի  ներկայացուցիչ/

8.Պետրոսյան  Իոսիֆ/Սոս/  Հրաչիկի           8. Երևանի պետական կրկեսի տնօրեն և  գեղարվեստական ղեկավար /ՀՀ  կրթության  և  գիտության  նախարաիր  ներկայացուցիչ/

 

 

posted by yerevan10 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են ԵՐԵՎԱՆԻ ԽՐԻՄՅԱՆ ՀԱՅՐԻԿԻ ԱՆՎԱՆ Հ.10 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ ՊՈԱԿ-Ի   ԿՈԼԵԳԻԱԼ  ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ  ՑՈՒՑԱԿ-ում